Punkty Obsługi

Data publikacji: 19.12.2018

1. ePOP

2. Punkty Obsługi Pasażera

W Punktach Obsługi Pasażera można uzyskać informacje dotyczące komunikacji miejskiej, złożyć reklamacje, skargi, wnioski i zażalenia dotyczące funkcjonowania komunikacji.  Dodatkowo w POP-ach można także składać wnioski o wydanie spersonalizowanej karty ŚKUP, odebrać spersonalizowaną kartę ŚKUP i duplikat karty ŚKUP, zakodować na karcie ulgę, odblokować, zastrzec i zwrócić kartę, a także składać reklamacje dot. karty.

Punkty prowadzą również sprzedaż biletów. Można w nich kupić wszystkie rodzaje biletów jednorazowych, okresowych oraz uzupełniających – papierowych i elektronicznych, doładować kartę ŚKUP, uzyskać wszystkie informacje związane z działaniem systemu i obsługą kart.

Możliwa jest wysyłka kart ŚKUP pod wskazany adres. Pasażerowie mogą składać zamówienia karty spersonalizowanej oraz duplikatu karty spersonalizowanej przez Portal Klienta. Koszt wysłania karty na wskazany przez Użytkownika adres wynosi 10 zł. Karta pakowana jest w biurze ZTM i wysyłana na adres listem poleconym.

3. Punkty sprzedaży

Do dyspozycji pasażerów jest kilkaset punktów sprzedaży na terenie całej aglomeracji, w których można zakodować bilety na karcie lub uzyskać kartę niespersonalizowaną. Punkty zlokalizowane są w sklepach i kioskach, oznaczone dużym logo ŚKUP.

4. Biletomaty

Pasażerowie mogą korzystać z dwóch rodzajów automatów biletowych:

  • Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart (automatów systemu ŚKUP).
  • Automatów solarnych (nie obsługujących kart ŚKUP).