Badania i ciasto na pokładach minibusów

Дата публікації: 09.05.2023

Prawie 5 miesięcy temu na ulice Knurowa, Tarnowskich Gór i Zabrza wyjechały minibusy obsługujące 7 nowych linii. Z przeprowadzonych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego badań wynika, że możliwości, jakie dają te połączenia, są już dostrzegane przez mieszkańców. W jednej z gmin, z radości i w podzięce za uruchomienie kursów, kierowcę autobusu… częstowano ciastem.

Przypomnijmy, nowe linie minibusowe uruchomiono 17 i 19 grudnia 2022 r. w 3 gminach. Kluczową rolę odegrali włodarze miast – prezydent Knurowa Adam Rams, burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i prezydent Zabrza dr Małgorzata Mańka-Szulik. Dzięki zaangażowaniu i przychylności tych gmin mogliśmy zlecić realizację kursów niewielkimi pojazdami. To umożliwiło wyznaczenie tras w taki sposób, aby przebiegały one m.in. wąskimi ulicami w małych dzielnicach. Dzięki temu zostały pokryte tzw. białe plamy, czyli miejsca, dokąd wcześniej komunikacja miejska nie docierała.

W Zabrzu linie poddano badaniom. Pierwsze wnioski już wyciągnięto 

W Zabrzu na liniach minibusowych przeprowadzono badania napełnień i badania marketingowe. Dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska oraz zastępca dyrektora ds. przewozów ZTM Aleksander Sobota zaprezentowali ich wyniki prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik. Badania dostarczyły nie tylko ciekawych informacji na temat funkcjonowania nowych linii i potrzeb pasażerów, ale również – co ważniejsze dla podróżnych – pozwalają rozpocząć przygotowywania nad drobnymi modyfikacjami rozkładów jazdy. 

Z badań wynika, że z trzech linii minibusowych uruchomionych w grudniu w Zabrzu najpopularniejszą jest 709. Ma ona charakter okrężny i łączy przystanki Plac Dworcowy, Plac Teatralny, Gdańska, ŚCCS i Plac Teatralny. Na tej stosunkowo krótkiej trasie najważniejszym punktem jest oczywiście Śląskie Centrum Chorób Serca, które stanowi – jak wynika z badań – cel podróży co trzeciego pasażera. I to właśnie temu szpitalowi podporządkowane będą kolejne wdrażane przez ZTM zmiany. Wspólnie z Urzędem Miejskim opracowana zostanie korekta, która ułatwi dojazdy i powroty ze ŚCCS. Obecnie kursy wykonywane są w godzinach 7-17. Organizator transportu chce rozszerzyć ten zakres o dodatkowe połączenia poranne i popołudniowo-wieczorne. Na tej zmianie skorzystają przede wszystkim pracownicy szpitala.

Jeśli chodzi o pozostałe dwie linie minibusowe w Zabrzu to badania wykazały, że linia 704 jest wykorzystywana przez podróżnych przede wszystkim jako dowozowa, czyli taka, dzięki której można dojechać na wybrany przez siebie przystanek i przesiąść się do innego autobusu (takiej odpowiedzi w badaniu udzieliło 33% respondentów). Natomiast w przypadku linii 706 to głównymi celami podróży osób z niej korzystających są dojazdy do placówek służby zdrowia (36%) oraz na zakupy (31%). 

Biorąc pod uwagę wszystkie 3 linie minibusowe w Zabrzu, z badań wynika m.in., że 72% respondentów korzysta z nich codziennie lub kilka razy w tygodniu, 93% ankietowanych pozytywnie oceniło rozkład jazdy i 96% osób nie ma uwag co do lokalizacji przystanków. Najczęściej wskazywanymi celami podróży są: placówki służby zdrowia (29%), zakupy (22%) oraz rekreacja i dojazd do innych linii celem przesiadki (po 12%). 

Przypomnijmy, że dla wdrożenia trzech linii minibusowych w Zabrzu, konieczne było uruchomienie kilkunastu nowych przystanków. Chodzi tutaj zarówno o przystanki zlokalizowane w centrum miasta, np. Zabrze Roosevelta, Guido Przychodnia, Zabrze Cieszyńska, Zabrze Śląskie Centrum Chorób Serca, jak i poza nim – są to przystanki w Grzybowicach, np. Przy Ujęciu, Stacja Uzdatniania, Bednorza, Szczecińska, Kościół, Bora-Komorowskiego, a także w Mikulczycach – Mickiewicza i Parkowa. 

