транспортний тариф

Дата публікації: 17.10.2022

 Тариф на перевезення пасажирів та багажу

в громадському транспорті, організованому

Управлінням міського транспорту 

§ 1 

Цей Тариф визначає прейскурант квитків і зборів, надалі – «Прейскурант», та правила користування громадським транспортом, організованим Управлінням міського транспорту, іменоване надалі «УМТ».

I. Правила користування громадським транспортом

§ 2

 1. Пасажири можуть користуватися громадським транспортом, організованим УМТ, лише на підставі:

1)         дійсних паперових квитків,

2)         дійсних квитків, роздруковані водієм транспортного засобу з пристроїв системи Śląskiej Karty Usług Publicznych, іменованих надалі «ŚKUP», що містять дату та час покупки в транспортних засобах, в яких здійснюється ця форма продажу,

3)         дійсних електронних квитків, збережених на картці ŚKUP, введених в дію вказівкою дати активації під час покупки або активацією під час першої поїздки, або при кожній реєстрації при користуванні транспортним засобом,

4)         оплати проїзду з електронного гаманця ŚKUP,

5)         здійснення оплати платіжною карткою в транспортних засобах, в  яких активовано такий продаж,

6)         електронного квитку, придбаного через Мобільний пасажирський додаток - Мобільний ŚKUP, пов'язаний з карткою ŚKUP, іменований надалі «Мобільний пасажирський додаток» або за допомогою інших мобільних додатків, що дозволяють придбати квитки УМТ, поточний перелік яких опубліковано на веб-сайт УМТ,

7)         дійсних паперових або електронних квитків, зазначених у розділі 4,

8)         документу, що дає право на безкоштовний проїзд, або запису на картці ŚKUP, що підтверджує це право.

 1. Дійсними  квитками згідно з § 3 розд. 3, вважаються квитки, зазначені в Прейскуранті, у яких:

1)       термін дії вже почався і ще не закінчився,

2)      мають ціну, що відповідає поїздці та прейскуранту.

 1. УМТ може видавати додаткові квитки до  таких паперових квитків: разові / короткострокові, «Денний» та «Груповий».
 2. Крім квитків, зазначених у цьому Тарифі, пасажири можуть подорожувати у громадському транспорті, організованому УМТ, також на основі квитків, емітованих  Koleje Śląskie Sp. z o.o., іменоване надалі «KŚ»:

1)         одноразові та місячні квитки в рамках «Помаранчевого тарифу»,

2)         квитки з пропозиції «Сілезький квиток»,

3)         квитки з пропозиції «СУПЕРКВИТОК»,

4)         квитки з пропозицій «Сілезія 24» та «ЄвроСілезія 24»,

5)         квитки, зазначені в додатку 1 до Тарифу.

 1. Детальні умови користування квитками, що входять до розділу 4 зазначено в Транспортному тарифі KŚ, з умовою, що в транспортних засобах загального користування, організованих УМТ, діють положення про контроль квитків, додаткових зборів, перевезення вантажів і тварин, «Правила перевезення пасажирів та багажу в громадському транспорті, організованому УМТ», а також застосовуються правила УМТ, якщо вони встановлені.

§ 3

 1. Встановлюються такі види квитків, детальний обсяг яких зазначено в § 11:

1)      одноразові/короткострокові, що видаються в паперовому та електронному вигляді:

a)       „20 хвилин”,

b)      „40 хвилин”,

c)       „90 хвилин”,

2)      електронна оплата за разову/короткострокову проїзд за тарифом на відстань,

3)       середньострокові видані в паперовій та електронній формі:

a)      „24год + Залізниця”,

b)      „Денний”,  

4)      довгострокові, видані в електронному вигляді:

a)       „Мережа 7”,

b)      „Місто 30”,

c)       „2 Міста 30”,

d)      „Мережа 30”,

e)       „Місто 90”,

f)       „2 Міста 90”,

g)      „Мережа 90”,

h)      „Мережа 180”,

i)        „Мережа 30 на пред’явника”,

j)        „Р-1”,

5)      багаторазовий оформлений в електронному вигляді:

a)       „W-20”,

b)      „W-40”,

c)       „W-80”,

6)      МЕТРОКВИТКИ, що видаються в електронному вигляді:

a)       „Зона Катовіце”,

b)      „Червоний”,

c)       „Синій”,

d)      „Помаранчевий”,

e)       „Зелений”,

f)       „Жовтий”,

g)      „Вся метрополія”,   

7)      «Груповий» оформлений в паперовому та електронному вигляді.

 1.  Встановлюються правила для учасників заходів, у тому числі: культурних, наукових, просвітницьких, спортивно-масових заходів, іменованих надалі «заходи», детальні правила дії, розмір оплати та форма розповсюдження яких визначені п. 11 розд. 13.
 2. Встановлюються такі правила користування квитками:

1)         термін дії одноразових/короткострокових паперових квитків та квитка «Денний» починається з моменту їх компостування пасажиром у валідаторі, розташованому в  транспортному засобі або в момент роздрукування квитка водієм транспортного засобу, або в момент активації квитка уповноваженою особою, згідно з розд. 14, та втрачає чинність відповідно до положень розд. 10 п.2, пункти 15 та 16, після часу, зазначеного в квитку, за винятком квитка «90 хвилин», який також дійсний до кінця курсу для одноразової поїздки,

2)         термін дії паперового квитка «24 години + Залізниця» починається з дати та часу, вказаних під час його придбання. Термін дії електронного квитка «24 години + Залізниця», що зберігається на картці ŚKUP, починається з моменту активації квитка в валідаторі, а в разі придбання за допомогою опції «Купи та поїдь» в Мобільному додатку пасажира або іншим способом у  мобільних додатках -  з дати та часу його придбання та кожного разу закінчується через двадцять чотири години,

3)         термін дії електронних одноразових/короткострокових квитків починається з моменту активації у валідаторі квитка, що зберігається на картці ŚKUP,  або його придбання чи оплати в транспортному засобі за допомогою електронного гаманця на картці ŚKUP, платіжній картці, опцією «Купи та поїдь» у Мобільному додатку пасажира або у інших мобільних додатках, і закінчується з урахуванням положень розд. 10 п.2, пункти 15 та 16, на момент закінчення часу, на який було придбано квиток, за винятком квитка «90 хвилин», який також дійсний до кінця курсу для одноразової поїздки,

4)         термін дії електронного квитка «Денний» починається з моменту активації у валідаторі квитка, що зберігається на картці ŚKUP, під час першої поїздки або придбання його в транспортному засобі за допомогою електронного гаманця на картці ŚKUP, платіжної картки, та опцією «Купи та поїдь» у Мобільному додатку пасажира або в  інших мобільних додатках і закінчується о 23:59 в день активації квитка,

5)         термін дії довгострокових квитків починається з дати активації, вибраної під час покупки, та закінчується відповідно до пункту 6 залежно від обраного типу квитка відповідно через: 7, 30, 90 або 180 днів поспіль, починаючи з  дня, зазначеного під час покупки,

6)         термін дії довгострокового річного квитка Р-1, зазначений у § 11 розд 12, припадає на вибраний календарний рік,

