FAQ - często zadawane pytania

Data publikacji: 25.08.2021

1) Teraz na bilecie jednorazowym liczy się tylko czas. Co w momencie wystąpienia opóźnienia, gdy np. przez korki skończy się ważność biletu-zamiast 20 minut, podróż potrwa 30 minut? 

W taryfie ZTM przy przejazdach jednorazowych obowiązuje taryfa czasowa, w której wysokość opłaty za przejazd zależy od czasu podróży mającego odzwierciedlenie w rozkładzie jazdy. W przypadku, gdy z powodu opóźnienia pojazdu czas trwania podróży pasażera na podstawie posiadanego biletu jednorazowego/ krótkookresowego lub „Grupowego” ulegnie skróceniu w stosunku do wynikającego z rozkładu jazdy czasu trwania podróży, czas ważności tych biletów ulega wydłużeniu o czas tego opóźnienia.

2) Czy zniżka studencka jest ograniczona do konkretnego wieku?

Nie, ulga studencka jest bez ograniczeń wiekowych, jednak nie dotyczy to studiów podyplomowych ani studiów doktoranckich.

3) Jakie bilety obowiązują na liniach metropolitalnych i lotniskowych?

Na liniach metropolitalnych i lotniskowych obowiązuje taryfa standardowa. Można z nich korzystać na podstawie wszystkich biletów ZTM. Szczegółowe informacje na temat oferty biletowej można znaleźć na stronie internetowej ZTM w zakładce Kup bilet lub doładuj ŚKUP.

4) Gdzie można zwrócić bilet długookresowy?

Zwrotów biletów można dokonywać w Punktach Obsługi Pasażera.

5) Gdzie znajdują się Punkty Obsługi Pasażera?

Pasażerowie mają do dyspozycji dziesięć Punktów Obsługi Pasażera zlokalizowanych w ośmiu miastach: Katowicach, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Piekarach Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Tarnowskich Górach. Szczegółowe adresy dostępne są na stronie internetowej ZTM w zakładce Kup bilet lub ŚKUP - Punkty Obsługi.

6) Czy można kupić bilety ZTM przez telefon komórkowy? W jakich aplikacjach mobilnych można kupić bilety ZTM?

Tak, bilety ZTM są dostępne w aplikacjach: Transport GZM, SkyCash, mPay, moBILET, zBiletem oraz Jakdojade. W aplikacjach Transport GZM są dostępne wszystkie bilety ZTM, a w przypadku pozostałych jednorazowe i średniookresowe.

7) Czy można podróżować na jednym bilecie komunikacją ZTM i Kolejami Śląskimi?

Tak, możliwe jest to na podstawie Metrobiletów oraz biletów "24h+Kolej". Jest to specjalna oferta dedykowana dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej ZTM (tramwajów, trolejbusów, autobusów) oraz pociągów Kolei Śląskich. Metrobilety to bilety miesięczne, dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej – są kodowane na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Pasażerowie mają do wyboru 7 wariantów metrobiletów. Natomiast bilety "24h+Kolej" to bilety imienne, ważne przez 24 godziny od daty i godziny wybranej podczas zakupu albo od daty i godziny zakupu lub od momentu aktywacji. Więcej informacji na temat Metrobiletów oraz biletów "24h+Kolej" można uzyskać na stronie internetowej ZTM w zakładce Kup bilet lub ŚKUP - Cennik.

8) Czy 8-letnie dziecko może podróżować za darmo komunikacją ZTM?

Tak, dzieci i młodzież w wieku od 7. do 16. roku życia, mające miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM, mogą podróżować komunikacją ZTM bezpłatnie. Warunkiem jest zakodowanie specjalnej ulgi na karcie ŚKUP lub w systemie Transport GZM. 

9) Czy można kupić bilet u kierowcy lub motorniczego w komunikacji ZTM?

Pasażerowie mogą kupić u kierującego bilet, ale jedynie „90 min”, dlatego zachęcamy do wyboru innego kanału sprzedaży.

10) Gdzie można znaleźć informacje dot. zaplanowanych i bieżących zmian w komunikacji ZTM?

Zaplanowane zmiany w komunikacji miejskiej najlepiej sprawdzać na stronie internetowej ZTM w zakładce Zaplanuj podróż – Rozkłady jazdy – Komunikaty. Bieżące zmiany w komunikacji ZTM dostępne są na profilu ZTM-Info na Facebooku.

