METROBILET

Data publikacji: 18.04.2021

Taniej - Wygodniej - Szybciej

Metrobilet to bilet imienny, kodowany na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KŚ ujętymi w rozkładzie jazdy, kursującymi na danej linii na odcinku określonym przystankami kolejowymi oraz w strefie Katowice (wszystkie przystanki kolejowe na terenie miasta Katowice), a także do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, z wyjątkiem biletu „Strefa Katowice”, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wyłącznie na obszarze miasta (gminy) Katowice w odniesieniu do wszystkich przystanków kolejowych oraz komunikacji zbiorowej ZTM.

Metrobilet wydaje się na okres jednego miesiąca. Okres ważności Metrobiletów rozpoczyna się od daty aktywacji wybranej podczas zakupu i wynosi miesiąc, licząc od pierwszego dnia jego ważności, przy czym przez miesiąc należy rozumieć okres pomiędzy „n”-tym dniem danego miesiąca (pierwszy dzień ważności biletu) a „n-1” dniem kolejnego miesiąca włącznie (ostatni dzień ważności biletu).

Pasażerowie mają do wyboru kilka wariantów Metrobiletu: strefa Katowice, pięć stref kolorowych (strefa: czerwona, niebieska, pomarańczowa, zielona, żółta) oraz bilet na całą Metropolię. W sumie pasażerowie mogą wybierać spośród siedmiu różnych biletów miesięcznych. Dodatkowo (od 1.09.21 r.) w ofercie znajduje się również bilet imienny 24h + Kolej, ważny na całej sieci ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych Kolei Śląskich na obszarze GZM przez 24 godziny od daty i godziny wybranej podczas zakupu albo od daty i godziny zakupu lub od momentu aktywacji.

Metrobilety miesięczne
Bilet „Strefa Katowice” (kolor czarny) obejmuje wszystkie stacje i przystanki kolejowe na terenie miasta Katowice oraz komunikację ZTM wyłącznie na terenie Katowic.
Bilet "Cała Metropolia" jest ważny na wszystkich stacjach i przystankach kolejowych obsługiwanych przez Koleje Śląskie na obszarze Metropolii (GZM) oraz we wszystkich środkach komunikacji miejskiej ZTM.

Pozostałe rodzaje Metrobiletu (kolor żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski) obejmują jedną wskazaną linię kolejową wraz ze wszystkimi stacjami i przystankami kolejowymi na terenie miasta Katowice oraz komunikację miejską ZTM na terenie całej Metropolii.