7)         термін дії  МЕТРОКВИТКІВ починається з дати активації, вибраної під час покупки, і становить один місяць від першого дня його дії, де під місяцем слід розуміти період між «n» -им числом даного місяця (перший день дії квитка) та «n-1» день наступного місяця включно (останній день дії квитка),

8)         термін дії багаторазових квитків починається з обраної дати активації під час покупки та закінчується через 180 днів поспіль або після використання доступного ліміту поїздок,

9)         термін дії квитка «Груповий» починається з моменту компостування або активації квитка в валідаторі  транспортного засобу, або його придбання за допомогою опції «Купи та поїдь» у Мобільному додатку пасажира або в  інших мобільних додатках, або якщо  його активовано особою, яка має на це право, відповідно до п. 14, і закінчується з урахуванням положень розд. 10 п.2, пункти 15 та 16, після 90 хвилин або після закінчення маршруту у випадку разової поїздки,

10)     квиток «Денний» за звичайною ціною дає право на проїзд громадським транспортом УМТ протягом терміну дії квитка, та на одну додаткову особу в суботу, неділю та інші святкові дні,

11)     одноразовий проїзний/короткостроковий звичайний паперовий квиток, закомпостований двічі для використання цього квитка за двома пільговими тарифами, є недійсним,

12)     забороняється передавати іншій особі закомпостований паперовий квиток.

 1. Пасажири, які користуються одноразовим/короткостроковим або середньостроковим квитком, відразу після входу в транспортний засіб зобов'язані:

1)         закомпостувати (крім квитка «24 години + Залізниця» з датою та часом, зазначеними під час придбання) або активувати квиток в валідаторі, встановленому в транспортному засобі, та зберігати його під час всієї поїздки, або

2)         придбати квиток у водія транспортного засобу, закомпостувати його (крім роздрукованих водієм квитків від системи ŚKUP) та  зберігати його під час всієї поїздки, або

3)         оплатити проїзд за разову/короткострокову поїздку з електронного гаманця на карту ŚKUP, або

4)         придбати квиток за допомогою опції «Купи та поїдь» у Мобільному додатку пасажира або в  інших мобільних додатках, або

5)         здійснити оплату за одноразову/короткострокову поїздку платіжною карткою в транспортних засобах, в яких функціонує такий продаж,

6)         оплатити проїзд за допомогою іншої форми, дозволеної УМТ. 

 1. Під час придбання середньострокового квитка "24години + Залізниця",  пасажир зобов'язаний внести ім'я та прізвище, а в разі придбання цього квитка в електронному вигляді, записаного на карту ŚKUP, також  необхідно активувати квиток у валідаторі в транспортних засобах ZTM під час першої поїздки. 
 2. Пасажири, які користуються довгостроковими або багаторазовими квитками, при їх придбанні зобов'язані обрати дату початку терміну дії квитка. Крім того, користувачі багаторазового квитка на кожному маршруті зобов’язані щоразу після входу в транспортний засіб реєструвати свою поїздку в валідаторі ŚKUP.
 3. Пасажири, які використовують довгострокові квитки: «2 міста 30» або «2 міста 90», можуть подорожувати в районі двох міст (гмін), вибраних під час покупки. Якщо ви обираєте два міста (гміни), які не прилягають одне до одного, квиток не дає вам права подорожувати в межах міст (гмін), що лежать між вибраними містами (гмінами).
 4. МЕТРОКВИТКИ та квиток «24 години + Залізниця» дають право на необмежену кількість поїздок у поїздах KŚ, включених до розкладу (крім поїздів, де діє спеціальний тариф, та комерційних поїздів), що курсують на певній лінії на ділянці, визначеній залізничними зупинками та в зоні Катовіце (всі залізничні зупинки в місті Катовіце), а у випадку квитків «24 години + Залізниця» і Метроквиток «Вся Метрополія», по всій території Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, іменується далі як «GZM», а також на необмежену кількість поїздок усіма видами транспорту, організованими УМТ, за винятком квитка «Зона Катовіце», який дає право на необмежену кількість поїздок лише в межах району міста (гміни) Катовіце щодо всіх залізничних зупинок та громадського транспорту УМТ. МЕТРОКВИТКИ «Червоний»,  «Вся Метрополія» та квиток «24 години + Залізниця» також дають вам право на необмежену кількість поїздок на ділянці Катовіце – Славків, яку обслуговує POLREGIO S.A., іменоване надалі «POLREGIO» (крім поїздів зі спеціальним тарифом  та комерційних поїздів). У поїздах KŚ і POLREGIO діють положення про контроль квитків, спосіб визначення розміру додаткових зборів за перевезення пасажирів, вантажів і тварин з ними, розмір збору за обробку, а також правила порядку, що діють у цих перевізників.
 5. Пасажири, які користуються квитком «Груповий», зобов'язані закомпостувати або активувати його в порядку, зазначеному в розд. 3 пункт 9 і зберігати дійсний квиток на весь час подорожі. Усі пасажири, які подорожують за одним пільговим квитком «Груповий», мають право на пільговий тариф.
 6. Тарифи, діючі в громадському транспорті, організованому УМТ, детальна інформація про які вказана у Прейскуранті:

1)         зональний - у якому розмір плати за проїзд залежить від кількості зон (гмін), що перетинаються,

2)          часовий – у якому розмір тарифу залежить від часу в дорозі, відображеного в розкладі поїздки,

3)         залежний від відстані - у якому розмір плати за проїзд залежить від кількості пройдених кілометрів, які відраховуються з моменту реєстрації картки ŚKUP або платіжної картки під час входу в транспортний засіб до моменту реєстрації картки під час виходу з транспортного засобу.

 1. У разі зонного тарифу вихід із зони дії тарифу відбувається після проходження зупинки зони. Зонна зупинка (позначена словом «ЗОНА») — це остання зупинка, на якій транспортний засіб зупиняється в даній гміні перед її адміністративним кордоном. У разі прискорених ліній, автобуси яких не зупиняються на жодній зупинці, зонною зупинкою є остання зупинка в гміні, де зупиняється автобус такої лінії. При цьому таку зупинку не обов’язково позначати словом «ЗОНА». При проїзді через зонну зупинку або початку проїзду з неї, стягується плата за проїзд згідно з Прейскурантом з дотриманням так званих «Винятків зони», визначених на підставі § 10 розд. 3.
 2. У разі одноразової/короткострокової поїздки за тарифом на відстань пасажир, який сплачує проїзд, повинен щоразу реєструвати вихід з транспортного засобу, притискаючи картку до валідатора перед тим, як залишити транспортний засіб. Відсутність виїзної реєстрації означає, що пасажир проїхав до кінця маршруту даної лінії.
 3. Квиток дійсний з урахуванням § 2 розд. 2, § 3 розд. 3 пункт 2 і § 3 розд. 5, за умови, що він був правильно закомпостований, тобто коли дата і час, позначені валідатором на паперовому квитку, розбірливі, або коли електронний квиток належним чином придбано або активовано в транспортному засобі, якщо цього вимагає тип квитка.
 4. Якщо на паперовому квитку немає відбитка валідатора після спроби його компостування або у разі виходу з ладу валідатора в транспортному засобі, пасажир зобов'язаний підійти до іншого валідатора і знову спробувати закомпостувати квиток. У разі відмови всіх валідаторів паперових квитків або у разі нерозбірливості відбитка валідатора на паперовому квитку пасажир, повідомивши про цей факт водія транспортного засобу, може продовжити поїздку на підставі паперового квитка, позначеного водієм. У разі відмови всіх валідаторів електронних квитків пасажир, повідомивши про цей факт водія транспортного засобу, може продовжити поїздку на підставі квитка або коштів, які зберігаються на картці ŚKUP.
 5. У разі поломки або пошкодження транспортного засобу під час руху по маршруту, пасажир з дійсним квитком має право продовжити поїздку на підставі цього квитка транспортним засобом тієї ж або іншої лінії, включаючи підмінний транспорт. У разі виникнення такої ситуації пасажир може подорожувати за одноразовим/короткостроковим або квитком «Груповий» протягом терміну дії квитка з умовою, що під час пересадки на альтернативний транспорт термін дії цих квитків подовжується на час очікування трансферу.

