Cennik

Data publikacji: 30.08.2021

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ (Taryfa strefowo-czasowa):

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1m/20min

przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,00 zł

2,00 zł

2m/40min

przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu ska­sowania (z możliwo­ścią przesiadek)

5,00 zł

2,50 zł

Sieć/90min

przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

6,00 zł

3,00 zł

Bilety można zakupić w punktach sprzedaży, w Punktach Obsługi Pasażera, w automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem (kierujący pojazdem sprzedaje wyłącznie bilety "Sieć/90 min").

 

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (Taryfa strefowo-czasowa):

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1m/20min

przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

3,60 zł

1,80 zł

2m/40min

przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania
(z możliwo­ścią przesia­dek)

4,40 zł

2,20 zł

Sieć/90min

przejazd jednorazowy w granicach trzech
i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek)

5,40 zł

2,70 zł

Bilety zapisywane są na spersonalizowaną i niespersonalizowaną kartę ŚKUP. Dostępne są w punktach sprzedaży, automatach biletowych, przez Internet na Portalu Klienta, aplikacjach mobilnych na telefon komórkowy oraz w pojazdach na terenie Tychów i okolic (z użyciem zbliżeniowej karty płatniczej).

 

BILETY GRUPOWE DLA 5 OSÓB DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Grupowy
dla 5 osób

upoważnia do jednorazowego przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób, na terenie trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek)

11 zł

5,50 zł

Bilety, w wersji elektronicznej, dostępne są na spersonalizowaną i niespersonalizowaną kartę ŚKUP. Można je zakupić w punktach sprzedaży, automatach biletowych, przez internet na Portalu Klienta oraz przez aplikacje mobilne na telefon komórkowy. W wersji papierowej bilety są dostępne tylko w automatach biletowych.

 

opłaty za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy odległościowej:

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

do 1,0 km

1,80 zł

0,90 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,40 zł

1,20 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

2,80 zł

1,40 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,40 zł

1,70 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

3,90 zł

1,95 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,30 zł

2,15 zł

powyżej 20,0 km

5,00 zł

2,50 zł

Opłaty w ramach taryfy odległościowej dostępne są wyłącznie przy płatności za pomocą karty ŚKUP. Przebyte kilometry są liczone od momentu zarejestrowania karty ŚKUP lub karty płatniczej w momencie wejścia do pojazdu do momentu rejestracji karty przy wyjściu z pojazdu.

 

BILETY ŚREDNIOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

 Dzienny

ważny na całej sieci ZTM od momentu aktywacji do godziny 23:59 tego samego dnia

11 zł*

5,50 zł

 24h + Kolej

bilet imienny ważny na całej sieci ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych KŚ na obszarze GZM przez 24 godziny od daty i godziny wybranej podczas zakupu albo od daty i godziny zakupu lub od momentu aktywacji

15 zł

7,50 zł

* Bilet normalny "Dzienny" uprawnia do zabrania w podróż jednej dodatkowej osoby w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

Bilety są dostępne w sprzedaży w formie elektronicznej na kartę ŚKUP i w aplikacjach mobilnych oraz w formie papierowej w automatach biletowych.

 

BILETY DŁUGOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

7-dniowy

ważny na całej sieci ZTM przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu

50 zł

25 zł

Bilety zapisywane na spersonalizowanej lub niespersonalizowanej karcie ŚKUP.

 

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Miasto 30 

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

99 zł

49,50 zł

 2 Miasta 30

 ważny na terenie dwóch wybranych miast (gmin) przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

 139 zł

 69,50 zł

 Sieć 30

ważny na całej sieci ZTM przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

159 zł

 79,50 zł

 Miasto 90

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

 260 zł

 130 zł

2 Miasta 90

ważny na terenie dwóch wybranych miast (gmin) przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

359 zł 

 179,50 zł

 Sieć 90

ważny na całej sieci ZTM przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

 399 zł

 199,50 zł

Sieć 120 

ważny na całej sieci ZTM przez 120 dni od daty wybranej podczas zakupu

 480 zł

 240 zł

Bilety zapisywane na spersonalizowanej karcie ŚKUP.

