FAQ - często zadawane pytania

Дата публікації: 25.08.2021

1) Czy kupując bilet „1m/20 min” można korzystać z niego w obrębie jednego miasta i podróżując więcej niż 20 minut?

Bilety jednorazowe uprawniają do przejazdów w dwóch opcjach: strefowej lub czasowej. Oznacza to, że w zależności od potrzeb pasażera, przejazd może odbywać się:

  •  w obrębie danej liczby stref (1, 2 lub 3 miasta – w zależności od biletu) bez ograniczeń czasowych i bez możliwości przesiadek lub
  • przez określony czas (20, 40 lub 60 minut – w zależności od biletu) bez ograniczeń strefowych i z możliwością przesiadek.

Przykład: Jeżeli pasażer podróżuje w obrębie dwóch miast na podstawie biletu „2m/40min” wówczas nieważne jest, czy przekroczył 40 minutową podróż, ale że ma bilet na dwa miasta.

2) Czy zniżka studencka jest ograniczona do konkretnego wieku?

Nie, ulga studencka jest bez ograniczeń wiekowych, jednak nie dotyczy to studiów podyplomowych ani studiów doktoranckich.

3) Jakie bilety obowiązują na liniach metropolitalnych i lotniskowych?

Na liniach metropolitalnych i lotniskowych obowiązuje taryfa standardowa. Można z nich korzystać na podstawie wszystkich biletów ZTM. Szczegółowe informacje na temat oferty biletowej można znaleźć na stronie internetowej ZTM w zakładce Kup bilet lub doładuj ŚKUP.

4) Gdzie można zwrócić bilet długookresowy?

Zwrotów biletów można dokonywać w Punktach Obsługi Pasażera.

5) Gdzie znajdują się Punkty Obsługi Pasażera?

Pasażerowie mają do dyspozycji dziesięć Punktów Obsługi Pasażera zlokalizowanych w ośmiu miastach: Katowicach, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Piekarach Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Tarnowskich Górach. Szczegółowe adresy dostępne są na stronie internetowej ZTM w zakładce Kup bilet lub ŚKUP - Punkty Obsługi.

6) Czy można kupić bilety ZTM przez telefon komórkowy?

Tak, bilety ZTM są dostępne w aplikacjach: Mobilny ŚKUP, SkyCash, mPay, moBILET, zBiletem oraz Jakdojade. W przypadku pierwszej aplikacji są dostępne  wszystkie bilety ZTM, a w przypadku pozostałych jednorazowe i średniookresowe.

7) Czy można podróżować na jednym bilecie komunikacją ZTM i Kolejami Śląskimi?

Tak, możliwe jest to na podstawie Metrobiletów oraz biletów "24h+Kolej". Jest to specjalna oferta dedykowana dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej ZTM (tramwajów, trolejbusów, autobusów) oraz pociągów Kolei Śląskich. Metrobilety to bilety miesięczne, dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej – są kodowane na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Pasażerowie mają do wyboru 7 wariantów metrobiletów. Natomiast bilety "24h+Kolej" to bilety imienne, ważne przez 24 godziny od daty i godziny wybranej podczas zakupu albo od daty i godziny zakupu lub od momentu aktywacji. Więcej informacji na temat Metrobiletów oraz biletów "24h+Kolej" można uzyskać na stronie internetowej ZTM w zakładce Kup bilet lub ŚKUP - Cennik.

8) Czy 8-letnie dziecko może podróżować za darmo komunikacją ZTM?

Tak, dzieci i młodzież w wieku od 7. do 16. roku życia, mające miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM, mogą podróżować komunikacją ZTM bezpłatnie. Warunkiem jest zakodowanie specjalnej ulgi na karcie ŚKUP.

9) Czy można kupić bilet u kierowcy lub motorniczego w komunikacji ZTM?

Pasażerowie mogą kupić u kierującego bilet, ale jedynie „Sieć/90 min”, dlatego zachęcamy do wyboru innego kanału sprzedaży.

10) Gdzie można znaleźć informacje dot. zaplanowanych i bieżących zmian w komunikacji ZTM?

Zaplanowane zmiany w komunikacji miejskiej najlepiej sprawdzać na stronie internetowej ZTM w zakładce Zaplanuj podróż – Rozkłady jazdy – Komunikaty. Bieżące zmiany w komunikacji ZTM dostępne są na profilu ZTM-Info na Facebooku.

11) Czy można zawiesić bilet?

Nie, pasażerowie nie mają możliwości zawieszenia biletów ZTM, ale mogą dokonać zwrotu biletów długookresowych lub wieloprzejazdowych zapisanych na karcie ŚKUP. Zwrotów można dokonywać w Punktach Obsługi Pasażera. Więcej informacji na temat zwrótów biletów można uzyskać na stronie ZTM w zakładce Kup bilet lub doładuj ŚKUP - 14. Zwroty biletów.

12) Czy bilet „2 Miasta 30” może obowiązywać na obszarze 2 gmin, które nie sąsiadują ze sobą?

Tak, ale w przypadku wyboru dwóch miast (gmin) nie sąsiadujących ze sobą, bilet ten nie uprawnia do przejazdu po terenie miast (gmin) leżących pomiędzy wybranymi miastami (gminami).

13) W jaki sposób pasażer może odzyskać zagubiony bagaż w komunikacji ZTM?

W przypadku pozostawienia bagażu w pojeździe kursującym na zlecenie ZTM pasażer powinien skontaktować się bezpośrednio z operatorem obsługującym linię, w której pozostawiono bagaż. Dane do operatorów dostępne są na stronie ZTM z rozkładami jazdy w zakładce Operatorzy. Z kolei który operator obsługuje daną linię, można również sprawdzić na stronie internetowej ZTM z rozkładami jazdy, wybierając konkretny numer linii (informacja o przewoźniku dostępna jest u dołu strony).

14) Gdzie można złożyć wniosek, reklamację, skargę?

Pasażerowie mogą składać wnioski, reklamacje i skargi przez formularz dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZTM lub pisząc na adres e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl.

15) Czy można przewozić zwierzę w pojazdach komunikacji ZTM i czy należy wnosić za nie opłatę?

Pasażerowie mogą przewozić zwierzę domowe w pojazdach z zachowaniem regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), który jest dostępny na stronie internetowej organizatora transportu w zakładce Kup bilet lub ŚKUP - Regulamin przewozu. Za przewóz zwierzęcia nie dokonuje się opłaty.

16) Co to jest ulga metropolitalna? Dla kogo jest przeznaczona i co zrobić, aby z niej korzystać?

Ulga metropolitalna uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez ZTM. Jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży od 7. do 16. roku życia, zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład GZM oraz na terenie gmin, które podpisały porozumienie z GZM. Musi być zakodowana na karcie ŚKUP. Robi się to tylko raz. Zgodnie z Taryfą przewozu: "Uprawnienie zakodowane na karcie ŚKUP na podstawie ważnego dokumentu zawierającego imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania dziecka (np. legitymacja szkolna, mLegitymacja szkolna okazana na ekranie urządzenia mobilnego, zaświadczenie wydane przez: urząd miasta/gminy, szkołę, przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, fundację organizujące miejsca pobytu dla uchodźców), a w przypadku gdy ww. dokumenty nie posiadają informacji o adresie zamieszkania/zameldowania, dodatkowo niezbędnym jest złożenie w POP przez rodzica/opiekuna prawnego lub dziecko, które ukończyło 13 rok życia, pisemnego oświadczenia o miejscu zamieszkania/ zameldowania dziecka."