Wyjątki strefowe i taryfowe

Data publikacji: 30.08.2020

Zasady określenia granic stref taryfowych oraz wyjątki w zakresie obowiązywania biletów

Przystankiem strefowym (oznaczonym napisem STREFA) jest co do zasady ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się autobus lub tramwaj na terenie danej gminy przed jej granicą administracyjną. Przystanek ten "informuje", że po nim nastąpi przekroczenie granicy strefy (gminy). W związku z tym, przejeżdżając przez taki przystanek lub rozpoczynając z niego podróż stosuje się podwyższoną opłatę za przejazd. W zależności od liczby przekroczonych stref (gmin), w których odbywa się podróż należy uiścić odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem obowiązującym w komunikacji ZTM. Jedynie w przypadku przystanków wymienionych dalej stosuje się odstępstwa od tej zasady.

W przypadku linii przyspieszonych, których autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach, przystankiem strefowym jest ostatni przystanek na terenie gminy, na którym autobus takiej linii się zatrzymuje. Przystanek taki nie musi być oznaczony napisem STREFA.

Wykaz przystanków i linii dla których dopuszcza się odstępstwa od zasady podwyższania opłat za usługi komunikacyjne ZTM po przekroczeniu granicy administracyjnej gminy.

 1. Będzin Cmentarz Komunalny – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Będzinem i Sosnowcem. Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na przystanku Będzin Niemcewicza [nż]Będzin Osiedle 27 Stycznia [nż] również nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd związanej z przekroczeniem granicy strefy pomiędzy Będzinem i Sosnowcem.
 2. Bieruń Baza Transportowa – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Tychami a Bieruniem (stosowany razem z wyjątkiem nr 3 – Bieruń Domy Polne).
 3. Bieruń Domy Polne – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Tychami a Bieruniem (stosowany razem z wyjątkiem nr 2 – Bieruń Baza Transportowa).
 4. Bieruń Osiedle Homera – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Tychami a Bieruniem (stosowany razem z wyjątkiem nr 5 – Bieruń Osiedle Wygoda).
 5. Bieruń Osiedle Wygoda – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Tychami a Bieruniem (stosowany razem z wyjątkiem nr 4 – Bieruń Osiedle Homera).
 6. Bieruń Rudnik – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku, podróżujący w relacji Lędziny Cegielnia – Tychy Fiat nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd w związku z podróżowaniem na terenie gminy Bieruń.
 7. Bobrowniki Rondo – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku, podróżujący w relacji Piekary Śląskie – Wojkowice, nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, w związku z podróżowaniem na terenie gminy Bobrowniki. Strefa nie dotyczy podróżujących w relacji Bobrowniki Namiarki – Bobrowniki 1 Maja.
 8. Chorzów Stadion Śląski (tramwajowy) – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Katowicami i Chorzowem.
 9. Chorzów Szyb Kleofas [nż] – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Ruda Śląska – Katowice nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Chorzów.
 10. Czułów Droga do Kostuchny – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Katowicami/Mysłowicami i Tychami (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 34 – Wesoła Kopalnia).
 11. Gierałtowice Granica – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Gierałtowicami i Knurowem. 
 12. Gliwice Zajezdnia – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Gliwicami i Zabrzem. W przypadku przesiadki z linii autobusowej nr A4 na linie tramwajowe nr 1 i 4 oraz z linii tramwajowych nr 1 i 4 na linię autobusową nr A4, do kontynuowania podróży uprawnia bilet (na właściwą liczbę miast/gmin) skasowany w pojeździe, w którym podróż została rozpoczęta.
 13. Grabocin Wopistów/Grabocin Kościuszkowców – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Grabocińska – Dąbrowa Górnicza Grabocin Sosnowiecka nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Sosnowiec.
 14. Grodziec Boleradz – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku, podróżujący w relacji Wojkowice – Czeladź, nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Będzin (stosowany razem w wyjątkiem strefowym nr 36 – Wojkowice Łęg).
 15. Jasiona  – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Zbrosławice.
 16. Łagiewniki Media–Markt – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Chorzowem i Bytomiem.
 17. Łagiewniki Targowisko – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Chorzowem i Bytomiem.
 18. Łagiewniki Zajezdnia (tramwajowy) – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Chorzowem i Bytomiem.
 19. Maciejów Knurowska (tramwajowy) – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Gliwicami i Zabrzem.
 20. Milowice Most – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku, podróżujący w relacji Katowice – Czeladź, nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Sosnowiec.
 21. Ostrożnica Droga do Brynicy – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Świerklaniec.
 22. Pniów Skrzyżowanie – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Zacharzowice – Pyskowice nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Toszek.
 23. Podtąpkowice [nż] – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Bobrownikami i Ożarowicami (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 24 – Podtąpkowice Droga do Sączowa).
 24. Podtąpkowice Droga do Sączowa – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Bobrownikami i Ożarowicami (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 23 – Podtąpkowice [nż]).
 25. Pyskowice Jaśkowicka Ogródki Działkowe [nż] – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku, podróżujący w relacji Łubie – Jaśkowice, nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Pyskowice (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 30 – Srocza Góra [nż]).
 26. Ruda Klary – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Rudą Śląską i Zabrzem.
 27. Ruda Sobieskiego – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Zabrze – Bytom nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Ruda Śląska.
 28. Siedliska – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd związanej z podróżowaniem na terenie gminy Ożarowice.
 29. Sosnowiec Szpital Wojewódzki – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Sosnowcem i Będzinem (stosowany razem z wyjątkiem nr 1 – Będzin Cmentarz Komunalny). Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na przystanku Będzin Niemcewicza [nż], Będzin Osiedle 27 Stycznia [nż] również nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy strefy pomiędzy Będzinem i Sosnowcem.
 30. Srocza Góra [nż] – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku, podróżujący w relacji Łubie – Jaśkowice nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd związanej z podróżowaniem na terenie gminy Pyskowice (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 25 – Pyskowice Jaśkowicka Ogródki Działkowe [nż]).
 31. Telewizja Katowice – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku, podróżujący w relacji Osiedle Tuwima Grabowa – Bytków Osiedle Chemik nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd związanej z przekroczeniem granicy stref między Katowicami i Siemianowicami Śląskimi.
 32. Tychy Osiedle Homera pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd związanej z przekroczeniem granicy stref między Tychami i Bieruniem.
 33. Wełnowiec Plac Alfreda – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Katowicami i Siemianowicami Śląskimi.
 34. Wesoła Kopalnia – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz podróżujący w relacji Mysłowice – Tychy nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Katowice (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 10 – Czułów Droga do Kostuchny). 
 35. Wieszowa Waldhof/Wieszowa Stacja Paliw – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Zabrze Grzybowice Zakład Energetyczny [nż] – Zabrze Rokitnica nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Zbrosławice.
 36. Wojkowice Łęg – strefa nie dotyczy linii 100. Dla pozostałych linii opłaty za przejazd zgodne z cennikiem (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 14 – Grodziec Boleradz).
 37. Zgoda Droga Kochłowicka – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Rudą Śląską i Świętochłowicami (stosowany razem z wyjątkiem nr 38 – Zgoda Ceramiczna).
 38. Zgoda Ceramiczna [nż] – pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Rudą Śląską i Świętochłowicami (stosowany razem z wyjątkiem nr 37 – Zgoda Droga Kochłowicka).