§ 4

1. Одноразові/короткострокові електронні квитки продаються:

1)         у точках продажу, Пунктах обслуговування пасажирів, іменованих далі «ПОП» та в квиткових автоматах шляхом збереження квитка на картці ŚKUP (персоналізованої та неперсоналізованої),

2)          через Інтернет на Порталі клієнта - придбання квитка на картку ŚKUP (персоналізовану та неперсоналізовану),

3)          в транспортних засобах шляхом сплати збору з електронного гаманця картки ŚKUP або придбання квитка перед початком поїздки за допомогою Мобільного додатка пасажира або інших мобільних додатків,

4)         у пристроях, встановлених в транспортних засобах з використанням платіжних карток, в транспортних засобах, в яких функціонує такий продаж.

 1. Продаж електронних квитків: «Груповий» та середньострокових квитків відбувається через Інтернет на Порталі клієнта або шляхом збереження їх на карті ŚKUP, у пунктах продажу, у ПОП, у квиткових автоматах, за допомогою Мобільного додатку пасажира, «Денний» квиток  -  також в обладнанні, встановленому в транспортних засобах. Квитки також можна придбати перед початком подорожі, не зберігаючи їх на картці ŚKUP, використовуючи опцію «Купи та поїдь» у Мобільному додатку пасажира та інших мобільних додатках.
 2. Продаж МЕТРОКВИТКІВ, а також довгострокових і багаторазових квитків відбувається за умови розд. 4, через Інтернет на Порталі клієнта або шляхом зберігання їх на картці ŚKUP у точках продажу, у ПОП, у квиткових автоматах. Квитки також можна придбати за допомогою Мобільного додатка пасажира.
 3. Детальні правила використання річних квитків Р-1, закодованих на персоналізованій картці ŚKUP, визначаються Правлінням GZM та виконавчим договором між УМТ та оператором. Квитки можуть бути передані тільки працівникам, членам їх сімей та пенсіонерам та пенсіонерам операторів, що надають транспортні послуги, на вимогу УМТ.
 4.  Продаж паперових квитків:

1)         одноразові/короткострокові квитки оформляються в пунктах продажу, в ПОП, квиткових автоматах та у водія транспортного засобу, відповідно до розд. 6-9,

2)         квитки «24 години + Залізниця», «Груповий» та «Денний» оформляються у квиткових автоматах.

 1. Водій транспортного засобу продає тільки звичайні та пільгові квитки «90 хвилин».
 2. Водій транспортного засобу може продавати паперові квитки, роздруковані з системи ŚKUP, у транспортних засобах, у яких функціонує такий продаж. Такий квиток не підлягає компостуванню.
 3. Водій транспортного засобу може продавати квитки лише тоді, коли транспортний засіб не рухається, на зупинках.
 4. Неможливість придбання квитка у водія транспортного засобу не звільняє пасажира від відповідальності за проїзд без дійсного квитка.

§ 5

 1. Пасажир може перевозити тварин або багаж на умовах, визначених «Правилами перевезення пасажирів та багажу в громадському транспорті, організованому УМТ»
 2. Додаткова плата за перевезення тварини або багажу не стягується.

II. Повернення квитків

 • § 6
 1. Власник МЕТРОКВИТКА, довгострокового або багаторазового квитка має право повернути квиток без утримання додаткових зборів до початку терміну дії квитка.
 2. У разі повернення МЕТРОКВИТКА або довгострокового квитка відповідно до розд. 3, або багаторазового квитка, термін дії якого вже почався, сума до повернення визначається за вирахуванням суми, що відповідає періоду використання квитка, відповідно до ціни квитка, зазначеної в Тарифі, та  у випадку багаторазового квитка, також з урахуванням кількості зареєстрованих поїздок. Повернення коштів не повинно обходити правила цін на квитки.
 3. Довгостроковий квиток «Мережа 180», термін дії якого вже почався, поверненню не підлягає.
 4. Повернення квитків здійснюється в ПОП.
 5. Детальні правила повернення квитка зазначені в Наказі Директора УМТ.

III. Контроль квитків

§ 7

 1. УМТ має право на контроль поїздок на умовах, визначених ст.33 Закону про транспортне право від 15 листопада 1984 р. (Законодавчий журнал, 2020 р., п.8)
 2. Контролюючі особи та водії транспортних засобів, разом іменовані «контролери», мають право перевіряти, чи подорожує пасажир за дійсним квитком, чи користується він безкоштовним або пільговими проїздом, також чи має пасажир право використання  квитків, зазначених у § 2 розд. 4. Контролери можуть перевірити, чи здійснюється перевезення відповідно до «Правил перевезення пасажирів і багажу в громадському транспорті, організованому УМТ» та «Правил порядку в громадському транспорті, організованому ZTM», за умови їх встановлення.

§ 8

 1. Пасажир зобов’язаний мати та пред’явити контролеру відповідний дійсний паперовий або електронний квиток, звичайний або пільговий, разом із документом, що дає право на пільгові тарифи або документ, що дає право на безкоштовний проїзд, а у випадку електронного квитка – пред’явити картку ŚKUP, платіжну картку, мобільний телефон чи інший мобільний пристрій із відображенням на екрані інформації про придбаний квиток. Пасажир, який використовує квитки, придбані за допомогою Мобільного додатку пасажира, пов’язаного з неперсоніфікованою карткою ŚKUP, зобов’язаний пред’явити цю картку під час перевірки.
 2.  Обов’язок пред’явити документ, що дає право на безкоштовний проїзд, не поширюється на пасажирів, які пред’являють персональну картку ŚKUP, на якій це право закодовано, або користуються правом, зазначеним у § 9 розд. 1 пункт 14 або 15. Зобов’язання також не поширюється на пасажирів, які мають право на пільговий тариф та пред’являють персоналізовану картку ŚKUP або пов’язаний з цією карткою Мобільний додаток пасажира, в якому закодовано це право. У разі використання Мобільного додатку пасажира контролер має право вимагати пред’явити документ, що посвідчує особу.
 3. У випадках, зазначених у розд. 4 і 5, контролер стягує додаткову плату та відповідну оплату за проїзд, надалі «перевізний збір» або виписує платіжний протокол. Платіжний протокол замінює квиток і дає право завершити поїздку в даному транспортному засобі.
 4. Додаткова оплата та перевізний збір забезпечують право на проїзд без відповідного транспортного документа, під яким, зокрема, розуміється проїзд:

