Cennik

Data publikacji: 16.12.2018

Cennik opłat

 

Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

 

CENNIK A.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE ORAZ OPŁATY ZA PRZEJAZD

   1. Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem – nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagaży

Normalny

Ulgowy

 1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60 zł*

3,20 zł

 1. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90 zł

 1. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40 zł

*W pojazdach komunikacji miejskiej, które nie są wyposażone w urządzenia ŚKUP pasażer może odbyć podróż na podstawie ulgowego biletu jednorazowego/krótkookresowego ważnego w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania, który również upoważnia pasażerów nie posiadających uprawnienia do ulgi do przejazdu przez 5 minut od momentu skasowania tego biletu, z możliwością dokonywania przesiadek. Bilet taki można nabyć u kierujących pojazdem na tych liniach lub w sieci sprzedaży.

 

W pojazdach komunikacji miejskiej u kierującego pojazdem sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez 90 minut od momentu skasowania lub zakupu w zależności od formy biletu (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.

Bilety mogą mieć formę:

 1. papierowych biletów tradycyjnych, które należy skasować w pojeździe w miejscu oznaczonym na bilecie,

 2. wydruku z urządzenia ŚKUP zawierające datę i godzinę zakupu, niewymagające skasowania i obowiązujące od momentu zakupu.

   1. Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe

 

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Karcie ŚKUP (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) - nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

 

Odległość w km

Opłata za przewóz osób

Opłata za przewóz zwierząt i bagaży

Normalny

Ulgowy

do 1,0 km

2,20 zł

1,10 zł

3,00 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,80 zł

1,40 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,10 zł

1,55 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,70 zł

1,85 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,20 zł

2,10 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,40 zł

2,20 zł

powyżej 20,0 km

4,60 zł

2,30 zł

W przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd
z elektronicznej portmonetki, pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.

UWAGA: Na wybranych liniach możliwe jest również wnoszenie w kasowniku powyższych opłat za przejazd jednorazowy za pomocą karty płatniczej.

 

2. Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku - ceny promocyjne (nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko)

 

SYMBOL

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagaży

Normalny

Ulgowy

1m/20 min

 1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,00 zł

1,50 zł

3,00 zł

 

2m/40 min

 1. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,60 zł

1,80 zł

>3m/90 min

 1. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,40 zł

2,20 zł

W przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd wg taryfy strefowo-czasowej na podstawie biletu zapisanego na Karcie ŚKUP lub zakupionego z elektronicznej portmonetki w kasowniku, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.

UWAGA: Na wybranych liniach możliwa jest sprzedaż ww. biletów w kasowniku za pomocą kart płatniczych, z zastrzeżeniem, że bilety kupione w ten sposób nie uprawniają pasażera do dokonywania przesiadek.

   1. Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych – ceny promocyjne (nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko)

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagaży

Normalny

Ulgowy

 1. Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,00 zł

1,50 zł

3,00 zł

 1. Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,60 zł

1,80 zł

 1. Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,40 zł

2,20 zł

 

CENNIK B.

BILETY OKRESOWE (ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE)  

I.  Bilety średniookresowe i długookresowe  

 

1. Bilet 24-godzinny uprawniający do przejazdów wszystkimi liniami komunikacji miejskiej, w tym dodatkowo liniami ekspresowymi na lotnisko, dostępny w formie papierowej w SADK, punktach sprzedaży lub w pojazdach linii ekspresowych na lotnisko oraz w formie elektronicznej (kupowany za pomocą telefonu komórkowego lub zapisany na Karcie ŚKUP)

 

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Cena biletu

Normalny

Ulgowy

24h

Lotnisko

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 24 - godzinny

14 zł

7 zł

UWAGA:

Elektroniczne bilety 24-godzinne kodowane na Karcie ŚKUP, ważne są od pierwszego skasowania.

W pojazdach na liniach ekspresowych na lotnisko kierujący pojazdem sprzedaje bilety papierowe.Bilety te mają postać wydruku z urządzeń systemu ŚKUP zamontowanych
w pojazdach, na których widnieje data oraz godzina rozpoczęcia obowiązywania biletu i nie wymagają wówczas kasowania. W przypadku awarii lub innej wyjątkowej sytuacji uniemożliwiającej sprzedaż i wydruk biletu z urządzeń systemu ŚKUP, kierujący pojazdem sprzedaje bilety papierowe wymagające skasowania albo, w przypadku braku odpowiednich kasowników, bilety na których oznacza datę i godzinę rozpoczęcia obowiązywania biletu.

