ZTM podsumowuje ubiegły rok. Publikacja Raportu 2020

Дата публікації: 26.02.2021

Jak pandemia wpłynęła na działania Zarządu Transportu Metropolitalnego? Jakie zmiany wprowadził oraz jakie cele zrealizował największy organizator komunikacji miejskiej w kraju? Na te i na wiele innych pytań odpowiada właśnie opublikowany „Raport 2020".

„Raport 2020“ to druga tego rodzaju publikacja podsumowująca dotychczasową działalność ZTM. Pasażerowie, mieszkańcy poszczególnych gmin, osoby zainteresowane komunikacją publiczną znajdą w nim wiele znaczących kwestii. Poruszane w dokumencie zagadnienia dotyczą wszystkich mieszkańców Metropolii, nawet tych, którzy z komunikacji miejskiej nie korzystają. Transport publiczny poprawia bowiem szeroko pojętą jakość życia ogółu społeczeństwa, m.in. zmniejsza korki i stanowi przyjazną środowisku alternatywę względem transportu indywidualnego. Tegoroczne sprawozdanie jest szczególnie wyjątkowe, ponieważ podsumowuje działania w dobie pandemii – czasie niezwykle wyjątkowym dla transportu zbiorowego.

W podsumowaniu ubiegłego roku znalazło się m.in. omówienie systemu transportowego w Metropolii, w tym linii metropolitalnych oraz Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego. Ponadto w „Raporcie 2020“ można znaleźć rozdział dotyczący transportu publicznego w dobie pandemii, wyzwań w organizacji komunikacji, szczegóły dotyczące obsługi klienta i informacji pasażerskiej. Warto zwrócić uwagę na obszary zarządzania operacyjnego obejmujące m.in. infrastrukturę przystankową, umowy i rozliczenia z operatorami, a także kwestię podnoszenia jakości usług.

Zeszłoroczne działania Zarządu Transportu Metropolitalnego z jednej strony polegały na kontynuacji prac związanych z planowanym wdrożeniem 30 linii metropolitalnych, z bieżącą obsługą setek milionów pasażerów, na obszarze 56 gmin, czy też z rozbudową sieci kanałów sprzedaży biletów. Z drugiej strony konieczne było dostosowywanie transportu zbiorowego do dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią i wprowadzanych obostrzeń.

Podsumowanie ubiegłego roku można znaleźć w załącznikach obok. Warto zapoznać się także  z Raportem 2019", który również umieściliśmy w załącznikach do powyższego artykułu.

Додатки до статті