Awaria systemu ŚKUP [aktualizacja 9 II, g. 8:50]

Data publikacji: 08.02.2023

Ważne informacje dotyczące obowiązku kasowania i możliwości zakupu biletów ZTM w związku z awarią systemu ŚKUP. Informujemy o dostępnych kanałach sprzedaży i obowiązujących zasadach zapłaty za przejazd w pojazdach.

Bilety jednorazowe

Bilety jednorazowe można kupować w wersji elektronicznej w zewnętrznych aplikacjach mobilnych (SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl, JakDojade).  W wersjach papierowych dostępne są w: kioskach oznaczonych logo ŚKUP, Punktach Obsługi Pasażera oraz u kierowców.

Bilety w wersji papierowej można kupować także w 12 automatach solarnych (oznaczonych na stronie www gwiazdką– *). Lista biletomatów.

Kasowanie

Bilety papierowe można kasować:

  • w tradycyjnych kasownikach w autobusach.
  • w tramwajach awaryjnie zamontowane zostaną kasowniki starego typu, oznaczające skasowanie biletu poprzez przedziurkowanie go.  Po jego użyciu konieczne jest dodatkowo oznaczenie przez pasażera długopisem daty i godziny kasowania.

Jeśli w pojeździe nie ma żadnego z tego typu kasowników, pasażer powinien na odwrocie biletu zapisać datę i godzinę rozpoczęcia podróży, co będzie równoznaczne ze skasowaniem biletu.

Bilety średniookresowe

Dostępne są poprzez zewnętrzne aplikacje.

Załączniki do artykułu