Punkty Obsługi

Data publikacji: 19.12.2018

1. Punkty Obsługi Pasażera

W PUNKTACH OBSŁUGI PASAŻERA można uzyskać informacje dotyczące komunikacji miejskiej, złożyć reklamacje, skargi, wnioski i zażalenia dotyczące funkcjonowania komunikacji.  Dodatkowo w POP-ach można także składać wnioski o wydanie spersonalizowanej karty ŚKUP, odebrać spersonalizowaną kartę ŚKUP i duplikat karty ŚKUP, zakodować na karcie ulgę, odblokować, zastrzec i zwrócić kartę, a także składać reklamacje dot. karty.

Punkty prowadzą również sprzedaż biletów. Można w nich kupić wszystkie rodzaje biletów jednorazowych, okresowych oraz uzupełniających – papierowych i elektronicznych, doładować kartę ŚKUP, uzyskać wszystkie informacje związane z działaniem systemu i obsługą kart.

Uwaga! Od 3 sierpnia 2020 r. możliwa jest wysyłka kart ŚKUP pod wskazany adres. Pasażerowie mogą składać zamówienia karty spersonalizowanej oraz duplikatu karty spersonalizowanej przez Portal Klienta. Koszt wysłania karty na wskazany przez Użytkownika adres wynosi 10 zł. Karta pakowana jest w biurze ZTM i wysyłana na adres listem poleconym.

2. Punkty Obsługi Klienta

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA ŚKUP to sieć czterdziestu punktów przygotowanych przez mBank do kompleksowej obsługi systemu ŚKUP. Punkty zlokalizowane zostały w dogodnych dla użytkowników miejscach, m.in. w centrach miast, centrach handlowych, tak aby był do nich jak najłatwiejszy dostęp.

W Punktach Obsługi Klienta można złożyć wniosek oraz odebrać spersonalizowaną kartę ŚKUP, odblokować ją oraz zwrócić. W POK-ach można składać reklamacje dotyczące działania karty ŚKUP oraz pieniądza elektronicznego.

Zarówno w punktach obsługi klienta, jak i punktach obsługi pasażera można doładowywać kartę, kupować i kodować na karcie okresowe bilety elektroniczne, kodować ulgi i uzyskać billing.

3. Punkty sprzedaży

Do dyspozycji pasażerów jest dodatkowo ponad 800 punktów sprzedaży na terenie całej aglomeracji, w których można zakodować bilet na karcie lub uzyskać kartę niespersonalizowaną. Punkty zlokalizowane są w sklepach i kioskach z prasą. Są oznaczone dużym logo ŚKUP.