Bezpłatnie do szkoły i po szkole

Дата публікації: 29.08.2023

Ulga metropolitalna dla dzieci i młodzieży od 7 lat do 16. rocznicy urodzin pozwala bezpłatnie korzystać z komunikacji ZTM – wszystkich połączeń autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych. Wystarczy zakodować ulgę na karcie lub w aplikacji Transport GZM.

Jak to działa?

 👉 z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać dzieci i młodzież mające miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie GZM i w gminach, które zawarły odpowiednie porozumienie;

👉 uprawnienie koduje się na karcie lub w aplikacji Transport GZM na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. legitymacja szkolna) i miejsce zamieszkania/zameldowania;

👉 ulgę metropolitalną na spersonalizowanej karcie można zakodować w Punktach Obsługi Pasażera, których lista znajduje się tutaj.

👉 w systemie Transport GZM ulgę koduje się samodzielnie. Następnie konieczne jest potwierdzenie jej w Punktach Obsługi Pasażera lub przez kontrolera biletów. Do czasu weryfikacji, podczas podróży, trzeba mieć przy sobie dokument uprawniający do ulgi.

Wszystkie szczegóły dotyczące ulgi metropolitalnej można znaleźć w Taryfie przewozu. 

Остання інформація
Графіка: Oświadczenie
Oświadczenie

Decyzją nr RKT-2/2018 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. KZK GOP stosował praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Графіка: Masz bilet na mecz? Nie płacisz za podróż
Masz bilet na mecz? Nie płacisz za podróż

Uczestnicy meczu, który rozegrany zostanie w ArcelorMittal Park w Sosnowcu będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji ZTM.