Tymczasowa modyfikacja linii M109

Дата публікації: 04.11.2022

Zarząd Transportu Metropolitalnego, we współpracy z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza, wprowadzi tymczasowo obowiązujące zmiany w trasie przejazdu linii metropolitalnej M109. Jej uruchomienie zostało zaplanowane na 10 listopada.

Decyzja o wdrożeniu dodatkowych, tymczasowych modyfikacji w pierwszym okresie funkcjonowania linii metropolitalnej M109, jest wynikiem zgłaszanych do ZTM przez pasażerów sugestii. Uwagi te dotyczyły obejmujących linie regularne zmian, które zostały zaplanowane przez dąbrowski magistrat.

Wprowadzenie tymczasowych modyfikacji na linii M109 będzie obejmować dodatkową obsługę wszystkich przystanków na trasie, m.in. w dzielnicy Strzemieszyce będą to np. Strzemieszyce Sławkowska, Strzemieszyce Krzyż, Strzemieszyce Przejazd Kolejowy II, Strzemieszyce Stacyjna.

Szczegółowe informacje o zaplanowanych zmianach zostaną opublikowane w zakładce Aktualności – Komunikaty.

Остання інформація
Графіка: Zmieni się lokalizacja Punktu Obsługi Pasażera w Gliwicach
Zmieni się lokalizacja Punktu Obsługi Pasażera w Gliwicach

Od 5 grudnia gliwicki POP będzie mieścił się w nowo otwartym Centrum Przesiadkowym. Pasażerowie w jednym miejscu będą mogli załatwić swoje sprawy i przesiąść się do wybranego środka transportu.

Графіка: Dla pasażerów dojeżdżających do Gliwic ZTM przygotował dodatkowe informacje
Dla pasażerów dojeżdżających do Gliwic ZTM przygotował dodatkowe informacje

3 grudnia, w związku z oddaniem do użytku Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, na terenie tego miasta zmieni się funkcjonowanie ok. 50 linii autobusowych. Zarząd Transportu Metropolitalnego podkreśla, że wśród tych linii są także takie, których trasa wykracza poza Gliwice i z tego powodu z modyfikacjami powinni się zapoznać także mieszkańcy np. Knurowa, Pyskowic i Zabrza. Teraz, aby pasażerom z tych miast ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej, organizator transportu przygotował dodatkowe materiały informacyjne.