 

SPECJALNE BILETY DŁUGOOKRESOWE elektroniczne:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 180

ważny na całej sieci ZTM przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

550 zł

275 zł

Bilety zapisywane na spersonalizowanej karcie ŚKUP.

 

BILETy ELEKTRONICZNe DŁUGOOKRESOWe NA OKAZICIELA:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 30 Okaziciel

ważny na całej sieci ZTM przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupy

190 zł

95 zł

 Bilety zapisywane na niespersonalizowanej karcie ŚKUP.

 

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

W-20

upoważnia do dwudziestu przejazdów na całej sieci ZTM przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

60 zł 

 30 zł

W-40

upoważnia do czterdziestu przejazdów na całej sieci ZTM przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

 110 zł

 55 zł

W-80

upoważnia do osiemdziesięciu przejazdów na całej sieci ZTM przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zaku­pu

 200 zł

100 zł 

Bilety uprawniają do określonej liczby przejazdów bez możliwości przesiadek. Zapisywane są na spersonalizowanej karcie ŚKUP.

 

elektroniczne METROBILETY:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Strefa
Katowice

ważny w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych KŚ na terenie miasta Katowice

119 zł

 59,50 zł

Czerwony

ważny w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM na całej sieci ZTM oraz na odcinku linii kolejowej KŚ Dąbrowa Górnicza Sikorka – strefa Katowice (włącznie)

 179 zł

 89,50 zł

Niebieski

ważny w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM na całej sieci ZTM oraz na odcinku linii kolejowej KŚ Nowy Bieruń – strefa Katowice (włącznie)

179 zł

89,50 zł

Pomarańczowy

ważny w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM na całej sieci ZTM oraz na odcinkach linii kolejowych KŚ: Tychy Lodowisko – strefa Katowice (włącznie), Łaziska Górne Brada – strefa Katowice (włącznie), Kobiór – strefa Katowice (włącznie), Łaziska Średnie – strefa Katowice (włącznie)

 179 zł

89,50 zł

 Zielony

ważny w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM na całej sieci ZTM oraz na odcinkach linii kolejowej KŚ: Gliwice – strefa Katowice (włącznie), Knurów – Gliwice

 

179 zł

89,50 zł

Żółty

ważny w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM na całej sieci ZTM oraz na odcinku linii kolejowej KŚ Tarnowskie Góry – strefa Katowice (włącznie)

179 zł

89,50 zł

Cała Metropolia

ważny w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM na całej sieci ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych KŚ na obszarze GZM

229 zł

114,50 zł

Metrobilety to bilety miesięczne, dostępne na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Więcej informacji na temat tych biletów można znaleźć na stronie: https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/metrobilet.

 

BILETY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH, NAUKOWYCH, OŚWIATOWYCH, SPORTOWYCH I MASOWYCH:

Liczebność imprezy

Cena za 1 osobę

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych, w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji kultury:

od 50 do 100 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 100 do 1000 osób

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

powyżej 5000 osób

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez:

od 50 do 100 osób

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

powyżej 100 do 1000 osób

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

Uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi uprawnienia na podstawie zawartej z ZTM umowy, która określi również zasady i formę dystrybucji biletów. Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby.

 Zasadę i formy dystrybucji tych biletów określa umowa zawarta z ZTM.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT dodatkowych i manipulacyjnYCH:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszu 2) i 3)

 200 zł

2

 opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

155 zł

3

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li

120 zł

4

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu w przypadku określonym w wierszu 5) i 6)

 100 zł

5

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

85 zł

6

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli

75 zł

7

opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, za­trzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu

 400 zł

8

opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie § 8 ust. 7

20 zł