1)         без дійсного паперового чи електронного квитка, або без оплати проїзду за тарифом на міжміські перевезення, або без документа, що дає право на безкоштовний або пільговий проїзд, крім випадків, описаних у п. 2,

2)         з недійсним на даному маршруті квитком або з квитком, термін дії якого закінчився,

3)         з незакомпостованим квитком або нерозбірливо закомпостованим (з урахуванням § 3 п. 14 та § 8 п.9)

4)         з неактивованим електронним квитком або незареєстрованим у даному транспортному засобі багаторазовим квитком,

5)         з персоніфікованою карткою ŚKUP, що належить іншій особі,

6)         з іменним квитком, збереженим у Мобільному додатку пасажира, пов’язаним з персоніфікованою карткою ŚKUP іншої особи,

7)         з використанням квитків, придбаних за допомогою Мобільного додатку пасажира, пов’язаного з неперсоніфікованою карткою ŚKUP, без наявності цієї картки під час подорожі,

8)         з квитком, придбаним за допомогою Мобільного додатку пасажира або інших мобільних додатків після початку перевірки квитка в даному транспортному засобі,

9)         з паперовим квитком, закомпостованим після початку контролю квитків у даному транспортному засобі,

10)     з карткою ŚKUP, пошкодженою таким чином, що перешкоджає ідентифікації особи, яка нею користується, або унеможливлює читання її вмісту,

11)     з паперовим квитком "24 години + Залізниця", яким користується особа, відмінна від тієї, прізвище та ім'я якої вказано на квитку,

12)     з багаторазово прокомпостованим паперовим квитком,

13)     з пошкодженим паперовим квитком у разі неможливості перевірки його дійсності,

14)     з паперовим квитком зі слідами втручання (наприклад, хімічного або механічного),

15)      з квитком, вартість якого нижча від розміру оплати, передбаченої Прейскурантом за проїзд пасажира,

16)     з квитком організатора транспорту, відмінним від УМТ, або іншим квитком, відмінним від описаних у § 2 пункт 4,

17)     з вилученим з обігу квитком.

 1. Розмір додаткової оплати, зазначений в розд. 3, визначено у Прейскуранті. Прейскурант з урахуванням розд. 6, також визначає зменшення розміру додаткової оплати у разі:

1)    її сплати контролеру на місці,

2)    її сплати протягом 14 днів з моменту видачи,

3)    якщо поїздка без дійсного проїзного документа здійснена протягом 3 днів з моменту закінчення терміну дії останнього проїзного квитка; умовою зниження збору є безперервність придбання особистих довгострокових квитків або МЕТРОКВИТКІВ – під безперервністю розуміється ситуація, коли протягом останніх 6 місяців з дати встановлення додаткової оплати загальний період дії цих квитків було не менше 170 днів,

4)    якщо пасажир за квитком на разову поїздку/короткостроковий квиток «20 хвилин», «40 хвилин» або «90 хвилин» проїхав більше, ніж час, визначений у Прейскуранті, де максимальне перевищення складає не більше 10% терміну дії даного квитка, тобто відповідно: 2, 4 або 9 хвилин; у такому разі контролер робить відповідну відмітку про підтвердження додаткової плати,

5)    коли пасажир протягом 14 днів з моменту оформлення додаткової оплати купує квиток «Мережа 180» на свою персоналізовану картку ŚKUP або пов’язаний з нею Мобільний додаток пасажира, термін дії якого починається з дня покупки.

 1. Зменшення розміру додаткової оплати, передбаченої р. 5 пункти 3-5, виникає, коли пасажир не має інших зобов’язань перед УМТ щодо несплаченої додаткової оплати та протягом 14 днів з дати її видачі він/вона повідомляє ПОП та подає заяву на зменшення додаткової оплати, а також до заяви додає документ, що підтверджує оплату пільгового збору або сплачує його на місці.
 2. За спричинення без поважних причин зупинки або зміни маршруту руху транспортного засобу пасажир зобов'язаний сплатити додаткову плату, розмір якої визначено Прейскурантом.
 3. Додаткова оплата та перевізний збір, зазначені в розд. 3, повертаються, а у разі вимоги про оплату - скасовуються, при цьому  стягується  комісія за обробку, розмір якої зазначений у Прейскуранті, якщо пасажир звертається до ПОП протягом 14 днів з дати поїздки та надає один із наступних документів:

1)       свою персоніфіковану картку ŚKUP, якої він не мав під час перевірки, зі збереженим електронним середньостроковим або довгостроковим квитком або МЕТРОКВИТКОМ, термін дії якого охоплював дату або дату та час перевірки та був дійсним за проїзд у даному транспортному засобі, якщо квиток було придбано до початку перевірки,

2)       свою персоніфіковану картку ŚKUP зі збереженим електронним середньостроковим, довгостроковим квитком або МЕТРОКВИТКОМ, придбаним на Порталі клієнта до початку перевірки, який під час перевірки не було внесено до картки, і термін його дії охоплював дату або дату та час перевірки та був дійсним за проїзд у даному транспортному,

3)       документ або картку ŚKUP, яких не було під час перевірки, із закодованим правом на пільговий проїзд (якщо їхав за пільговим квитком) або правом на безкоштовний проїзд,

4)       середньостроковий квиток, придбаний до початку перевірки за допомогою Мобільного додатку пасажира, пов’язаного з його персоніфікованою карткою ŚKUP,  із зазначенням строку його дії, дати та часу проведення перевірки,

5)       паперовий квиток «24 години + Залізниця», придбаний до початку перевірки,  із зазначенням строку його дії, дати та часу проведення перевірки, та вказано прізвище та ім’я пасажира,

6)       квиток, дійсний для проїзду в даному транспортному засобі, згаданий у § 2 розд. 4, що містить ім’я та прізвище пасажира, та у випадку місячних квитків, зазначених у § 2 розд. 4 пункти 1-3 та 5, його термін дії охоплює день перевірки, а у випадку квитків, перелічених у § 2 розд. 4 п. 4  - дату та час перевірки. Надані квитки повинні бути придбані до початку контролю.