11) Czy można zawiesić bilet?

Nie, pasażerowie nie mają możliwości zawieszenia biletów ZTM, ale mogą dokonać zwrotu biletów długookresowych lub wieloprzejazdowych. Zwrotów można dokonywać w Punktach Obsługi Pasażera. 

12) Czy bilet „2 Miasta 30” może obowiązywać na obszarze 2 gmin, które nie sąsiadują ze sobą?

Tak, ale w przypadku wyboru dwóch miast (gmin) nie sąsiadujących ze sobą, bilet ten nie uprawnia do przejazdu po terenie miast (gmin) leżących pomiędzy wybranymi miastami (gminami).

13) W jaki sposób pasażer może odzyskać zagubiony bagaż w komunikacji ZTM?

W przypadku pozostawienia bagażu w pojeździe kursującym na zlecenie ZTM pasażer powinien skontaktować się bezpośrednio z operatorem obsługującym linię, w której pozostawiono bagaż. Dane do operatorów dostępne są na stronie ZTM z rozkładami jazdy w zakładce Operatorzy. Z kolei który operator obsługuje daną linię, można również sprawdzić na stronie internetowej ZTM z rozkładami jazdy, wybierając konkretny numer linii (informacja o przewoźniku dostępna jest u dołu strony).

14) Gdzie można złożyć wniosek, reklamację, skargę?

Pasażerowie mogą składać wnioski, reklamacje i skargi przez formularz dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZTM lub pisząc na adres e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl.

15) Czy można przewozić zwierzę w pojazdach komunikacji ZTM i czy należy wnosić za nie opłatę?

Pasażerowie mogą przewozić zwierzę domowe w pojazdach z zachowaniem regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), który jest dostępny na stronie internetowej organizatora transportu w zakładce Kup bilet lub ŚKUP - Regulamin przewozu. Za przewóz zwierzęcia nie dokonuje się opłaty.

16) Co to jest ulga metropolitalna? Dla kogo jest przeznaczona i co zrobić, aby z niej korzystać?

Ulga metropolitalna uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez ZTM. Jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży od 7. do 16. rocznicy urodzin, zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład GZM oraz na terenie gmin, które podpisały porozumienie z GZM. Musi być zakodowana na karcie Metrokarcie lub w systemie Transport GZM. 

17) W jakich przypadkach można zamiast 550 zł zapłacić 70 zł za przejazd bez ważnego biletu?

Jeśli pasażer ma uregulowane wszystkie ewentualne wcześniejsze opłaty lub w ogóle nie posiada zadłużenia w stosunku do ZTM, wówczas będzie mógł obniżyć opłatę dodatkową z 550 do 70 zł, pod warunkiem, że jednocześnie zakupi bilet Sieć 180. Dodatkowo pasażerowie, którzy regularnie kupują bilety (przez pół roku łączny okres ważności biletów długookresowych i Metrobiletów wyniesie co najmniej 170 dni), ale z różnych powodów zdarzyło im się jechać bez ważnego biletu, a od ustania ostatniego imiennego biletu nie minęły 3 dni – będą mogli uzyskać obniżenie opłaty dodatkowej do 70 zł.

18) Czy pasażer, którego bilet na 40 minut będzie podróżował dłużej o 5 minut będzie musiał zapłacić 550 zł opłaty dodatkowej?

Maksymalne przekroczenie czasu nie może trwać dłużej niż 10% ważności danego biletu, tj. odpowiednio: 2, 4 lub 9 minut;” tzn. w przypadku biletu 40 minutowego, przekroczenie nie może być dłuższe niż 4 minuty.

19) Przed zmianą Taryfy przewozu zakupionych zostało kilkanaście biletów jednorazowych. Czy w dalszym ciągu mogę z nich korzystać? 

Bilety jednorazowe, papierowe i elektroniczne, zakupione przed zmianą cennika będzie można wykorzystać (skasować lub aktywować) do końca października. W tym czasie bilety te, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, będą obowiązywać już tylko w taryfie czasowej, a nie strefowej. Przez kolejne dwa miesiące, do końca grudnia, będzie można wykorzystać kupione przed zmianą bilety papierowe, ale już z biletem uzupełniającym do kwoty wynikającej z aktualnego cennika. To samo dotyczy biletów grupowych oraz dziennych.