Na czas awarii ŚKUP wprowadzono tymczasowe zasady obowiązujące w komunikacji miejskiej [aktualizacja 20.02.]

Data publikacji: 09.02.2023

Wystąpiła awaria systemu ŚKUP. W związku z nią Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował dla pasażerów najważniejsze informacje dotyczące tymczasowych zasad korzystania z komunikacji miejskiej. W tym wyjątkowym okresie ograniczone są m.in. możliwości zakupu biletów oraz zmienione zostały zasady ich kasowania.

[AKTUALIZACJA z 20 lutego]

Rozwiązania, które wskutek usunięcia awarii ŚKUP zostały już wycofane to m.in.: 

  • zakup papierowych biletów miesięcznych w Punktach Obsługi Pasażera i poprzez przelanie środków na konto organizatora transportu, 
  • samodzielne kasowanie biletów jednorazowych przy użyciu długopisu i kasowanie tych biletów w kasownikach dziurkujących, 
  • sprzedaż wszystkich rodzajów biletów jednorazowych przez kierowców. 

Wyjątek stanowi możliwość nabycia biletów długookresowych przez mobilną aplikację mPay. To rozwiązanie pozostaje dostępne do 21 lutego (wtorek). 

Bilety długookresowe w wersji papierowej, zakupione w czasie awarii, zachowują swoją ważność (zgodnie z datą naniesioną na bilecie). Bilety kwartalne i półroczne zostaną zdalnie zakodowane przez ZTM na kartach ŚKUP do końca marca, dzięki czemu od początku kwietnia pasażerowie nie będą musieli posiadać ich papierowych odpowiedników podczas korzystania z komunikacji miejskiej. Osoby, które chcą, aby na karcie ŚKUP zakodować im papierowy bilet miesięczny, mogą w tej sprawie kontaktować się z ZTM mailowo (kancelaria@metropoliaztm.pl) lub pisemnie (Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice). 

ZTM przypomina, że pasażerowie, którzy w czasie awarii systemu ŚKUP mieli na swojej karcie bilety wieloprzejazdowe a korzystali z komunikacji miejskiej na podstawie biletów jednorazowych, mogą ubiegać się m.in. o zwrot różnicy w poniesionych kosztach (różnica w cenie między biletem jednorazowym a wieloprzejazdowym). Powyższe dotyczy wykorzystywanych w czasie awarii zarówno biletów papierowych, jak i biletów elektronicznych z zewnętrznych aplikacjach mobilnych. 

W celu otrzymania takiego zwrotu należy zwrócić się do ZTM pisemnie lub pisemnie (Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice) lub mailowo (kancelaria@metropoliaztm.pl). Organizator transportu w odpowiedzi przekaże dalsze informacje. 

Pasażerowie, którzy po zakończeniu awarii napotkali jakiekolwiek błędy lub trudności w zakupie, zakodowaniu lub skasowaniu biletów, mogą kontaktować się z ZTM mailowo (kancelaria@metropoliaztm.pl) lub pisemnie (Zarząd Transportu Metropolitalnego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice). Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilety jednorazowe

Bilety jednorazowe w wersji elektronicznej można kupować w zewnętrznych aplikacjach mobilnych. Są to: SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl i JakDojade. W wersjach papierowych bilety dostępne są w kioskach oznaczonych logo ŚKUP, Punktach Obsługi Pasażera, u kierowców oraz w 12 automatach solarnych, których lista znajduje się na stronie internetowej ZTM.

Kasować bilety papierowe należy w tradycyjnych kasownikach znajdujących się w pojazdach. W sytuacji, kiedy – z jakichkolwiek powodów – nie jest to możliwe, należy udać się do kierowcy, który skasuje bilet poprzez jego stosowne oznaczenie. Dodatkowo na czas awarii dopuszczono jeszcze jedną możliwość: pasażerowie, którzy korzystają z tramwaju, mogą skasować bilet w awaryjnie zamontowanych kasownikach dziurkujących. W takiej sytuacji na odwrocie biletu należy jednocześnie nanieść długopisem datę oraz godzinę skasowania biletu.

Na czas awarii czasowo wprowadzono jeszcze jedną, ostatnią alternatywę dla wyżej wskazanych możliwość skasowania biletu – datę oraz godzinę skasowania biletu można samemu nanieść długopisem na jego odwrocie.

Bilety średniookresowe

Zakup oraz skasowanie biletów „24h + Kolej” oraz „Dziennego” jest możliwe poprzez zewnętrzne aplikacje mobilne (SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl i JakDojade).