W przypadku, gdy pasażer rozpoczyna podróż w pojeździe, który nie jest wyposażony
w urządzenia systemu ŚKUP pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu 24-godzinnego
za pomocą innego dopuszczonego przez ZTM urządzenia (np. telefonu komórkowego) lub w formie papierowej (wówczas okres ważności nadawany jest poprzez skasowanie w kasowniku lub poprzez oznaczenie przez konduktora w przypadku rozpoczęcia podróży pociągiem)

 

2. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP - nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

 

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP

Normalny

Ulgowy

A - 7

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 7 - dniowy

44 zł

22 zł

SM/ATT

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet 30 – dniowy

93 zł

46,50 zł

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet

30 – dniowy

138 zł

69 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 30 – dniowy

126 zł

63 zł

SM/ATT

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet 90 – dniowy

236 zł

118 zł

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 90 – dniowy

344 zł

172 zł

 

3. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP - nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

 

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej karty ŚKUP

Normalny

Ulgowy

A - 7

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 7 - dniowy

44 zł

22 zł

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet

30 - dniowy

168 zł

84 zł

UWAGA: Elektroniczne bilety okresowe, o których mowa w Cenniku B tabele 2 i 3 aktywuje się poprzez wskazanie daty aktywacji podczas zakupu.

 

4. Elektroniczne bilety długookresowe imienne uprawniające do przejazdów wszystkimi liniami komunikacji miejskiej, w tym dodatkowo liniami ekspresowymi na lotnisko zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP

 

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA BILETU

Normalny

Ulgowy

SC/ATT
Lotnisko

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 30 - dniowy

180 zł

90 zł

SC/ATT
Lotnisko

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 90 - dniowy

440 zł

220 zł

UWAGA: Elektroniczne bilety okresowe, o których mowa w Cenniku B tabela 4 aktywuje się poprzez wskazanie daty aktywacji podczas zakupu biletu.

5. Elektroniczny bilet roczny ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, przeznaczony dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

R ­ 1

Bilet upoważnia do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi, trolejbusowymi, których organizatorem jest ZTM (z wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko). Bilet jest przeznaczony do sprzedaży tylko i wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM. Szczegółowe zasady dystrybucji biletów określa Zarząd GZM oraz umowa wykonawcza pomiędzy ZTM a operatorem z zaznaczeniem, iż bilet nie może być przekazany nikomu więcej niż pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM.

206,25 zł

6. Elektroniczne bilety sprzedawane na podstawie umów z innymi gminami, które nie należą do GZM

ZTM może prowadzić sprzedaż elektronicznych biletów dostępnych na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, które są dystrybuowane przez gminy, które nie należą do GZM na podstawie umowy między GZM a gminami. Bilety upoważniają do przejazdów komunikacją miejską zgodnie z zakresem wynikającym z ich rodzaju i są przeznaczone dla grup osób uprawnionych wskazanych przez gminy. Szczegółowe warunki dystrybucji biletów, udzielany gminom upust oraz ogólne warunki umowy z gminami określa Dyrektor ZTM w zarządzeniu.

II. Opłaty dodatkowe i opłata manipulacyjna

 

 1. W komunikacji miejskiej ZTM pobierane są opłaty dodatkowe w razie:

  1. braku ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu,

  2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

  3. niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

  4. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu.

 2. W komunikacji miejskiej ZTM ustala się następującą wysokość opłat dodatkowych:

 1. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu: 160 zł, płatna do 7 dni – 125 zł, płatna gotówką w miejscu kontroli – 90 zł,

 2. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu: 80 zł, płatna do 7 dni – 70 zł, płatna gotówką w miejscu kontroli – 60 zł,

 3. opłata dodatkowa za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie: 80 zł, płatna do 7 dni – 70 zł, płatna gotówką w miejscu kontroli – 60 zł,

 4. opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej  przyczyny,zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu: 320 zł,

 1. Za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie §10 ust. 3 i 4 Taryfy pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15 zł.

 2. Do opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z ust. 1 lit. a, b, c dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego, uprawniającego do przejazdu w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) normalnego lub ulgowego (w przypadku posiadania takiego uprawnienia przez pasażera). W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego.