Cennik

Data publikacji: 17.10.2022

 

1. Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

2. Dyrektor ZTM w przypadkach szczególnych, na podstawie odrębnego Zarządzenia, może na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, wprowadzić odstępstwa od Cennika polegające na: zmianie zakresu określonych biletów, zmianie terminu wejścia w życie oraz okresu obowiązywania promocji (w tym cenowych) lub zawieszeniu obowiązywania wybranych rodzajów biletów.

3. Wykaz przystanków i linii, dla których dopuszcza się odstępstwa od zasady podwyższania opłat za usługi komunikacyjne ZTM po przekroczeniu granicy administracyjnej gminy (tzw. „wyjątki strefowe”) oraz szczegółowe zasady związane z ich stosowaniem reguluje odrębne Zarządzenie Dyrektora ZTM.

4. W związku z prowadzonymi remontami linii kolejowych lub innymi długotrwałymi zmianami w organizacji ruchu, wprowadza się odstępstwa od treści Cennika dotyczące wzajemnego honorowania biletów innych organizatorów transportu publicznego lub przewoźników kolejowych. Wykaz odstępstw od Cennika oraz szczegółowe zasady ich obowiązywania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Taryfy.

5. Pozostałe odstępstwa od Cennika wymagają odrębnej Uchwały Zarządu GZM.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ (TARYFA CZASOWA):

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20min

ważny przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,60 zł

2,30 zł

40min

ważny przez 40 minut od momentu ska­sowania (z możliwo­ścią przesiadek)

5,60 zł

2,80 zł

90min

ważny przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży jednorazowej

6,60 zł

3,30 zł

Bilety można zakupić w punktach sprzedaży, w Punktach Obsługi Pasażera, w automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem (kierujący pojazdem sprzedaje wyłącznie bilety "90 min").

 

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (TARYFA CZASOWA):

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

20min

ważny przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesia­dek)

4,00 zł

2,00 zł

40min

ważny przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwo­ścią przesia­dek)

5,00 zł

2,50 zł

90min

ważny przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży jednorazowej

6,00 zł

3,00 zł

Bilety zapisywane są na spersonalizowaną i niespersonalizowaną kartę ŚKUP. Dostępne są w punktach sprzedaży, automatach biletowych, przez Internet na Portalu Klienta, aplikacjach mobilnych na telefon komórkowy oraz w pojazdach na terenie Tychów i okolic (z użyciem zbliżeniowej karty płatniczej).

 

BILETY GRUPOWE DLA 5 OSÓB DOSTĘPNE W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Grupowy

upoważnia do przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu skaso­wania (z możliwością przesiadek) lub do końca kursu przy podróży jednorazowej

13 zł

6,50 zł

Bilety, w wersji elektronicznej, dostępne są na spersonalizowaną i niespersonalizowaną kartę ŚKUP. Można je zakupić w punktach sprzedaży, automatach biletowych, przez internet na Portalu Klienta oraz przez aplikacje mobilne na telefon komórkowy. W wersji papierowej bilety są dostępne tylko w automatach biletowych.

 

OPŁATY ZA PRZEJAZD JEDNORAZOWY/KRÓTKOOKRESOWY WEDŁUG TARYFY ODLEGŁOŚCIOWEJ:

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

do 1,0 km

2,00 zł

1,00 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,60 zł

1,30 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,20 zł

1,60 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,80 zł

1,90 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,40 zł

2,20 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

5,00 zł

2,50 zł

powyżej 20,0 km

5,60 zł

2,80 zł

 

BILETY ŚREDNIOOKRESOWE DOSTĘPNE W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

 Dzienny

ważny na całej sieci ZTM, od momentu aktywacji do godziny 23:59 tego samego dnia 

12 zł

6 zł

 24h + Kolej

bilet imienny ważny przez 24 godziny na zasadach określonych w § 3 ust. 3 pkt 2, na całej sieci ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ na obszarze GZM, a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków 

24 zł

12 zł

* Bilet normalny "Dzienny" uprawnia do zabrania w podróż jednej dodatkowej osoby w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

Bilety są dostępne w sprzedaży w formie elektronicznej na kartę ŚKUP i w aplikacjach mobilnych oraz w formie papierowej w automatach biletowych.

 

BILET DŁUGOOKRESOWE DOSTĘPNy W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 7

ważny na całej sieci ZTM przez 7 dni od daty wybranej podczas zakupu 

55 zł

27,50 zł

Bilety zapisywane na spersonalizowanej lub niespersonalizowanej karcie ŚKUP.