 1. Додаткова оплата та перевізний збір, зазначені в розд. 3, повертаються, а у разі вимоги про оплату - скасовуються, якщо пасажир звернувся до ПОП протягом 14 днів з дати перевезення та заявляє, а запис у системі ŚKUP підтверджує, що він має електронний носій - середньостроковий або довгостроковий квиток або МЕТРОКВИТОК  на його персональній картці ŚKUP, термін дії якого охоплював дату та час перевірки та був дійсним для проїзду в даному транспортному засобі, і його зчитування під час перевірки було неможливим, про що контролер зазначив  на бланку доплати. 
 2. Додаткова оплата та перевізний збір повертаються, а у разі вимоги про оплату - скасовуються, якщо під час розслідування з'ясується, що неможливість компостування квитка або його нерозбірливе чи неправильне компостування було викликане несправністю пристроїв у громадському транспорті УМТ або стало результатом збою Мобільного додатку пасажира чи інших мобільних додатків (не стосується збою пристрою пасажира).
 3. У разі відсутності відповідного документа, який дозволяє ідентифікувати особу пасажира, дані цього пасажир можуть бути підтверджені на підставі декларації іншої особи, яка має дійсне підтвердження особи з фотографією. Відповідальність за наслідки недостовірного декларування несе особа, яка підтверджує дані пасажира.
 4. Під час здійснення перевірочних заходів, пов’язаних із роздрукуванням бланка додаткової оплати, пасажир зобов’язаний залишатися на місці перевірки або в іншому місці, визначеному контролером, до завершення цих заходів – в іншому випадку УМТ не несе відповідальності за документи, що посвідчують особу, залишені в контролера.

IV. Безкоштовні та пільгові тарифи

§ 9

 1. Право на безкоштовний проїзд мають:

П.

Особи, які мають право на безкоштовний проїзд

Підстава або документ, що дає право на безкоштовний проїзд

1

депутати Сейму і сенатори

 

 • дійсне посвідчення депутата або сенатора

 

2

діти до 7 років, до кінця календарного року, в якому їм виповнюється  7 років

 • посвідчення особи, яка доглядає за дитиною під час поїздки

3

діти та підлітки, які проживають/зареєстровані у гмінах, включених до GZM, віком від 7 до 16 років (відповідно до розділу 4):

a)                   народжені в період з 1 січня по 30 вересня - мають право до 30 вересня календарного року, в якому їм виповнилося 16 років

b)                  народжені в період з 1 жовтня по 31 грудня - мають право до 16-річчя від дня народження

 • дозвіл, закодований на картці ŚKUP на основі дійсного: шкільного квитка, що містить ім'я та прізвище, дату народження та місце проживання або реєстрації дитини (наприклад, шкільний квиток, шкільний квиток, що відображається на екрані мобільного пристрою, або посвідчення, яке видали: міська /муніципалітетна установа, школа, дитячий садок, центр соціального захисту, фонди, що організовують місця перебування для біженців), крім того, якщо  в вищезазначених  документах відсутні відомості про адресу проживання /реєстрації, необхідно подати до ПОП одним із батьків/законним представником або дитиною старше 13 років письмову заяву про місце проживання/ реєстрації дитини

 

4

діти та молодь з інвалідністю до  18-річчя від дня народження

 • дійсне посвідчення особи з інвалідністю, видане компетентним органом
 • дійсне посвідчення особи з інвалідністю віком до 16 років, видане компетентним органом
 • висновок про інвалідність або ступінь інвалідності, виданий комісією про інвалідність або ступінь інвалідності
 • довідка сертифікованого лікаря ZUS або лікаря-експерта KRUS, що підтверджує часткову або повну непрацездатність та нездатність до самостійного обслуговування

5

люди з обмеженими можливостями, які відвідують дитячий садок, школу чи навчальний центр чи заклад

 • дійсний дошкільний або шкільний квиток для дітей або учнів з обмеженими можливостями
 • дійсний шкільний квиток для учнів з обмеженими можливостями, який відображається на екрані мобільного пристрою

6

інваліди війни та військовослужбовці, та особи,  яких було репресовано

 • книжка військового або військового інваліда
 • посвідчення репресованого, видане Закладом соціального страхування (ZUS)

7

незрячі особи

 • дійсне посвідчення особи, видане Польським товариством сліпих або Асоціацією сліпих солдатів Республіки Польща, або документ, зазначений в абзаці 1 пункту 8 про втрату працездатності значного або середнього ступеня тяжкості внаслідок захворювання ока, позначений символом причини інвалідності - «04-О», виданий компетентним органом

8

особи повністю непрацездатні та нездатні до самостійного обслуговування, люди, не здатні до самостійного обслуговування або визнані інвалідами відповідного ступеню

 • дійсне посвідчення, що підтверджує ступінь інвалідності, видане компетентним органом
 • дійсний військовий або поліцейський пенсіонний квиток із записом компетентного пенсійного органу про визнання інвалідом в значній або незначній мірі або віднесення до 1 групи інвалідів
 • рішення медичної комісії з питань інвалідності та працевлаштування або військово-лікарської комісії про визнання тяжким інвалідом або віднесення до 1 групи інвалідів
 • довідка сертифікованого лікаря ZUS або лікаря-експерта KRUS про повну непрацездатність та нездатність до самостійного обслуговування   або  про нездатність до самостійного обслуговування

9

опікуни осіб, про які йде мова в пунктах 4-5 і 7-8 у разі, коли вони супроводжують цих осіб у поїздці (право поширюється лише на одну особу, яка є опікуном)

 • документ, що засвідчує права людей з інвалідністю

10

люди старше 70 років, тобто з дати виповнення

 • документ, що посвідчує особу, який містить вашу дату народження та фотографію

11

працівники УТМ та працівники Департаменту зв’язку та транспорту GZM під час виконання службових обов’язків та  інспектори контролери квитків інших суб’єктів, які надають інспекційні послуги за договором із УТМ, під час здійснення діяльності з перевірки квитків

 • посвідчення особи, видане УТМ
 • дійсна службова картка, видана GZM 

12

співробітники міліції, військової поліції та міської охорони під час виконання службових обов’язків

 • дійсна службова картка

13

пасажири у день  22 вересня («День без автомобіля»)

 • дійсний оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

14

пасажири у день 1 листопада

 

15

пасажири, які подорожують на дільниці Katowice Dworzec – Katowice Sądowa або Katowice Sądowa – Katowice Dworzec на автобусних лініях УМТ, які починають або закінчують свій маршрут на зупинці Katowice Sądowa або Katowice Dworzec

 

 1. Право на пільговий проїзд мають:

Lp.

Особи, які мають право на поїздки    зі знижкою

Підстава або документ, що дає право на пільговий проїзд

1

діти віком від 7 до 13 років, з урахуванням розділу 1, пункти 2,3 та 4

 

 • посвідчення особи, яка доглядає за дитиною під час поїздки, або особи, яка подорожує

2

учні початкової школи, які досягли 13-річного віку, а також середньої та старшої школи, але не довше, ніж до кінця навчального року, протягом якого учень досяг 21 року, з урахуванням розділу 1, пункти 3 та 4

 

 • дійсний шкільний квиток
 • дійсний шкільний квиток, який відображається на екрані мобільного пристрою

3

студенти вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів та студенти педагогічних, мовних коледжів та  коледжів соціального обслуговування

 • дійсний студентський квиток
 • дійсний електронний студентський квиток
 • дійсний студентський квиток, який відображається на екрані мобільного пристрою
 • дійсне міжнародне студентське посвідчення (ISIC)
 • дійсне посвідчення студента коледжу

4

активісти антикомуністичної опозиції або особи, репресовані з політичних мотивів, з підтвердженим статусом активіста антикомуністичної опозиції або особи, репресовані з політичних мотивів, а також ветерани війни та особи, які мають рівні права