Bilety długookresowe

Od 15 lutego pasażerowie ZTM mogą w aplikacji mPay kupować wszystkie bilety długookresowe – są to bilety tygodniowe („Sieć 7”), miesięczne („Miasto 30”, „2 Miasta 30”, „Sieć 30” i „Sieć 30 Okaziciel”), kwartalne („Miasto 90”, „2 Miasta 90”, „Sieć 90”) oraz półroczne („Sieć 180”). W aplikacji, w puli nowo dostępnych biletów, znajdują się zarówno wersje normalne, jak i ulgowe. Aplikacja mPay jest bezpłatna i można ją pobrać z App Store, Google Play i AppGallery.

Zakupione wcześniej (przed awarią) bilety długookresowe są ważne do czasu, na jaki pasażer je zakupił. Osoby, które posiadają na swoich kartach ŚKUP zakodowane ważne bilety długookresowe, będą mogły podróżować na ich podstawie za okazaniem karty ŚKUP.

Pasażerowie mogą kupić nowe bilety miesięczne:

  • w wersjach papierowych w Punktach Obsługi Pasażerów (płatność tylko gotówką)
  • przelewając środki na konto 45 1090 1186 0000 0001 3708 1372 za dany bilet wpisując w tytule przelewu kolejno: numer karty ŚKUP, rodzaj biletu, informację czy kupujemy bilety ulgowy (U) czy normalny (N), czas jego obowiązywania oraz ewentualnie miasto (bądź miasta), w którym ma być ważny oraz ewentualnie imię i nazwisko (tylko w przypadku, kiedy osobą korzystającą z biletu nie będzie nadawca przelewu).

Przykładowe tytuły przelewów:

  • 1234123412341234, Miasto 30, N, 15.02-16.03, Katowice, Jan Kowalski
  • 1234123412341234, 2 miasta 30, N, 12.02-13.03, Katowice, Tychy

W czasie podróży należy mieć ze sobą potwierdzenie przelewu oraz ważną kartę ŚKUP.

Pasażerowie, którzy chcą zakupić Metrobilet mają możliwość zakupu jego zamiennika w kasach Kolei Śląskich. Bilet ten u tego kolejowego przewoźnika nazywa się „Superbilet” oraz również uprawnia do korzystania zarówno z pociągów Kolei Śląskich, jak i połączeń ZTM.

Tymczasowo zawieszone bilety

Na czas awarii systemu ŚKUP zawieszeniu ulega możliwość zakupu wszystkich biletów kodowanych oraz kupowanych za pomocą kart ŚKUP. W praktyce oznacza to, że tymczasowo nie można kupować i nie można korzystać z biletów z taryfy odległościowej, z biletów kupowanych za pomocą karty płatniczej w czytnikach ŚKUP, biletów wieloprzejazdowych oraz biletów jednorazowych kodowanych na kartach ŚKUP. Bilety znajdujące się na karcie ŚKUP, np. wieloprzejazdowe i jednorazowe, których nie można w dobie awarii skasować, nie mogą być tymczasowo wykorzystywane. W związku z tym podróżni muszą korzystać z innych rodzajów biletów.

# [aktualizacja 10.02.2023 r., godz. 12:05]:

Pasażerowie, którzy posiadają na swojej karcie ŚKUP bilety wieloprzejazdowe, mogą w czasie awarii systemu ŚKUP korzystać z komunikacji miejskiej na podstawie biletów jednorazowych. Podróżni, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, będą mogli ubiegać się o zwrot różnicy w poniesionych kosztach (różnica w cenie między biletem jednorazowym a wieloprzejazdowym). Powyższe dotyczy zarówno biletów papierowych, jak i biletów elektronicznych kupowanych w zewnętrznych aplikacjach mobilnych.

ZTM jednocześnie informuje, że – po usunięciu awarii – ważność posiadanych biletów wieloprzejazdowych zostanie wydłużona.

Bilety wieloprzejazdowe, z których nie można korzystać w czasie awarii, stanowią ok. 0,12% wszystkich sprzedawanych przez ZTM biletów.

#

W celu zminimalizowania utrudnień kierowcy przewoźników będą sprzedawać wszystkie 3 rodzaje biletów jednorazowych: 20-, 40- oraz 90 minutowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań pasażerowie mogą zwracać się do pracowników ZTM w Punktach Obsługi Pasażerów, czy też dzwoniąc na infolinię. Pomocy i wskazówek udzielają również kontrolerzy biletów.

Za wszelkie utrudnienia, na które narażeni są pasażerowie, przepraszamy i jednocześnie prosimy o wyrozumiałość.

Załączniki do artykułu