Wyjątki strefowe i taryfowe

Data publikacji: 23.03.2022

Określanie granic stref taryfowych oraz wyjątków w zakresie obowiązywania biletów ZTM.

1. Wyjątki strefowe

Przystankiem strefowym (oznaczonym napisem STREFA) jest co do zasady ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się autobus lub tramwaj na terenie danej gminy przed jej granicą administracyjną. Przystanek ten "informuje", że po nim nastąpi przekroczenie granicy strefy (gminy). W związku z tym, przejeżdżając przez taki przystanek lub rozpoczynając z niego podróż stosuje się podwyższoną opłatę za przejazd. W zależności od liczby przekroczonych stref (gmin), w których odbywa się podróż należy uiścić odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem obowiązującym w komunikacji ZTM. Jedynie w przypadku przystanków wymienionych dalej stosuje się odstępstwa od tej zasady.

W przypadku linii przyspieszonych, których autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach, przystankiem strefowym jest ostatni przystanek na terenie gminy, na którym autobus takiej linii się zatrzymuje. Przystanek taki nie musi być oznaczony napisem STREFA.

2. Wyjątki taryfowe

Wyjątki taryfowe to wyjątki stanowiące odstępstwa od Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.