ZTM współgospodarzem konferencji Klubu Inżynierii Ruchu

Дата публікації: 20.05.2022

Jak organizować transport w 56 miastach? Jak działa Inteligentny System Transportowy w różnych częściach województwa śląskiego? Między innymi o tym dyskutowali wczoraj przedstawiciele ZTM i Klubu Inżynierii Ruchu w czasie konferencji poświęconej komunikacji w miastach.

Podczas spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali dyrektorzy Zarządu Transportu Metropolitalnego, członek zarządu GZM Grzegorz Kwitek oraz przedstawiciele miast. Dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z integracją trzech organizatorów transportu. -  Cieszę się, że mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i wymienić spostrzeżeniami. To budujące, kiedy możemy opowiadać o tym, co zrobiliśmy i jak wiele pomysłów mamy jeszcze w zanadrzu - mówi dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska.

Oprócz kwestii związanych z integracją, goście z Klubu Inżynierii Ruchu mogli posłuchać również m.in. wystąpienia dyrektora ZTM ds. przewozów Aleksandra Soboty o liniach metropolitalnych, dyrektora ds. administracyjnych Krzysztofa Dzierwy, który omówił między innymi kwestie związane z dostępnością i społeczną odpowiedzialnością oraz dyrektora ds. kontrolingu Adama Sujkowskiego, mówiącego o mechanizmach finansowania i rozliczania przewozów.

W ZTM gościli także przedstawiciele miast, którzy opowiedzieli o działaniu Inteligentnego Systemu Sterowania w Tychach, Częstochowie i w Chorzowie.

Konferencja zakończyła się wspólną debatą podsumowującą oraz zwiedzaniem siedziby Zarządu Transportu Metropolitalnego, podczas którego pracownicy ZTM zaprezentowali działanie dyspozytorni Centralnego Zarządzania Ruchem, infolinii, biletomatów, kasowników oraz omówili działanie systemu BusMan. 

Остання інформація
Графіка: Oświadczenie
Oświadczenie

Decyzją nr RKT-2/2018 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. KZK GOP stosował praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Графіка: Masz bilet na mecz? Nie płacisz za podróż
Masz bilet na mecz? Nie płacisz za podróż

Uczestnicy meczu, który rozegrany zostanie w ArcelorMittal Park w Sosnowcu będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji ZTM.