ZOSTAŃ PARTNEREM

Data publikacji: 20.06.2020

1. Logo ZTM oraz Księga Znaku

Logotyp Zarządu Transportu Metropolitalnego jest podstawowym elementem jego identyfikacji wizualnej, umieszczanym na materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Znak graficzny stanowi część księgi znaku opracowanej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.  Użycie logotypu ZTM wymaga uzyskania zgody na jego wykorzystanie.

2. Honorowy Patronat ZTM

Honorowy Patronat Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter imprezy. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia, imprezy lub/i wydarzenia o zasięgu metropolitalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Dyrektor ZTM obejmuje honorowym patronatem imprezy według zasad określonych w Regulaminie ws. przyznawania Honorowego Patronatu. Aby ubiegać się o przyznanie patronatu należy wypełnić odpowiedni wniosek.

Prawidłowo wypełniony wniosek o objęcie Honorowym Patronatem wraz z potrzebnymi załącznikami, powinien zostać złożony nie później niż dwa miesiące przed planowaną datą imprezy.

Wnioski należy:

  • przesłać mailowo na adres kancelaria@metropoliaztm.pl,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,
  • lub składać osobiście w Kancelarii ZTM z dopiskiem na kopercie „Patronat Honorowy".