 BILETY ELEKTORNICZNE DŁUGOOKRESOWE IMIENNE:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Miasto 30 

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy), przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

109 zł

54,50 zł

 2 Miasta 30

ważny na terenie dwóch, wybranych miast (gmin), przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

149 zł

 74,50 zł

 Sieć 30

ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

175 zł

87,50 zł

 Miasto 90

ważny na terenie jednego, wybranego miasta (gminy), przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

260 zł

130 zł

2 Miasta 90

ważny na terenie dwóch, wybranych miast (gmin), przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

359 zł

179,50 zł

 Sieć 90

ważny na całej sieci ZTM, przez 90 dni od daty wybranej podczas zakupu

399 zł

199,50 zł

Bilety zapisywane na spersonalizowanej karcie ŚKUP.

 

bilet elektroniczny długookresowy imienny:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 180

ważny na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

550 zł

275 zł

Bilety zapisywane na spersonalizowanej karcie ŚKUP.

 

BILET ELEKTRONICZNy DŁUGOOKRESOWy NA OKAZICIELA:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Sieć 30 Okaziciel

ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty wybranej podczas zakupu

210 zł

105 zł

 Bilety zapisywane na niespersonalizowanej karcie ŚKUP.

 

BILETY WIELOPRZEJAZDOWE IMIENNE DOSTĘPNE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

W-20

upoważnia do dwudziestu jednorazowych przejazdów na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

60 zł

30 zł

W-40

upoważnia do czterdziestu jednorazowych przejazdów na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej podczas zakupu

110 zł

55 zł

W-80

upoważnia do osiemdziesięciu jednorazowych przejazdów na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty wybranej pod­czas zaku­pu

200 zł

100 zł

Bilety uprawniają do określonej liczby przejazdów bez możliwości przesiadek. Zapisywane są na spersonalizowanej karcie ŚKUP.

 

ELEKTRONICZNE METROBILETY miesięczne imienne:

Symbol

Zakres obowiązywania

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

Strefa
Katowice

ważny na terenie miasta Katowice: w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ 

159 zł

79,50 zł

Czerwony

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanym przez KŚ odcinku linii kolejowej Dąbrowa Górnicza Sikorka – strefa Katowice (włącznie), a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków 

220 zł

110 zł

Niebieski

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanym przez KŚ odcinku linii kolejowej Nowy Bieruń – strefa Katowice (włącznie) 

220 zł

110 zł

Pomarańczowy

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Tychy Lodowisko – strefa Katowice (włącznie), Łaziska Górne Brada – strefa Katowice (włącznie), Kobiór – strefa Katowice (włącznie) 

220 zł

110 zł

 Zielony

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Gliwice – strefa Katowice (włącznie), Knurów – Gliwice

220 zł

110 zł

Żółty

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii kolejowych: Tarnowskie Góry – strefa Katowice (włącznie) i Bytom - Gliwice 

220 zł

110 zł

Cała Metropolia

ważny na całej sieci w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz na wszystkich liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ na obszarze GZM, a także na obsługiwanym przez POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków 

299 zł

149,50 zł

Metrobilety to bilety miesięczne, dostępne na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Więcej informacji na temat tych biletów można znaleźć na stronie: https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/metrobilet.

 

BILETY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH, NAUKOWYCH, OŚWIATOWYCH, SPORTOWYCH I MASOWYCH:

Liczebność imprezy

Cena za 1 osobę

1 doba

2 doby

3 doby

4 doby

Każda kolejna doba

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych, w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji kultury:

od 50 do 100 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 100 do 1000 osób

3,50 zł

6,65 zł

9,45 zł

11,90 zł

+ 2,45 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

powyżej 5000 osób

2,00 zł

3,80 zł

5,40 zł

6,80 zł

+ 1,40 zł

Oferta dla pozostałych organizatorów imprez:

od 50 do 100 osób

5,00 zł

9.50 zł

13,50 zł

17,00 zł

+ 3,50 zł

powyżej 100 do 1000 osób

4,50 zł

8,55 zł

12,15 zł

15,30 zł

+ 3,15 zł

powyżej 1000 do 5000 osób

4,00 zł

7,60 zł

10,80 zł

13,60 zł

+ 2,80 zł

powyżej 5000 osób

3,00 zł

5,70 zł

8,10 zł

10,20 zł

+ 2,10 zł

Uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi uprawnienia na podstawie zawartej z ZTM umowy, która określi również zasady i formę dystrybucji biletów. Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby.

 Zasadę i formy dystrybucji tych biletów określa umowa zawarta z ZTM.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH I MANIPULACYJNYCH:

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 2-4

550 zł

2

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

300 zł

3

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontro­li

200 zł

4

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu obniżona zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 3-5

50 zł

5

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 6 i 7

250 zł

6

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty

125 zł

7

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli

100 zł

8

opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny,
za­trzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu

600 zł

9

opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie § 8 ust. 8

20 zł

2. Do opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z ust. 1 pkt 1–7 dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego lub ulgowego (w przypadku posiadania takiego uprawnienia przez pasażera) uprawniającego do przejazdu przez 20 minut od momentu skasowania.

Załączniki do artykułu