METROBILET

Data publikacji: 18.04.2021

Taniej - Wygodniej - Szybciej

Metrobilet to oferta dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej ZTM oraz pociągów Kolei Śląskich. To bilet na autobus, tramwaj, trolejbus i pociąg. Na jednym bilecie można podróżować wszystkimi środkami transportu na terenie Metropolii. Metrobilet jest biletem miesięcznym i dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej – jest kodowany na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Pasażerowie posiadający Metrobilet Pomarańczowy mogą do 12 h bezpłatnie korzystać z parkingów Park&Ride na terenie Tychów.

1. Rodzaje biletów

Pasażerowie mają do wyboru kilka wariantów Metrobiletu: strefa Katowice, pięć stref kolorowych oraz bilet na całą Metropolię. W sumie pasażerowie mogą wybierać spośród siedmiu różnych biletów miesięcznych, a dodatkowo w ofercie znajduje się również bilet sześciogodzinny.

Metrobilet 6H
Dostępny jest w kasach Kolei Śląskich oraz w aplikacji Skycash, ważny przez 6 godzin od momentu zakupu lub godziny wskazanej przez pasażera i kosztuje 16 zł. Traktujemy go jako bilet średniookresowy. Na jego podstawie można jeździć po całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bilet ten uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów:

  • wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi komunikacji miejskiej ZTM.
  • pociągami Kolei Śląskich, przewidzianymi w rozkładzie jazdy na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.kolejeslaskie.com/obsluga-podroznych/oferty/z-innym-przewoznikami/

Metrobilety miesięczne
Bilet „Strefa Katowice” (kolor czarny) obejmuje wszystkie stacje i przystanki kolejowe na terenie miasta Katowice oraz komunikację ZTM wyłącznie na terenie Katowic.
Bilet "Cała Metropolia" jest ważny na wszystkich stacjach i przystankach kolejowych obsługiwanych przez Koleje Śląskie na obszarze Metropolii (GZM) oraz we wszystkich środkach komunikacji miejskiej ZTM.

Pozostałe rodzaje Metrobiletu (kolor żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski) obejmują jedną wskazaną linię kolejową wraz ze wszystkimi stacjami i przystankami kolejowymi na terenie miasta Katowice oraz komunikację miejską ZTM na terenie całej Metropolii.

2. Informacje szczegółowe