 •  посвідчення активіста антикомуністичної опозиції або особи, репресованої з політичних мотивів, видане головою Управління у справах ветеранів і жертв утисків
 • свідоцтво про права ветеранів та репресованих, видане уповноваженою установою, відмінною від ZUS

5

 постраждалі ветерани, які отримують пенсію по інвалідності у зв’язку з пораненням або захворюванням, що виникли у зв’язку з участю в діяльності за межами країни

 • дійсне ветеранське посвідчення постраждалого, видане міністром національної оборони разом з дійсним посвідченням пенсіонера

6

пенсіонери віком від 60 років

 • дійсне посвідчення пенсіонера за віком/по інвалідності, видане уповноваженим органом пенсійного забезпечення

7

пенсіонери, з урахуванням розд. 2 пункт 8, отримувачі пенсії по інвалідності (у тому числі соціальної)

 • дійсне посвідчення пенсіонера по інвалідності, видане уповноваженим органом пенсійного забезпечення

8

особи, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника,

тобто тільки:

a)                   особи, визнані повністю або частково непрацездатними

b)                  вдови або вдівці, які досягли 50-річного віку

 • довідка дипломованого лікаря або медичної комісії ZUS щодо осіб, зазначених у розділі 2 пункт 8 літера а)
 • дійсне посвідчення пенсіонера видане уповноваженим пенсійним органом щодо осіб, зазначених у розділі 2 пункт 8 літера б)

9

судді у відставці та  прокурори у відставці (після 60 років) та дружина/чоловік (після 50 років), які отримують сімейну допомогу від суддів у відставці, прокурорів та прокурорів у відставці та після смерті судів

 • дійсне посвідчення судді або прокурора з відповідним записом, видане уповноваженим органом
 • оригінал листа-повідомлення про призначення сімейних виплат від суддів у відставці, прокурорів та прокурорів у відставці та після смерті судів, виданий уповноваженим органом
 1. Права, перелічені в розділі 1 пункти 4-8 і розділі 2 пункти 2-9, доступні лише для громадян Європейського Союзу та членів сімей громадян ЄС, на підставі документів, що підтверджують їх статус, виданих у країнах-членах ЄС разом із проїзним документом або іншим дійсним документом (що містить фото) та дозволяє ідентифікувати особистість  та громадянство.
 2. Допускається надання прав, зазначених у розділі 1 пункті 3 літ. а) та б), для дітей, які проживають / зареєстровані на території гмін, що не входять до GZM на підставі договорів, укладених між GZM та гмінами, в яких  у дітей оформлено  місце проживання/реєстрацію.
 3. Права, зазначені в розділі 1 пункти  3-8 та 10, в  розділі  2 пункти   2-9, можуть бути закодовані на персоналізованих картках ŚKUP в ПОП при пред'явленні документів, що дають право на безкоштовні або пільгові поїздки. Якщо певний документ має визначений термін дії або статус особи вказує на дату, що обмежує право на безкоштовний або пільговий проїзд,  таке право фіксується на картці ŚKUP лише на певний період.
 4.  Якщо в документі, що дає право на безкоштовні або пільгові поїздки, відсутня фотографія особи, яка має таке право,  то під час подорожі також необхідно мати документ із фотографією, що дозволяє посвідчити особу.
 5. Застосування знижки шляхом відшкодування частини оплати за раніше придбаний звичайний квиток та заміну звичайного квитка на пільговий  квиток неможливо.
 6. Під час поїздки пасажир може скористатися лише однією знижкою.

§ 11

 1. Встановлюються наступні ціни на паперові квитки в один бік/короткострокові:

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

20 minut

діє протягом 20 хвилин з моменту компостування (з можливістю пересадок)

4,60 zł

2,30 zł

40 minut

діє протягом 40 хвилин з моменту компостування (з можливістю пересадок)

5,60 zł

2,80 zł

90 minut

діє протягом 90 хвилин з моменту компостування (з можливістю пересадок) або до кінця маршруту разової поїздки

6,60 zł

3,30 zł

 1. Встановлюються наступні акційні ціни на одноразові/короткострокові електронні квитки:

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

20 minut

діє протягом 20 хвилин з моменту компостування (з можливістю пересадок)

4,00 zł

2,00 zł

40 minut

діє протягом 40 хвилин з моменту компостування (з можливістю пересадок)

5,00 zł

2,50 zł

90 minut

діє протягом 90 хвилин з моменту компостування (з можливістю пересадок) або до кінця маршруту разової поїздки

6,00 zł

3,00 zł

 1. Відповідно до тарифу на відстань встановлюються наступні тарифи за разову/короткострокову подорож:

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

до 1,0 км

2,00 zł

1,00 zł

від 1,0 км до 2,0 км

2,60 zł

1,30 zł

від 2,0 км до 5,0 км

3,20 zł

1,60 zł

від 5,0 км до 9,0 км

3,80 zł

1,90 zł

від 9,0 км до 14,0 км

4,40 zł

2,20 zł

від 14,0 км до 20,0 км

5,00 zł

2,50 zł

понад 20,0 км

5,60 zł

2,80 zł

 1. Встановлюються наступні ціни паперових та електронних середньострокових квитків:

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

Dzienny

діє для всієї мережі УМТ, з моменту активації до 23:59 того ж дня

12 zł

6 zł

24h + Kolej

особистий квиток дійсний протягом 24 годин на умовах, визначених § 3 розд. 3 пункт 2, по всій мережі УМТ та на всіх залізничних лініях, які обслуговує KŚ в районі GZM, а також на ділянці залізничної лінії Катовіце - Славків, яку обслуговує POLREGIO

24 zł

12 zł

 1. Встановлюються наступні ціни електронних довгострокових квитків:

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

Sieć 7

діє для всієї мережі УМТ протягом 7 днів з дати, обраної під час покупки

55 zł

27,50 zł

 1. Встановлюються наступні ціни  персональних електронних  довгострокових квитків:

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

Miasto 30

діє в одному вибраному місті (гміні) протягом 30 днів з дати, обраної під час покупки

109 zł

54,50 zł

2 Miasta 30

діє в двох вибраних містах (гмінах) протягом 30 днів з дати, обраної під час покупки

149 zł

74,50 zł

Sieć 30

діє для всієї мережі УМТ протягом 30 днів з дати, обраної під час покупки

175 zł

87,50 zł

Miasto 90

діє в одному вибраному місті (гміні) протягом 90 днів з дати, обраної під час покупки

260 zł

130 zł

2 Miasta 90

діє в двох вибраних містах (гмінах) протягом 90 днів з дати, обраної під час покупки

359 zł

179,50 zł

Sieć 90

діє для всієї мережі УМТ протягом 90 днів з дати, обраної під час покупки

399 zł

199,50 zł

 1. Встановлюється наступна ціна персонального довгострокового електронного квитка:

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

Sieć 180

діє для всієї мережі УМТ протягом 180 днів з дати, обраної під час покупки

550 zł

275 zł

 1. Встановлюється наступна ціна електронного довгострокового квитка на пред'явника:

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

Sieć 30 Okaziciel

діє для всієї мережі УМТ протягом 30 днів з дати, обраної під час покупки

210 zł

105 zł

 1. Встановлюються наступні ціни персональних електронних  багаторазових квитків: 

