Cennik (od 01.03.24 r.)

Data publikacji: 28.02.2024

1. Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

2. Dyrektor ZTM na podstawie odrębnego Zarządzenia może na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy wprowadzić odstępstwa polegające na:

1) zmianie zakresu lub zawieszeniu obowiązywania określonych biletów, wprowadzaniu promocji cenowych, zmianie terminu wejścia w życie oraz okresu obowiązywania promocji (w tym cenowych),

2) zmianie formy emisji biletów lub rozszerzeniu kanałów dystrybucji dla poszczególnych rodzajów biletów. Zasady ważności i stosowania biletów oraz ich kontroli stosuje się odpowiednio.

3. Wykaz przystanków i linii, dla których dopuszcza się wyjątki w zakresie obowiązywania biletów lub odstępstwa od zasady podwyższania opłat za przejazd po przekroczeniu granicy administracyjnej gminy (tzw. „wyjątki strefowe i taryfowe”) oraz szczegółowe zasady związane z ich stosowaniem reguluje odrębne Zarządzenie Dyrektora ZTM.

4. W związku z prowadzonymi remontami linii kolejowych lub innymi długotrwałymi zmianami w organizacji ruchu, wprowadza się odstępstwa dotyczące wzajemnego honorowania biletów innych organizatorów transportu publicznego lub przewoźników kolejowych. Wykaz odstępstw od Cennika oraz szczegółowe zasady ich obowiązywania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Taryfy.

5. Pozostałe odstępstwa wymagają odrębnej Uchwały Zarządu GZM.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ (TARYFA CZASOWA):

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20 minut

ważny w komunikacji miejskiej Transport GZM przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,60 zł

2,30 zł

40 minut

ważny w komunikacji miejskiej Transport GZM przez 40 minut od momentu ska­sowania (z możliwo­ścią przesiadek)

5,60 zł

2,80 zł

90 minut

ważny w komunikacji miejskiej Transport GZM przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

6,60 zł

3,30 zł

Grupowy 

upoważnia do podróży w komunikacji miejskiej Transport GZM grupy maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

13,00 zł

6,50 zł

 

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (TARYFA CZASOWA):

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20 minut

ważny w komunikacji miejskiej Transport GZM przez 20 minut od momentu zakupu
(z możliwością przesia­dek)

4,00 zł

2,00 zł

40 minut

ważny w komunikacji miejskiej Transport GZM przez 40 minut od momentu zakupu
(z możliwo­ścią przesia­dek)

5,00 zł

2,50 zł

90 minut

ważny w komunikacji miejskiej Transport GZM przez 90 minut od momentu zakupu
(z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

6,00 zł

3,00 zł

Grupowy 

upoważnia do podróży w komunikacji miejskiej Transport GZM grupę maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu zakupu (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

11,80 zł

5,90 zł

 

OPŁATY WEDŁUG TARYFY CZASOWEJ W OPCJI "PODRÓŻ START/STOP"

Zakres obowiązywania

Opłata normalna

Opłata ulgowa

do 5 minut

2,00 zł

1,00 zł

powyżej 5 do 10 minut

3,00 zł

1,50 zł

powyżej 10 do 15 minut

3,50 zł

1,75 zł

powyżej 15 do 20 minut 

4,00 zł

2,00 zł

powyżej 20 do 40 minut

5,00 zł

2,50 zł

powyżej 40 minut do 90 minut lub do końca kursu przy przejeździe bez przesiadki

6,00 zł

3,00 zł

 

BILETY ELEKTRONICZNE PAKIETOWE IMIENNE:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Pakiet 20

upoważnia do dwudziestu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) w komunikacji miejskiej Transport GZM na całej sieci, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

60 zł

30 zł

Pakiet 40

upoważnia do czterdziestu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) w komunikacji miejskiej Transport GZM na całej sieci, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

110 zł

55 zł

Pakiet 80

upoważnia do osiemdziesięciu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) w komunikacji miejskiej Transport GZM na całej sieci, przez 180 dni od daty wybranej podczas zaku­pu

200 zł

100 zł

 

BILETY ŚREDNIOOKRESOWE PAPIEROWE I ELEKTRONICZNE:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Dzienny

ważny w komunikacji miejskiej Transport GZM do godziny 23:59 tego samego dnia na zasadach określonych w § 3 ust. 5 pkt 4, na całej sieci Transport GZM

12 zł

6 zł

Metrobilet 24h 

bilet imienny ważny przez 24 godziny na zasadach określonych w § 3 ust. 5 pkt 5 oraz § 3 ust. 6 pkt 6, na całej sieci Transport GZM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ i POLREGIO na obszarze GZM, a także na odcinku linii kolejowej Tarnowskie Góry – Siewierz

24 zł

12 zł

* Bilet normalny "Dzienny" uprawnia do zabrania w podróż jednej dodatkowej osoby w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

