Przedstawiciele ZTM na 78. inauguracji roku akademickiego Politechniki Śląskiej

Data publikacji: 10.10.2022

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej wykład inauguracyjny o rozwiązaniach transportowych wygłosił zastępca dyrektora ZTM ds. Przewozów, profesor Politechniki Śląskiej Aleksander Sobota.

W wydarzeniu wzięły udział władze uczelni, naukowcy, studenci, przedstawiciele władz samorządowych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Zarządu Transportu Metropolitalnego -  członek zarządu GZM Grzegorz Kwitek, dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska i zastępca dyrektora ZTM ds. Przewozów Aleksander Sobota.

Jedną z głównych części uroczystości był wykład „Modelowanie systemów transportowych z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych”, który wygłosił dr hab. Inż., profesor Politechniki Śląskiej, zastępca dyrektora ZTM ds. Przewozów Aleksander Sobota:

- Uczestnictwo w takich uroczystościach zacieśnia współpracę pomiędzy Zarządem Transportu Metropolitalnego a uczelnią, która szkoli przyszłych specjalistów od transportu. Tematem wygłoszonego przeze mnie wykładu była budowa makroskopowych modeli transportowych, które wspomagają nowoczesne zarządzanie systemami transportowymi w miastach. Nie zabrakło także omówienia wspólnych aktywności ZTM z naukowcami, studentami Wydziału Transportu Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej – mówi Aleksander Sobota.

- Zarząd Transportu Metropolitalnego współpracował z Politechniką Śląską m.in. przy inwentaryzacji 7000 przystanków, a także przy wielu innych opracowaniach o funkcjonowaniu systemu publicznego transportu zbiorowego – dodaje Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM. 

Najnowsze informacje
Grafika: Zmieni się lokalizacja Punktu Obsługi Pasażera w Gliwicach
Zmieni się lokalizacja Punktu Obsługi Pasażera w Gliwicach

Od 5 grudnia gliwicki POP będzie mieścił się w nowo otwartym Centrum Przesiadkowym. Pasażerowie w jednym miejscu będą mogli załatwić swoje sprawy i przesiąść się do wybranego środka transportu.

Grafika: Dla pasażerów dojeżdżających do Gliwic ZTM przygotował dodatkowe informacje
Dla pasażerów dojeżdżających do Gliwic ZTM przygotował dodatkowe informacje

3 grudnia, w związku z oddaniem do użytku Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, na terenie tego miasta zmieni się funkcjonowanie ok. 50 linii autobusowych. Zarząd Transportu Metropolitalnego podkreśla, że wśród tych linii są także takie, których trasa wykracza poza Gliwice i z tego powodu z modyfikacjami powinni się zapoznać także mieszkańcy np. Knurowa, Pyskowic i Zabrza. Teraz, aby pasażerom z tych miast ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej, organizator transportu przygotował dodatkowe materiały informacyjne.