Zarząd Transportu Metropolitalnego

Data publikacji: 19.12.2018

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką organizacyjną Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.

1. Informacje

ZTM działa od 1 stycznia 2018 roku. Przesłanką do jego powstania stała się ustawa metropolitalna z 2017 roku, która nałożyła na GZM obowiązki organizowania transportu publicznego na swoim terytorium. Zarząd od 1 stycznia 2019 roku zastępuje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który funkcjonował na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przez ponad 27 lat.

Nowa formuła organizatora transportu

Zarząd Transportu Metropolitalnego został utworzony przez władze GZM i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna, a ściślej – jednostka budżetowa. Nie posiada osobowości prawnej, tzn. nie może sama występować w roli podmiotu na płaszczyźnie polskiego prawa. Tego typu organizmy korzystają z osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego; w tym przypadku jest nią Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. ZTM ma również obowiązek z tą jednostką się rozliczać.

2. Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego

Małgorzata Gutowska - tel. 32 74 38 401

3. Biuro Zarządu Transportu Metropolitalnego

StanowiskoImię i nazwiskoTelefon
Dyrektor Małgorzata Gutowska 32 74 38 401
Zastępca Dyrektora I ds. Obszaru Południowego – Tychy Andrzej Ochman 32 219 38 20, 32 219 36 79 80
Zastępca Dyrektora II ds. Obszaru Północnego – Tarnowskie Góry Henryk Szudy 32 384 65 83, 32 384 66 62
Z-ca Dyr. ds. Rozwoju Grzegorz Dydkowski 32 74 38 501
Z-ca Dyr. ds. Przewozów Krzysztof Sobański  32 74 38 411
Zastępca Dyrektora ds. Administracji Krzysztof Dzierwa 32 74 38 551
Inspektor Ochrony Danych Tomasz Haska 32 74 38 457
Główny Księgowy Bartłomiej Gocek 32 74 38 549
Kancelaria Biura   32 74 38 454
Z-ca Głównego Księgowego Obszar Południowy TYCHY Beata Zarębska (32) 219-38-20 wew. 21
Z-ca Głównego Księgowego Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY Jolanta Gwóźdź (32) 384-66-62
Naczelnik Wydziału Prasowego Anna Koteras 32 74 38 403
Naczelnik Wydziału Kontroli Biletów Janusz Tyran 32 74 38 520
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych Grazyna Bogacz 32 74 38 451
Kierownik Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych Obszar Południowy TYCHY Małgorzata Wilk (32)219 38 20
Kierownik Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY Gabriela Kurowska (32) 285 28 85, (32) 384-65-83,
Naczelnik Wydziału Zarządzania Jakością Usług Przewozowych Łukasz Słania 32 74 38 417
Kierownik Działu Zarządzania Jakością Usług Przewozowych Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY Kamil Czajka (32) 285 28 85, (32) 384-65-83
Kierownik Działu Zarządzania Jakością Usług Przewozowych Obszar Południowy TYCHY Rafał Zając (32) 219-38-20 wew. 28, 23
Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów Mieczysław Bladowski 32 74 38 434
Naczelnik Wydziału Planowania Systemu Komunikacyjnego Krzysztof Drewniok 32 74 38 413
Kierownik Referatu Kontroli Usług Przewozowych Piotr Radziszewski 32 74 38 441
Kierownik Referatu Budżetowania i Weryfikacji Usług Przewozowych Adam Sujkowski 32 74 38 425
Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych oraz Strategii Krzysztof Moruś 32 74 38 529
Kierownik Referatu Badań i Rozwoju Wojciech Gorgoń 32 74 38 521
Naczelnik Wydziału Sprzedaży Ewa Peist 32 74 38 536
Kierownik Działu Sprzedaży Obszar Południowy TYCHY Michał Połetek (32) 219-38-20 wew. 26
Kierownik Działu Sprzedaży Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY Anna Łączkowska (32) 384-65-83
Kierownik Referatu Kontroli Biletów Tomasz Musioł 32 74 38 590
Naczelnik Wydziału Windykacji Tomasz Żyła 32 74 38 507
Kierownik Działu Windykacji Obszar Południowy TYCHY Sylwia Trzaska (32) 219-38-20 wew. 29
Kierownik Działu Windykacji Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY Agnieszka Staroń (32) 285 28 85, (32) 384-65-83
Kierownik Referatu Obsługi Automatów Biletowych Andrzej Piestrzyński 32 74 38 532
Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego Klaudia Kura 32 74 38 566
Kierownik Referatu ds. Administracji Ewa Karwat 32 74 38 465
Kierownik Referatu Punktów Obsługi Pasażera Marek Staroń 32 74 38 531
Kierownik Referatu ds. Elektronicznych Płatniczych Systemów Kartowych Ireneusz Sobański 32 74 38 487
Kierownik Referatu Infrastruktury Mobilnej i Aplikacji Przewozowych Jerzy Orenowicz 32 74 38 559
Naczelnik Wydziału Śląskiej Karty Usług Publicznych Grzegorz Stępień 32 74 38 485
Główny Specjalista ds. Projektów UE Anna Mercik 32 74 38 528