Cennik

Data publikacji: 23.12.2023

1. Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

2. Dyrektor ZTM na podstawie odrębnego Zarządzenia może na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy wprowadzić odstępstwa polegające na:

1) zmianie zakresu lub zawieszeniu obowiązywania określonych biletów, wprowadzaniu promocji cenowych, zmianie terminu wejścia w życie oraz okresu obowiązywania promocji (w tym cenowych),

2) zmianie formy emisji biletów lub rozszerzeniu kanałów dystrybucji dla poszczególnych rodzajów biletów. Zasady ważności i stosowania biletów oraz ich kontroli stosuje się odpowiednio.

3. Wykaz przystanków i linii, dla których dopuszcza się wyjątki w zakresie obowiązywania biletów lub odstępstwa od zasady podwyższania opłat za przejazd po przekroczeniu granicy administracyjnej gminy (tzw. „wyjątki strefowe i taryfowe”) oraz szczegółowe zasady związane z ich stosowaniem reguluje odrębne Zarządzenie Dyrektora ZTM.

4. W związku z prowadzonymi remontami linii kolejowych lub innymi długotrwałymi zmianami w organizacji ruchu, wprowadza się odstępstwa dotyczące wzajemnego honorowania biletów innych organizatorów transportu publicznego lub przewoźników kolejowych. Wykaz odstępstw od Cennika oraz szczegółowe zasady ich obowiązywania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Taryfy.

5. Pozostałe odstępstwa wymagają odrębnej Uchwały Zarządu GZM.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ (TARYFA CZASOWA):

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20 minut

ważny przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,60 zł

2,30 zł

40 minut

ważny przez 40 minut od momentu ska­sowania (z możliwo­ścią przesiadek)

5,60 zł

2,80 zł

90 minut

ważny przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

6,60 zł

3,30 zł

Grupowy 

upoważnia do przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

13,00 zł

6,50 zł

 

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (TARYFA CZASOWA):

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20 minut

ważny przez 20 minut od momentu zakupu
(z możliwością przesia­dek)

4,00 zł

2,00 zł

40 minut

ważny przez 40 minut od momentu zakupu
(z możliwo­ścią przesia­dek)

5,00 zł

2,50 zł

90 minut

ważny przez 90 minut od momentu zakupu
(z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

6,00 zł

3,00 zł

Grupowy 

upoważnia do podróży grupę maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu zakupu (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży bez przesiadek

11,80 zł

5,90 zł

 

OPŁATY WEDŁUG TARYFY CZASOWEJ W OPCJI "pODRÓŻ START/STOP"

Zakres obowiązywania

Opłata normalna

Opłata ulgowa

do 5 minut

2,00 zł

1,00 zł

powyżej 5 do 10 minut

3,00 zł

1,50 zł

powyżej 10 do 15 minut

3,50 zł

1,75 zł

powyżej 15 do 20 minut 

4,00 zł

2,00 zł

powyżej 20 do 40 minut

5,00 zł

2,50 zł

powyżej 40 minut do 90 minut lub do końca kursu przy przejeździe bez przesiadki

6,00 zł

3,00 zł

 

BILETY ELEKTRONICZNE PAKIETOWE IMIENNE:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Pakiet 20

upoważnia do dwudziestu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) na całej sieci Transport GZM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

60 zł

30 zł

Pakiet 40

upoważnia do czterdziestu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) na całej sieci Transport GZM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

110 zł

55 zł

Pakiet 80

upoważnia do osiemdziesięciu jednorazowych przejazdów (bez możliwości przesiadki) na całej sieci Transport GZM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zaku­pu

200 zł

100 zł

 

BILETY ŚREDNIOOKRESOWE PAPIEROWE I ELEKTRONICZNE:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Dzienny

ważny do godziny 23:59 tego samego dnia na zasadach określonych w § 3 ust. 5 pkt 4, na całej sieci Transport GZM

12 zł

6 zł

24h + Kolej 

bilet imienny ważny przez 24 godziny na zasadach określonych w § 3 ust. 5 pkt 5 oraz § 3 ust. 6 pkt 6, na całej sieci Transport GZM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ na obszarze GZM, a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków 

24 zł

12 zł

* Bilet normalny "Dzienny" uprawnia do zabrania w podróż jednej dodatkowej osoby w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

