Klauzula informacyjna dla użytkowników strony Zarządu Transportu Metropolitalnego - ZTM Info w serwisie Facebook

Data publikacji: 13.01.2021

W ZTM przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności i ochronny danych osobowych użytkowników stron ZTM w serwisach społecznościowych w Internecie. Nasze działania wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO”).

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony dla fanów (fanpage) Zarządu Transportu Metropolitalnego - ZTM Info w serwisie Facebook, jakie dostarcza Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304.

1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą przy ul. Barbary 21A w Katowicach, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: http://bip.metropoliaztm.pl.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy informacje, które pozwalają nam Cię zidentyfikować. W przypadku strony ZTM Info w serwisie Facebook przetwarzamy:

 • Twoje imię i nazwisko lub nick (pseudonim), z których korzystasz w serwisie Facebook (dane te nie są przez nas weryfikowane w celu potwierdzenia ich prawdziwości),
 • Twój identyfikator użytkownika (indywidualny numer przypisany do Twojego konta),
 • dane identyfikacyjne, w zakresie którym zdecydowałeś/łaś się upublicznić w prezentacji na swoim prywatnym profilu w serwisie Facebook,
 • wizerunek utrwalony na Twoim zdjęciu profilowym,
 • inne dane identyfikacyjne, które decydujesz się opublikować w relacji ze stroną ZTM Info w serwisie Facebook, przykładowo polubienia naszego profilu, komentarza czy wypowiedzi, a także kiedy wspomnisz o stronie ZTM Info (oznaczysz ją) w poście lub komentarzu,
 • inne dane identyfikacyjne, które decydujesz się opublikować na stronie ZTM Info w serwisie Facebook w postach, komentarzach, poprzez reakcje na nasze treści lub poprzez inne aktywności na stronie ZTM Info,
 • informacje identyfikacyjne, które decydujesz się opublikować w treści korespondencji prowadzonej przez aplikację Messenger (możemy wówczas dowiedzieć się o Twoim adresie e-mail czy numerze telefonu),
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące użytkowników strony ZTM Info w serwisie Facebook dostępne za pomocą funkcjonalności „Facebook Insights”, które są zbierane zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie ogólnymi warunkami korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom tekstowym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, pozwalający powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w serwisie Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia strony ZTM Info w serwisie Facebook.

3. Z kim kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych?

W temacie Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z pracownikami ZTM, którzy odpowiedzialni są za prowadzenie strony ZTM Info. Możesz pisać do nas za pośrednictwem aplikacji Messenger. Do dyspozycji jest również inspektor ochrony danych pod adresem e-mail: iod@metropoliaztm.pl.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ korzystamy z narzędzi dostarczonych przez Facebook, Inc., w postaci strony dla fanów, komunikatora Messenger oraz innych narzędzi analitycznych. Wpływ na ilość Twoich danych osobowych, jakie przetwarzamy, wynika z Twojej aktywności w serwisie Facebook.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 • prowadzenia strony ZTM Info w serwisie Facebook na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o aktywności ZTM, promowaniu wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez ZTM, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką ZTM oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (np. komentarze, wiadomości, aplikacja Messenger), co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit e i f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO), np. jeżeli Twój komentarz lub post będzie obraźliwy albo inny użytkownik swoim wpisem obrazi Ciebie i zwrócisz się do nas o pomoc;
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, aby móc poprawić jakość fanpage (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto, możemy też przetwarzać Twoje dane na podstawie odrębnie udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO). Wówczas powiadomimy Cię o tym w osobnym komunikacie. Możemy także przetwarzać Twoje dane ze względu na wymogi prawa, do spełnienia których jesteśmy zobowiązani (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, to oznacza, że:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, nick, wizerunek, identyfikator użytkownika), które upubliczniłeś/łaś oraz dane identyfikacyjne, które zostały opublikowane przez Ciebie w komentarzach czy reakcje na treści na stronie ZTM Info na Facebooku lub w postaci innych aktywności w relacji do strony ZTM Info na Facebooku będą przetwarzane do czasu ich usunięcia przez Ciebie lub do momentu zamknięcia strony ZTM Info na Facebooku,
 • dane osobowe, które posiadamy w wiadomościach przesyłanych w aplikacji Messenger będą przechowywane do czasu odpowiedzi na pytania lub do momentu zamknięcia strony ZTM Info na Facebooku,
 • dane osobowe gromadzone przez właściciela serwisu, Facebook, Inc. tj. historia wpisów czy historia aktywności w aplikacji Messenger podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie serwisie,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

6. Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe i dlaczego?

Twoje dane możemy przekazywać odbiorcom, którzy na nasze zlecenie realizują zadania związane promocją ZTM i jej obszaru, np. pracownikom, współpracownikom ZTM czy innym podmiotom lub osobom fizycznym.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przekazywać organom władzy publicznej, czyli różnego rodzaju urzędom, oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, czyli wówczas kiedy będziemy mieli obowiązek je przekazać.

Dane osobowe mogą być również przekazywane przez Facebook Ireland Limited, czyli spółce zależnej, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook, Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone na zasadach określonych i opisanych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Pozostałym użytkownikom strony ZTM Info na Facebooku i innym użytkownikom Facebooka z wyłączeniem danych identyfikacyjnych za pośrednictwem aplikacji Messenger, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę.

7. Co warto jeszcze wiedzieć?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługuje Ci szereg praw w zakresie ochrony swojej prywatności.

 • Możesz nas zapytać, czy posiadamy Twoje dane i jakie są to dane. Możesz zwrócić się również z wnioskiem o kopię Twoich danych.
 • Możesz zażądać sprostowania Twoich danych, poprawienia lub ich usunięcia.
 • Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili ją wycofać.
 • Możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
 • Informacje o planowanych zmianach, które prezentujemy w serwisie Facebook, udostępniamy także na stronie rj.metropoliaztm.pl. Nie znajdziesz tam jednak informacji o utrudnieniach bieżących.
 • Twoje dane osobowe nie będą przez Nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

8. Na jakie zagrożenia chcemy zwrócić Ci uwagę?

Facebook, Inc. w ramach prowadzonej działalności transferuje Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Dlatego prowadząc stronę zna Facebooku nie mamy pełnej kontroli nad tym, jakie informacje identyfikacyjne właściciel serwisu posiada i w jaki sposób je przetwarza. Wynika to z faktu, że w Stanach Zjednoczonych istnieje niższy poziom ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej. W USA nie obowiązuje RODO i nie ma pewności, że twoje prawa będą respektowane. Jaki kto ma wpływ na Twoją prywatność?

1. Korzystając ze strony ZTM Info na Facebooku musisz mieć świadomość, że nie posiadasz pełnej gwarancji uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania czy ich usunięcia.

2. Masz ograniczone możliwości dochodzenia przed sądem Stanów Zjednoczonych swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych. Tamtejsze regulacje prawne nie gwarantują obywatelom Unii Europejskiej prawa do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem i rzetelnego procesu (art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej).

Co możesz zrobić?

Jeśli nie wyrażasz zgody na transfer swoich danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony ZTM Info w serwisie Facebook, możesz zrezygnować z obserwowania naszej strony na Facebooku i zaniechać podejmowania relacji z nami przy jej użyciu, w tym kontaktu za pośrednictwem aplikacji Messenger czy zamieszczania komentarzy, używania polubień.