Podstawowe informacje

Data publikacji: 19.12.2018

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką organizacyjną Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.

1. Informacje

ZTM działa od 1 stycznia 2018 roku. Przesłanką do jego powstania stała się ustawa metropolitalna z 2017 roku, która nałożyła na GZM obowiązki organizowania transportu publicznego na swoim terytorium. Zarząd od 1 stycznia 2019 roku zastępuje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który funkcjonował na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przez ponad 27 lat.

Nowa formuła organizatora transportu

Zarząd Transportu Metropolitalnego został utworzony przez władze GZM i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna, a ściślej – jednostka budżetowa. Nie posiada osobowości prawnej, tzn. nie może sama występować w roli podmiotu na płaszczyźnie polskiego prawa. Tego typu organizmy korzystają z osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego; w tym przypadku jest nią Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. ZTM ma również obowiązek z tą jednostką się rozliczać.

2. Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego

Małgorzata Gutowska - tel. 32 74 38 401

3. Biuro Zarządu Transportu Metropolitalnego

 

Stanowisko lub jednostka

Imię i nazwisko

Telefon

Dyrektor

Małgorzata Gutowska

32 74 38 401

Kancelaria Biura

32 74 38 437

Zastępca Dyrektora I ds. Obszaru Południowego – Tychy

Andrzej Ochman

32 74 38 501

 

   

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Grzegorz Dydkowski

32 74 38 501

Zastępca Dyrektora ds. Przewozów

Aleksander Sobota

32 74 38 411

Zastępca Dyrektora ds. Administracji

Krzysztof Dzierwa

32 74 38 551

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Haska

32 74 38 457

Główny Księgowy

Bartłomiej Gocek

32 74 38 549

Zastępca Głównego Księgowego ds. Obszaru Północnego – Tarnowskie Góry

Jolanta Gwóźdź

32 384 66 62

Naczelnik Wydziału Prasowego

Anna Koteras

32 74 38 403

Rzecznik prasowy

Michał Wawrzaszek

32 74 38 414

Naczelnik Wydziału Kontroli Biletów

Janusz Tyran

32 74 38 520

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych

Aleksandra Schwarz

32 74 38 458

Kierownik Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych ds. Obszaru Południowego – Tychy

Małgorzata Wilk

32 74 38 427

Kierownik Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych ds. Obszaru Północnego – Tarnowskie Góry

Gabriela Kurowska

32 285 28 85, 32 384 65 83

Naczelnik Wydziału Zarządzania Jakością Usług Przewozowych

 

32 74 38 417

Dział Zarządzania Jakością Usług Przewozowych ds. Obszaru Północnego – Tarnowskie Góry

 

32 743 38 460

Kierownik Referatu Kontroli Usług Przewozowych

Rafał Zając

32 74 38 441

p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji Przewozów

Krzysztof Drewniok

32 74 38 413

Naczelnik Wydziału Planowania Systemu Komunikacyjnego

Krzysztof Drewniok

32 74 38 413

Specjalista ds. BHP

Piotr Radziszewski

32 74 38 407

Kierownik Referatu Budżetowania i Weryfikacji Usług Przewozowych

Adam Sujkowski

32 74 38 425

Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych oraz Strategii

Krzysztof Moruś

32 74 38 529

Naczelnik Wydziału Sprzedaży

Ewa Peist

32 74 38 536

Kierownik Działu Sprzedaży ds. Obszaru Północnego – Tarnowskie Góry

Anna Łączkowska

32 384 65 83

Kierownik Referatu Kontroli Biletów

Tomasz Musioł

32 74 38 590

Naczelnik Wydziału Windykacji

Tomasz Żyła

32 74 38 507

Kierownik Referatu Obsługi Automatów Biletowych

Andrzej Piestrzyński

32 74 38 532

Naczelnik Wydziału Księgowo-Finansowego

Klaudia Kura

32 74 38 566

Kierownik Referatu ds. Administracji

Ewa Karwat

32 74 38 465

Kierownik Referatu Punktów Obsługi Pasażera

Marek Staroń

32 74 38 531

Kierownik Referatu ds. Elektronicznych Płatniczych Systemów Kartowych

Ireneusz Sobański

32 74 38 487

Kierownik Referatu Infrastruktury Mobilnej i Aplikacji Przewozowych

Jerzy Orenowicz

32 74 38 559

Zastępca Naczelnika Wydziału Śląskiej Karty Usług Publicznych

 

32 74 38 485

Główny Specjalista ds. Projektów UE

Anna Mercik

32 74 38 528

Referat Prawny

Tomasz Olszewski

32 74 38 406

Wydział Zamówień Publicznych

Grzegorz Włoczyk

32 74 38 470