BILETY ELEKTRoNICZNE DŁUGOOKRESOWE IMIENNE:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Miasto 30 

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy), przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

109 zł

54,50 zł

Miasto 90

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy), przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

260 zł

130 zł

 2 Miasta 30

ważny na terenie dwóch, wybranych miast (gmin), przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

149 zł

 74,50 zł

2 Miasta 90

ważny na terenie dwóch, wybranych miast (gmin), przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

359 zł

179,50 zł

Sieć 7

ważny na całej sieci ZTM przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu 

55 zł

27,50 zł

Sieć 30

ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

175 zł

87,50 zł

Sieć 90

ważny na całej sieci ZTM, przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

399 zł

199,50 zł

Sieć 180

ważny na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

550 zł

275 zł

 

BILETY ELEKTRONICZNE DŁUGOOKRESOWE NA OKAZICIELA:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 7 Okaziciel

ważny na całej sieci Transport GZM przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu

55 zł

27,50 zł

Sieć 30 Okaziciel

ważny na całej sieci Transport GZM, przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

210 zł

105 zł

 

BILET ELEKTRONICZNY ROCZNY IMIENNY:

Nazwa

Zakres obowiązywania

Cena biletu

R­1

prze­znaczony do sprzedaży wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM oraz spółki Serwis GZM Sp. z o.o., ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku

260 zł

 

ELEKTRONICZNE METROBILETY MIESIĘCZNE IMIENNE:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Strefa
Katowice

ważny na terenie miasta Katowice: w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu

159 zł

79,50 zł

Czerwony

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanym przez KŚ odcinku linii kolejowej Dąbrowa Górnicza Sikorka – strefa Katowice (włącznie), a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu 

220 zł

110 zł

Niebieski

 ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanym przez KŚ odcinku linii kolejowej Nowy Bieruń – strefa Katowice (włącznie), przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu 

220 zł

110 zł

Pomarańczowy

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Tychy Lodowisko – strefa Katowice (włącznie), Łaziska Górne Brada – strefa Katowice (włącznie), Kobiór – strefa Katowice (włącznie), przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu 

220 zł

110 zł

 Zielony

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Gliwice – strefa Katowice (włącznie), Knurów – Gliwice, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu

220 zł

110 zł

Żółty

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Tarnowskie Góry – strefa Katowice (włącznie) i Bytom - Gliwice, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu 

220 zł

110 zł

Cała Metropolia

ważny na całej sieci w komunikacji miejskiej Transport GZM, na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ na obszarze GZM, na całym odcinku linii kolejowej Tarnowskie Góry – Siewierz, a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków, przez miesiąc od daty wybranej podczas zakupu

299 zł

149,50 zł

 

BILETY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH, NAUKOWYCH, OŚWIATOWYCH, SPORTOWYCH I MASOWYCH:

Liczebność imprezy

Cena za 1 osobę

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych, w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji kultury:

od 50 do 100 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 100 do 1000 osób

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

powyżej 5000 osób

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez:

od 50 do 100 osób

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

powyżej 100 do 1000 osób

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

a) Uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi stosowne uprawnienia.

b) Podstawą do korzystania z uprawnienia może być ustalony:

 - dokument uprawniający do uczestnictwa w imprezie, lub

 - kupon emitowany przez GZM/ZTM.

c) W przypadku wykorzystania kuponu, o którym mowa w lit. b, kwoty dla ofert wskazanych powyżej ulegają podwyższeniu o 100%.

d) Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin. W takim przypadku wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby, z zastrzeżeniem lit. c.

e) Wszelkie kwestie, o których mowa w lit. a-d, zostaną zawarte i określone w umowie pomiędzy organizatorem imprezy a ZTM lub w stosownej uchwale Zarządu GZM.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH I MANIPULACYJNYCH:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 2-4

550 zł

2

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

300 zł

3

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li

200 zł

4

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu obniżona zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 3-5

70 zł

5

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 6 i 7

250 zł

6

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

125 zł

7

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli

100 zł

8

opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny,
za­trzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu

600 zł

9

opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie § 8 ust. 8

20 zł

1. Do opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z ust. 1 wiersz 1–7 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego lub ulgowego (w przypadku posiadania takiego uprawnienia przez pasażera), o którym mowa w § 11 ust. 1 wiersz 1.


 

Załączniki do artykułu