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

W-20

дає  право на двадцять одноразових поїздок по всій мережі УМТ протягом 180 днів з дати, вибраної під час покупки

60 zł

30 zł

W-40

дає  право на сорок одноразових поїздок по всій мережі УМТ протягом 180 днів з дати, вибраної під час покупки

110 zł

55 zł

W-80

дає  право на вісімдесят одноразових поїздок по всій мережі УМТ протягом 180 днів з дати, вибраної під час покупки

200 zł

100 zł

 1. Встановлюються наступні ціни  персональних електронних  місячних МЕТРОКВИТКІВ:

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

Strefa
Katowice

діє в місті Катовіце: на транспорті, організованому УМТ, та на всіх залізничних лініях, які обслуговує KŚ

159 zł

79,50 zł

Czerwony

діє для всієї мережі в транспорті, організованому, та на ділянці залізничної лінії Домброва Гурнича Сікорка - зона Катовіце (включно), яку обслуговує KŚ, а також на ділянці залізничної лінії Катовіце - Славків, яку обслуговує POLREGIO

220 zł

110 zł

Niebieski

діє для всієї мережі в транспорті, організованому УМТ, та на ділянці залізничної лінії Новий Берунь - зона Катовіце, що обслуговується KŚ (включно)

220 zł

110 zł

Pomarańczowy

діє для всієї мережі в транспорті, організованому УМТ, та на ділянках залізничних ліній, які обслуговує KŚ: Тихи Лодовіско - зона Катовіце (включно), Лазіска Ґурне Брада - зона Катовіце (включно), Коб'ор - зона Катовіце (включно)

220 zł

110 zł

Zielony

діє для всієї мережі в транспорті, організованому УМТ, та на ділянках залізничної лінії, які обслуговує KŚ: Глівіце - зона Катовіце (включно), Кнурув - Глівіце

220 zł

110 zł

Żółty

діє для всієї мережі в транспорті, організованому УМТ, та на ділянках залізничної лінії, які обслуговує KŚ: Tarnowskie Góry - зона Катовіце (включно) та Битом - Глівіце

220 zł

110 zł

Cała
Metropolia

діє для всієї мережі в транспорті, організованому УМТ, та на всіх залізничних лініях, що обслуговуються KŚ в зоні GZM, а також на ділянці залізничної лінії Катовіце - Славків, яку обслуговує POLREGIO

299 zł

149,50 zł

 1. Встановлюється наступна ціна  паперового та електронного квитка «Груповий»

Символ

Сфера застосування

Звичайна ціна квитка

Ціна квитка зі знижкою

Grupowy

дає право на одну поїздку групою до п’яти осіб протягом 90 хвилин з моменту компостування (з можливістю пересадок) або до кінця маршруту для одноразової поїздки

13 zł

6,50 zł

 1. Встановлюється наступна ціна  персонального електронного довгострокового квитка:

Символ

Сфера застосування

 Ціна  квитка

R­1

призначений для продажу лише операторам, що надають транспортні послуги на підставі договору з УМТ, дійсний з 1 січня по 31 грудня певного року

260 zł

 1. Встановлюються наступні категорії прав для учасників заходу:

Обсяг  заходу

Ціна за 1 особу

1 день

2 дні

3 дні

4 дні

Кожен наступний день

Пропозиція для органів місцевого самоврядування, що діють на території GZM, та організаційних підрозділів місцевого самоврядування, що належать до них, як без юридичної особи, так і для юридичних осіб місцевого самоврядування, зокрема, комерційних юридичних компаній місцевого самоврядування та місцевих державних установ культури

від 50 до 100 осіб

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

понад 100 до 1000 осіб

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

понад 1000 до 5000 осіб

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

понад 5000 осіб

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Пропозиція для інших організаторів заходів

від 50 до 100 осіб

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

понад 100 до 1000 осіб

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

понад 1000 до 5000 осіб

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

понад 5000 осіб

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

права можуть бути придбані лише для проїзду учасників заходу, в яких беруть участь не менше 50 осіб, для яких організатор придбає права на підставі договору, укладеного з УМТ, який також визначатиме правила та форму розповсюдження квитків. Дозволяється придбати такі права на 12 годин - вартість прав розраховується як 50% від ціни, наданої за 1 день

§ 12

1.   Встановлюються наступні додаткові збори та збори за обробку:

П.

Вид оплати

Розмір плати

1

додаткова плата за проїзд без дійсного квитка або відповідного транспортного документа. Плата зменшується у випадках, зазначених у пунктах 2-4

550 zł

2

додаткова плата за проїзд без дійсного квитка або відповідного транспортного документа, що сплачується протягом 14 днів з дати оформлення запиту на оплату

300 zł

3

додаткова плата за проїзд без дійсного квитка або відповідного транспортного документа, що сплачується контролеру за місцем перевірки

200 zł

4

додаткова плата за проїзд без дійсного квитка або відповідного транспортного документа, зменшена з урахуванням § 8 розд. 5 пункти 3-5 

50 zł

5

додаткова плата за відсутність дійсного документа, що підтверджує право на пільговий проїзд. Плата зменшується у випадках, зазначених у рядках 6 і 7

250 zł

6

додаткова плата за відсутності дійсного документа, що підтверджує право на проїзд зі знижкою,  що сплачується протягом 14 днів з дати подання запиту на оплату

125 zł

7

додаткова плата за відсутності дійсного документа, що підтверджує право на пільговий проїзд,  що сплачується контролеру за місцем перевірки

100 zł

8

додаткова плата за спричинення зупинки, затримки або зміни маршруту транспортного засобу без поважних причин,

600 zł

9

Збір за обробку за звільнення від додаткової плати згідно § 8 пункт 8

20 zł

 1. До додаткової оплати, що стягується згідно з розділом 1 пункти 1-7 додається оплата у розмірі, що відповідає ціні одноразового/короткострокового паперового квитка, звичайного або пільгового (за наявності у пасажира такого права), що дає право проїзд протягом 20 хвилин з моменту його компостування.

 

VI. Прикінцеві положення

§ 13

 1. Тариф та Правила, зазначені в § 10 розд. 2 і 3, оприлюднюються шляхом розміщення в інформаційному бюлетені УМТ та в ПОП. Крім того, текст Тарифу доступний в електронному вигляді на Порталі клієнтів та в квиткових автоматах, де доступна повна пропозиція квитків.
 2. На підставі Тарифу готуються витяги, які оприлюднюються шляхом розміщення в транспортних засобах.
 3. Положення § 3 розд. 1 пункт 4 літ. h, § 6 розд. 3 та § 11 розд. 7 дійсні до 31 березня 2023 р. Початок дії квитка, про який йдеться в § 11 розд. 7, має відбутися до 31 березня 2023 року. Придбані квитки залишаються дійсними та застосовуються на умовах, що випливають із Тарифу в цїй редакції, до 31 березня 2023 року.
 4. Положення § 8 розд. 5 пункти 3-5 і розд. 6 та § 12 розд. 1 рядок 4 дійсні до 31 березня 2023 року. 