W Knurowie kierowcę przywitano… ciastem 

Z linii 610, która w połowie grudnia została uruchomiona w Knurowie, korzystają przede wszystkim dzieci oraz osoby starsze. Najmłodsi minibusami dojeżdżają do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 9. Seniorzy natomiast korzystają z linii 610, aby dojechać na Cmentarz Komunalny. 

Co ważne, minibusy nie tylko ułatwiają dojazdy do placówek edukacyjnych. Godziny odjazdów skoordynowano z pozostałymi liniami kursującymi przez Knurów, dzięki czemu na przystankach Knurów Wojska Polskiego oraz Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna łatwiejsze są przesiadki na linie kursujące w kierunku Szczygłowic, Gliwic, Gierałtowic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Katowic. 

W pierwszych dniach uruchomienia linii doszło do niecodziennej sytuacji. Kierowcę, który prowadził autobus po nowej trasie, mieszkanki Knurowa poczęstowały ciastem. Wyjaśniały, że chcą w ten sposób podziękować za uruchomienie połączeń, które umożliwiają im dojazd na zakupy. 

W Tarnowskich Górach myślą o kolejnych liniach minibusowych 

Po pierwszym okresie funkcjonowania linii minibusowych do ZTM przychylne głosy dochodzą również z Tarnowskich Gór. Nowe połączenia pozytywnie ocenia burmistrz Arkadiusz Czech, który wskazuje, że wzbudzają one już także zainteresowanie mieszkańców innych dzielnic. Z nowych linii korzystają przede wszystkim pracownicy miejscowych zakładów. Co istotne, mieszkańcy kolejnych dzielnic zwracają się z prośbą o uruchomienie u nich podobnych linii. 

Przypomnijmy, że od dnia uruchomienia trzech linii minibusowych w Tarnowskich Górach dwóm z nich zmieniły się już rozkłady jazdy. W przypadku linii 745 musiała zostać wprowadzona trasa objazdowa w związku z remontem ul. Polnej. Natomiast jeśli chodzi o linię 746 to dostosowano godziny odjazdów autobusów do czasu pracy w zakładzie Electrocarbon. ZTM wprowadził tę modyfikację na wniosek tamtejszych pracowników. 

ZTM zaprasza na stronę internetową i na kawę 

Rozkłady jazdy oraz mapy ilustrujące przebieg tras linii minibusowych znajdują się na stronie internetowej ZTM. Informacje na ich temat można również uzyskać dzwoniąc na czynną przez całą dobę i bezpłatną infolinię (800 16 30 30). 

ZTM, wraz z przedstawicielami urzędów trzech wyżej wymienionych miast, organizuje spotkania, podczas których będzie można poczęstować się gorącą kawą oraz otrzymać transportowe gadżety. Wydarzenia będą również okazją do porozmawiania o transporcie zbiorowym. Każde ze spotkań będzie odbywać się w godzinach 9 – 14 oraz 16 – 18. Pierwsze już 10 maja w Zabrzu przy Placu Teatralnym, drugie 11 maja w Tarnowskich Górach na Rynku, trzecie 12 maja w Knurowie przy Centrum Przesiadkowym. 

Остання інформація
Графіка: Nocne prace serwisowe systemów SDIP i reklamacji [Aktualizacja: 28.06.2024 r., godz. 11]
Nocne prace serwisowe systemów SDIP i reklamacji [Aktualizacja: 28.06.2024 r., godz. 11]

W noc z 1 na 2 oraz 2 i 3 lipca 2024 r. przeprowadzane będą serwisowe prace. Pierwsze z nich będą dotyczyć Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, a drugie systemu reklamacji. W tym czasie niektóre funkcjonalności tych rozwiązań będą niedostępne.

Графіка: Ikarusami bezpłatnie przez cały lipiec
Ikarusami bezpłatnie przez cały lipiec

29 czerwca uruchomiona zostanie pierwsza bezpłatna linia obsługiwana taborem historycznym. Kolejne połączenia zostały zaplanowane na następne, lipcowe weekendy. Wszystko w ramach imprezy pn. "Kierunek GZM".