Instrukcja logowania do Portalu Klienta

Data publikacji: 25.03.2021

Funkcja logowania umożliwia Użytkownikowi autoryzację i pracę w kontekście wskazanej karty lub konta grupującego.

Logowanie do Portalu Klienta https://portal.kartaskup.pl/zaloguj  możliwe jest na 3 sposoby:

 • przy użyciu numeru karty i hasła do karty (pierwsze hasło jest nadawane w POP przy odbiorze karty lub przy pomocy inicjalnego hasła nadawanego przez Użytkownika przy zamówieniu karty z dostawą na adres),
 • przy użyciu loginu i hasła do karty,
 • przy użyciu identyfikatora i hasła do konta grupującego.

Pierwsze logowanie

Logując się po raz pierwszy do Portalu Klienta należy: 

 • jako login wprowadzić numer karty (16 cyfr umieszczone na karcie pod zdjęciem pisane bez spacji),
 • jako hasło wprowadzić hasło nadane w POP przy odbiorze karty lub przy pomocy inicjalnego hasła nadawanego przez Użytkownika przy zamówieniu karty z dostawą na adres.

Po zalogowaniu się na Portal Klienta Użytkownik może nadać swój login - alias logowania lub założyć konto grupujące.

Login do karty musi spełniać następujące wymagania:

 • zawierać przynajmniej po jednym znaku: mała litera, wielka litera i cyfra, bez znaków polskich i specjalnych,
 • zawierać od 8 do 30 znaków.

Pierwsze logowanie na daną kartę powoduje automatyczne założenie profilu w Portalu.

Widok strony logowania Portalu Klienta
Rysunek 1.  Formularz logowania do Portalu

Logowanie odbywa się przy użyciu jednej formatki, na której Użytkownik podaje login oraz hasło.

 • jeżeli jako login zostanie podany ciąg 16 cyfr wówczas traktowane jest to, jako logowanie
  z użyciem numeru karty,
 • jeżeli wartość wprowadzona w pole login ma inną postać, wówczas traktowane jest to, jako logowanie z użyciem loginu karty lub identyfikatora konta grupującego.

Konto Grupujące

Login do konta grupującego (identyfikator) musi być różny od loginu do karty tzn., jeśli istnieje login karty o danej nazwie, to nie istnieje identyfikator konta grupującego o takiej samej nazwie i odwrotnie. 

Identyfikator (login) konta grupującego musi spełniać następujące wymagania:

 • zawierać przynajmniej po jednym znaku: mała litera, wielka litera i cyfra, bez znaków polskich i specjalnych,
 • ilość znaków od 8 do 30.

Hasło do konta grupującego musi spełniać następujące wymagania:

 • zawierać przynajmniej po jednym znaku: mała litera, wielka litera i cyfra, bez znaków polskich i specjalnych,
 • ilość znaków od 8 do 12.

Błędy występujące podczas logowania do portalu klienta.

Zalogowanie jest niemożliwe z powodu podania:

 • błędnego numeru karty / loginu / identyfikatora konta grupującego,

  Komunikat o błędnym numerze karty / loginie / identyfikatorze konta grupującego
  Rysunek 2.  Komunikat o błędnym numerze karty / loginie / identyfikatorze konta grupującego

 • błędnego hasła.

   Komunikat o błędnym haśle
  Rysunek 4.  Komunikat o błędnie wprowadzonym loginie lub haśle

 • Przekroczenie określonej liczby błędnych prób zalogowania do Portalu skutkuje zablokowaniem konta i zaprezentowaniem komunikatu ze szczegółami blokady.

  Komunikat o zablokowaniu konta
  Rysunek 5.  Komunikat o zablokowaniu konta

Odzyskanie lub resetowanie hasła do konta

Jeśli Użytkownik nie pamięta hasła do karty i nie może poprawnie zalogować się może podjąć próbę zresetowania zapomnianego hasła, wybierając link Zapomniałem hasła do konta na ekranie logowania.

Formularz logowania do Portalu
Rysunek 6. Formularz logowania do Portalu

UWAGA: Żeby móc skorzystać z tej funkcjonalności należy wcześniej np. podczas pierwszego logowania, wprowadzić adres poczty elektronicznej. Adres wprowadzamy po zalogowaniu się do kontekstu karty korzystając z odnośnika „zmień e-mail” dostępnego w menu (kolumna po lewej stronie).
Po wprowadzeniu adresu należy kliknąć przycisk „wyślij link aktywacyjny”. Na wskazany adres e-mail przyjdzie wiadomość o przypisaniu adresu e-mail do konta karty ŚKUP. Następnie należy potwierdzić dodanie adresy e-mail, klikając w przesłany link.
Od tego momentu można korzystać z funkcjonalności odzyskania hasła do konta karty SKUP.
Jeżeli klient nie pamięta hasła do logowania się do Portalu Klienta i nie ma wprowadzonego i zweryfikowanego adresu-e-mail, hasło można zresetować w punktach obsługi pasażera (POP).

Po wybraniu Zapomniałem hasła do konta wyświetli się ekran „Resetowanie hasła do konta” wraz z komunikatem o konieczności posiadania przypisanego adresu e-mail do konta.

Resetowanie hasła do konta
Rysunek 7. Resetowanie hasła do konta

Po wprowadzeniu poprawnego loginu i przypisanego do konta adresu e-mail, a następnie wybraniu opcji „Resetuj hasło” Portal prezentuje komunikat o treści: „Jeżeli podane dane są prawidłowe, to na podany adres wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym”.