 

Додаток N 1 - Перелік винятків Прейскуранта

Перелік винятків із Прейскуранту, що полягає у взаємному визнанні вибраних квитків УМТ та KŚ на окремих лініях у зв’язку з ремонтом залізничної лінії № 131.

 1. I.     Перелік вибраних квитків, емітованих УМТ разом із терміном їх дії, що дає пасажиру право на проїзд Альтернативним автобусним сполученням (ААС) - регулярна лінія S80, організована KŚ на ділянці Tarnowskie Góry Dworzec – Chorzów Miasto (з обслуговуванням станцій/проміжних зупинок) - Katowice Judicial: 

П.

Символ квитка

Сфера застосування

1

24h + Kolej

Діє на весь маршрут

2

Sieć 7

3

Miasto 30

Лише для подорожей в межах однієї обраної гміни (наприклад, Bytom, Chorzów або Radzionków)

4

Miasto 90

5

2 Miasta 30

Тільки для подорожей між двома вибраними сусідніми гмінами (тобто, Tarnowskie Góry – Świerklaniec; Świerklaniec – Radzionków; Radzionków – Bytom; Bytom – Chorzów або Chorzów – Katowice)

6

2 Miasta 90

7

Sieć 30

Діє на весь маршрут

8

Sieć 90

9

Sieć 180

10

METROBILET Czerwony

11

METROBILET Niebieski

12

METROBILET Pomarańczowy

13

METROBILET Zielony

14

METROBILET Żółty

15

METROBILET Cała Metropolia

 1. II.  Перелік вибраних квитків, емітованих УМТ разом із терміном їх дії, що дає пасажиру право на проїзд Альтернативним автобусним сполученням (ААС) -  лінія експресова S8, організована KŚ на ділянці Tarnowskie Góry Dworzec – Katowice Sądowa (без проміжних зупинок):

П.

Символ квитка

Сфера застосування

1

24h + Kolej

Діє на весь маршрут

2

Sieć 7

3

Sieć 30

4

Sieć 90

5

Sieć 180

6

METROBILET Czerwony

7

METROBILET Niebieski

8

METROBILET Pomarańczowy

9

METROBILET Zielony

10

METROBILET Żółty

11

METROBILET Cała Metropolia

 1. III.   Список вибраних квитків, емітованих KŚ, що дають пасажиру право на проїзд на лініях УМТ:

a)      міський автобус № M3 на ділянці Tarnowskie Góry Dworzec – Katowice Piotra Skargi/Katowice Dworzec;

b)      трамвайна лінія № 20 на ділянці Chorzów Rynek – Chorzów Batory Dworzec PKP, а до відновлення руху на цьому маршруті – альтернативним автобусним транспортом № Т-40 на цій ділянці.

П.

Назва квитка

Опис пропозиції

Розмір пільг (%)

1

BILET MIESIĘCZNY TAM

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ КВИТОК

50, 80**

2

BILET MIESIĘCZNY T/P

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ КВИТОК

N, 33, 37, 49,50, 51,60, 78, 80**, 93, UUT**

3

BILET MIESIĘCZNY T/P

СТАРШІ 60+ МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ

 

4

BILET MIESIĘCZNY T/P*

СІЛЕЗЬКИЙ МІСЯЧНИЙ КВИТОК KŚ + УМТ НАЗВА МІСТА 30 - ЗВИЧАЙНИЙ

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

5

BILET MIESIĘCZNY T/P*

СІЛЕЗЬКИЙ МІСЯЧНИЙ КВИТОК KŚ + УМТ НАЗВА МІСТА 30 - ПІЛЬГОВИЙ

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

6

BILET MIESIĘCZNY T/P*

СІЛЕЗЬКИЙ МІСЯЧНИЙ КВИТОК KŚ + IMЕННИЙ УМТ 2 МІСТА 30 - ЗВИЧАЙНИЙ

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

7

BILET MIESIĘCZNY T/P*

СІЛЕЗЬКИЙ МІСЯЧНИЙ КВИТОК KŚ + IMЕННИЙ УМТ 2 МІСТА 30 - ПІЛЬГОВИЙ

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

8

BILET MIESIĘCZNY T/P*

 СІЛЕЗЬКИЙ МІСЯЧНИЙ КВИТОК KŚ + УМТ IMЕННИЙ МЕРЕЖА 30 - ЗВИЧАЙНИЙ

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

9

BILET MIESIĘCZNY T/P*

СІЛЕЗЬКИЙ МІСЯЧНИЙ КВИТОК KŚ + УМТ IMЕННИЙ МЕРЕЖА 30 - ПІЛЬГОВИЙ

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

10

BILET KWARTALNY TAM*

КВАРТАЛЬНИЙ IMЕННИЙ КВИТОК

50

11

BILET KWARTALNY T/P*

КВАРТАЛЬНИЙ IMЕННИЙ КВИТОК

N, 50, 60

12

SUPERBILET

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ - ЗОНА A+K (зелений)

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

13

SUPERBILET

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ - ЗОНА B+K (жовтий)

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

14

SUPERBILET

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ - ЗОНА C+K (червоний)

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

15

SUPERBILET

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ - ЗОНА D+K (синій)

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

16

SUPERBILET

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ - ЗОНА E+K (помаранчевий)

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

17

SUPERBILET

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ - ЗОНА M (вся GZM)

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

18

SUPERBILET

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ - ЗОНА K (Катовіце)

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

19

BILET LINIOWY T/P

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ (L81) KATOWICE - BYTOM PŁN. ЗГІДНО З ТАРИФОМ TL1

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

20

BILET LINIOWY T/P

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ (L82) KATOWICE – MIASTECZKO ŚLĄSKIE ЗГІДНО З ТАРИФОМ TL2

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

21

BILET LINIOWY T/P

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ (L82) KATOWICE – LUBLINIEC  ЗГІДНО З ТАРИФОМ TL8

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

22

BILET LINIOWY T/P

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ (L97) BYTOM – TARNOWSKIE GÓRY ЗГІДНО З ТАРИФОМ TL1

N, 33, 37, 49, 51, 78, 93

23

BILET SILESIA 24

СИЛЕЗІЯ МЕРЕЖА ДОБОВИЙ IMЕННИЙ

N

24

BILET EUROSILESIA 24

ЕВРОСИЛЕЗІЯ МЕРЕЖА ДОБОВИЙ IMЕННИЙ

N

25

BILET SIECIOWY

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ МЕРЕЖА

N, 33, 37, 49, 51, 93

26

BILET SIECIOWY

МІСЯЧНИЙ НЕIMЕННИЙ МЕРЕЖА

N

27

BILET SIECIOWY*

РІЧНИЙ НЕIMЕННИЙ МЕРЕЖА

N

28

BILET SIECIOWY*

РІЧНИЙ IMЕННИЙ МЕРЕЖА 99%

  UUT**

29

BILET MIESIĘCZNY T/P*

МІСЯЧНИЙ IMЕННИЙ 30% ТА 50%  - ДОГОВІР З KŚ

30, 50

30

BILET KWARTALNY T/P*

КВАРТАЛЬНИЙ IMЕННИЙ 30% ТА 50%  - ДОГОВІР З KŚ

30, 50

*Квитки продаються тільки в касах

**Квитки з пільговим транспортним обслуговуванням