Książka adresowa

Data publikacji: 30.11.2019

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką organizacyjną Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.

1. Informacje

ZTM działa od 1 stycznia 2018 roku. Przesłanką do jego powstania stała się ustawa metropolitalna z 2017 roku, która nałożyła na GZM obowiązki organizowania transportu publicznego na swoim terytorium. Zarząd od 1 stycznia 2019 roku zastępuje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który funkcjonował na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przez ponad 27 lat.

Nowa formuła organizatora transportu

Zarząd Transportu Metropolitalnego został utworzony przez władze GZM i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna, a ściślej – jednostka budżetowa. Nie posiada osobowości prawnej, tzn. nie może sama występować w roli podmiotu na płaszczyźnie polskiego prawa. Tego typu organizmy korzystają z osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego; w tym przypadku jest nią Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. ZTM ma również obowiązek z tą jednostką się rozliczać.

2. Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego

Małgorzata Gutowska - tel. 32 743 84 01

3. Lista wydziałów i pracowników

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA PASAŻERA: 800 16 30 30

KANCELARIA BIURA - 32 743 84 37

Rzecznik Prasowy: Michał Wawrzaszek - 32 743 84 14

 

Stanowisko lub jednostka

Imię i nazwisko

Telefon

Zastępca Dyrektora
ds. Kontrolingu

Andrzej Ochman

32 743 85 01

Zastępca Dyrektora ds. Handlowych

Andrzej Stangret

32 743 85 69

Zastępca Dyrektora ds. Przewozów

Aleksander Sobota

32 743 84 11

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krzysztof Dzierwa

32 743 85 51

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Operacyjnego

 

32 743 85 01

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Haska

32 743 84 57

p.o. Głównego Księgowego

Klaudia Kura

32 743 85 49

Wydział Prasowy

Michał Wawrzaszek

32 743 84 14

Wydział Prawny

Tomasz Olszewski

32 743 84 05

St. Inspektor ds. BHP

Piotr Radziszewski

 32 743 84 07

PION ADMINISTRACYJNY

Wydział Organizacyjny

Monika Sottopietra-Kowal

32 743 85 51

Wydział Kadr i Płac

Małgorzata Wilk 

32 743 84 27

Wydział Zamówień Publicznych 
i Zakupów

Grzegorz Włoczyk

 32 743 84 70

PION FINANSOWY

Wydział Księgowy

Klaudia Kura

32 743 85 66

Wydział Finansowy

Dorota Mikołajczyk

 32 743 84 38

Wydział Windykacji

Tomasz Żyła

32 743 85 07

PION PRZEWOZÓW

Wydział Planowania Rozwoju Transportu

Adam Blot

32 743 84 16 

Wydział Organizacji Przewozów

Krzysztof Drewniok

32 743 84 13

PION KONTROLINGU

Wydział Kontroli Wewnętrznej

Maurycy Graca

32 743 84 08 

Wydział Statystyki Transportowej

Adam Sujkowski

32 743 84 25

Wydział Analiz i Budżetowania

Krzysztof Moruś

32 743 85 29

PION HANDLOWY

Wydział Handlowy

Ewa Peist

32 743 85 36

Wydział Reklamy 
i Marketingu

Anna Koteras

32 743 84 03

Wydział Punktów Obsługi Pasażera

Justyna Czardybon

32 743 85 31 

 PION zarządzania operacyjnego

Wydział Infrastruktury Komunikacyjnej

Jerzy Orenowicz

 32 743 85 59

Wydział Zarządzania Ruchem

Rafał Zając

32 743 84 41

Wydział Kontroli Biletów

Janusz Tyran

32 743 85 20