BILETY ELEKTRONICZNE DŁUGOOKRESOWE IMIENNE:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Metrobilet Miasto 30

ważny przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu, na terenie jednego, wybranego miasta (gminy), w komunikacji miejskiej Transport GZM, a w przypadku miasta na obszarze GZM, w którym są zlokalizowane co najmniej dwie stacje/przystanki kolejowe, również w pociągach KŚ i POLREGIO

119 zł

59,50 zł

Miasto 90

ważny przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu, w komunikacji miejskiej Transport GZM na terenie jednego, wybranego miasta (gminy),

260 zł

130 zł

Metrobilet 2 Miasta 30

ważny przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu, na terenie dwóch graniczących ze sobą miast (gmin), w komunikacji miejskiej Transport GZM, a w przypadku miast, na obszarze GZM, na terenie których są zlokalizowane co najmniej dwie graniczące ze sobą stacje obsługiwane koleją, bilet obowiązuje również w pociągach KŚ i POLREGIO

149 zł

74,50 zł

2 Miasta 90

ważny przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu, w komunikacji miejskiej Transport GZM, na terenie dwóch graniczących ze sobą miast (gmin)

359 zł

179,50 zł

Metrobilet Obszarowy 30

ważny przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu, na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM, a dodatkowo, w przypadku dokonania takiego wyboru przez pasażera, w pociągach KŚ i POLREGIO na obszarze od trzech do sześciu graniczących kolejno ze sobą miast należących do GZM, w których zlokalizowane są stacje obsługiwane koleją (w tym na odcinku linii kolejowej Tarnowskie Góry – Siewierz), z możliwością przejazdu bezpośredniego lub z przesiadką w relacjach kolejowych

189 zł

94,50 zł

Sieć 7

ważny przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu, w komunikacji miejskiej Transport GZM na całej sieci

55 zł

27,50 zł

Metrobilet Sieć 30

ważny przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu, na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ i POLREGIO na obszarze GZM, a także na odcinku linii kolejowej Tarnowskie Góry - Siewierz

249 zł

124,50 zł

Sieć 90

ważny przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu, w komunikacji miejskiej Transport GZM na całej sieci

399 zł

199,50 zł

Sieć 180 

ważny przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu, w komunikacji miejskiej Transport GZM na całej sieci

550 zł

275 zł

 

BILETY ELEKTRONICZNE DŁUGOOKRESOWE NA OKAZICIELA:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 7 Okaziciel

ważny przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu, w komunikacji miejskiej Transport GZM na całej sieci

55 zł

27,50 zł

Sieć 30 Okaziciel

ważny przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu, w komunikacji miejskiej Transport GZM na całej sieci

210 zł

105 zł

 

 

BILET ELEKTRONICZNY ROCZNY IMIENNY:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu

R­1

prze­znaczony do sprzedaży wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM oraz spółki Serwis GZM Sp. z o.o., ważny w komunikacji miejskiej Transport GZM na całej sieci, od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku

260 zł


 

BILETY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH, NAUKOWYCH, OŚWIATOWYCH, SPORTOWYCH I MASOWYCH:

Liczebność imprezy

Cena za 1 osobę

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych, w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji kultury:

od 50 do 100 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 100 do 1000 osób

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

powyżej 5000 osób

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez:

od 50 do 100 osób

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

powyżej 100 do 1000 osób

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

a)  Uprawnienia, z zastrzeżeniem lit. b, mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi stosowne uprawnienia.

b) Umożliwia się wykup uprawnień dla uczestników imprezy cyklicznej, w taki sposób, że liczebność imprezy określa się poprzez sumowanie wszystkich uczestników imprezy cyklicznej objętej jedną umową. Za imprezę cykliczną uważa się ciąg co najmniej czterech imprez w jednym roku kalendarzowym, odbywających się co pewien ustalony co do dnia okres, według opracowanego harmonogramu, objętych jedną umową, o której mowa w lit. f, które są organizowane przez tego samego organizatora, w tym samym miejscu lub na tej samej trasie.

c) Podstawą do korzystania z uprawnienia może być ustalony:

 - dokument uprawniający do uczestnictwa w imprezie, lub

 - kupon emitowany przez GZM/ZTM.

d) W przypadku wykorzystania kuponu, o którym mowa w lit. c, kwoty dla ofert wskazanych powyżej ulegają podwyższeniu o 100%.

e) Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin. W takim przypadku wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby, z zastrzeżeniem lit. d.

f) Wszelkie kwestie, o których mowa w lit. a-e, zostaną zawarte i określone w umowie pomiędzy organizatorem imprezy a ZTM lub w stosownej uchwale Zarządu GZM.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH I MANIPULACYJNYCH:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 2-4

550 zł

2

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

300 zł

3

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li

200 zł

4

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu obniżona zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 3-5

70 zł

5

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 6 i 7

250 zł

6

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

125 zł

7

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli

100 zł

8

opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny,
za­trzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu

600 zł

9

opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie § 8 ust. 8

20 zł

1. Do opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z ust. 1 wiersz 1–7 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego lub ulgowego (w przypadku posiadania takiego uprawnienia przez pasażera), o którym mowa w § 11 ust. 1 wiersz 1.

Załączniki do artykułu