Wizyta studyjna w Zarządzie Transportu Metropolitalnego w Katowicach

Data publikacji: 18.03.2024

W dniach 14-15 marca, odbyły się w naszej siedzibie wspólne warsztaty przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie i Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach, czyli dwóch największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń w obszarze zarządzania infrastrukturą przystankową.

Partnerstwo pomiędzy naszymi jednostkami trwa od dawna czego dowodem jest m.in. tego rodzaju wizyta. W ubiegłym roku to pracownicy ZTM Katowice odwiedzili nasze koleżanki i kolegów w Warszawie. Współpraca jest dla obu stron bardzo cenna ponieważ jako dwaj najwięksi organizatorzy transportu w kraju stoimy przed podobnymi wyzwaniami i problemami. Możliwość wymiany informacji, spojrzenia jak działają różnego rodzaju rozwiązania w danej jednostce jest korzystne dla każdej ze stron, dlatego że pozwala cały czas polepszać jakość obsługi pasażerów. Omówiono szereg tematów ujętych w kilka bloków, a wśród nich m.in.:

  • funkcjonowanie Zarządu Transportu Metropolitalnego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  • system zarządzania infrastrukturą przystankową,
  • zadania związane z informacją pasażerską,
  • metodyka oceny oferty przewozowej i dostępności komunikacyjnej.

Spotkanie miało charakter warsztatowy, w związku z czym był czas na wykłady, a także na dyskusję i rozmowę o własnych doświadczeniach w danym zakresie.