 Resetowanie hasła do konta – wprowadzenie danych
Rysunek 8. Resetowanie hasła do konta – wprowadzenie danych

Na wskazany adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem do zresetowania hasła.
Po odebraniu wiadomości w programie pocztowym Użytkownik musi aktywować (kliknąć) link.
Użytkownik zostanie przekierowany do formularza, na którym będzie mógł podać nowe hasło do konta karty w Portalu Klienta

Nadanie nowego hasła do konta
Rysunek 9. Nadanie nowego hasła do konta

UWAGA: Link do zresetowania hasła aktywny jest przez 24 godziny. Jeżeli nie zostanie użyty wygaśnie, a Użytkownik zobaczy komunikat o błędzie.

Nieprawidłowy link resetu hasła lub link wygasł
Rysunek 11. Nieprawidłowy link resetu hasła lub link wygasł

Po pomyślnym ustawieniu nowego hasła zostanie wyświetlony komunikat zmianie hasła dla konta.

Pomyślna zmiana hasła
Rysunek 10. Pomyślna zmiana hasła

Resetowanie hasła do konta grupującego

Użytkownik może podjąć próbę zresetowania zapomnianego hasła do konta grupującego uruchamiając link Zapomniałem hasła do konta grupującego na ekranie logowania.

Portal zaprezentuje ekran Resetowanie hasła do konta grupującego.

Resetowanie hasła do konta grupującego
Rysunek 12. Resetowanie hasła do konta grupującego

Po wprowadzeniu poprawnego loginu i przypisanego do konta adresu e-mail Portal prezentuje komunikat o treści: „Jeżeli podane dane są prawidłowe, to na podany adres wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym”.

Resetowanie hasła odbywa się poprzez wysłanie na adres mailowy Użytkownika (wskazany podczas tworzenia konta) linku do zresetowania hasła. Po odebraniu wiadomości w programie pocztowym Użytkownik musi zalogować się na wskazane konto w systemie pocztowym i aktywować (kliknąć) link. Użytkownik zostanie przekierowany do formularza, na którym będzie mógł podać nowe hasło do konta grupującego karty w Portalu.

Wymogi dotyczące nowego hasła do konta grupującego są takie same jak w przypadku hasła do konta karty i wyświetlane na prezentowanym Użytkownikowi formularzu – przynajmniej po jednym znaku: mała, wielka litera, cyfra i znak specjalny, bez polskich znaków oraz dopuszczalna minimalna i maksymalna liczba znaków określona parametrem.

Po zalogowaniu do Portalu na kartę (za pomocą numeru karty lub loginu) Użytkownik ma możliwość zarządzania tylko kartą, na którą się zalogował, niezależnie od tego czy jest ona przypisana do jakiegoś konta grupującego.

Po zalogowaniu się na konto grupujące, Użytkownik ma możliwość zarządzania kartami przyporządkowanymi do tego konta.

Wymuszenie zmiany danych logowania

Jeśli podane przez Użytkownika podczas logowania dane (hasło, login karty lub identyfikator konta grupujące) mimo poprawnych wartości nie spełniają wprowadzonych wymogów bezpieczeństwa, System wymusi ich zmianę. W takim przypadku prezentowany jest Użytkownikowi poniższy komunikat.

Wymagana zmiana danych logowania – komunikat
Rysunek 13. Wymagana zmiana danych logowania – komunikat

 

Wymogi bezpieczeństwa:

Hasło – przynajmniej po jednym znaku: mała, wielka litera, cyfra i znak specjalny, bez polskich znaków, dopuszczalna minimalna i maksymalna liczba znaków określona parametrem (aktualnie od 8 do 12 znaków),

Aktualizacja danych logowania: hasło
Rysunek 14. Aktualizacja danych logowania: hasło

Login karty – przynajmniej po jednym znaku: mała, wielka litera i cyfra, bez znaków polskich i specjalnych, dopuszczalna minimalna i maksymalna liczba znaków określona parametrem (aktualnie od 8 do 30 znaków),

Aktualizacja danych logowania: login karty
Rysunek 15. Aktualizacja danych logowania: login karty

Identyfikator konta grupującego – analogiczne wytyczne jak dla loginu karty.

UWAGA.
W przypadku wymaganej zmiany danych logowania Użytkownik nie ma możliwości zalogowania się do Systemu bez aktualizacji tych danych. Potwierdzenie komunikatu przekierowuje do odpowiedniego formularza. System wymaga zmiany tylko tych danych, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa:

 • hasło (Rysunek 14 Aktualizacja danych logowania: hasło),
 • login karty (Rysunek 15 Aktualizacja danych logowania: login karty),
 • identyfikator konta grupującego,
 • login karty i hasło (Rysunek 16 i 17 Aktualizacja danych logowania: login karty i hasło),
 • identyfikator konta grupującego i hasło.

We wszystkich przypadkach Użytkownikowi wyświetlane są wytyczne, jakie muszą spełniać aktualizowane pola. Dodatkowo, w celu autoryzacji wprowadzanej zmiany w danych logowania konieczne jest podanie ostatnich 8 cyfr numeru rachunku, znajdującego się na odwrocie karty ŚKUP (w przypadku konta grupującego jest to ostatnia aktywna karta Klienta).

Po poprawnym wprowadzaniu wartości i zatwierdzeniu przyciskiem „Zapisz” następuje aktualizacja danych, o której Użytkownik zostaje poinformowany stosownym komunikatem (Rysunki 16 i 17 Aktualizacja danych logowania – potwierdzenie zmiany).

Aktualizacja danych logowania: login karty i hasło
Rysunek 16. Aktualizacja danych logowania: login karty i hasło

Aktualizacja danych logowania – potwierdzenie zmiany
Rysunek 17. Aktualizacja danych logowania – potwierdzenie zmiany

Od tej pory Użytkownik może zalogować się do swojego konta przy użyciu zaktualizowanych danych, spełniających wymogi bezpieczeństwa.