ŚKUP

Data publikacji: 16.12.2018

1. Logowanie ŚKUP

2. Co to jest ŚKUP

Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt gmin aglomeracji katowickiej. Karta ŚKUP spełnia wiele funkcji. Jest używana jako bilet komunikacji miejskiej. Kartą ŚKUP można zapłacić również za parkowanie, może być używana w bibliotekach, instytucjach sportu i kultury oraz urzędach miast i gmin. ŚKUP może być także nośnikiem podpisu elektronicznego.

3. Jak wybrać i zamówić kartę

4. Jak wymienić kartę

5. Punkty obsługi

6. Karta ŚKUP w komunikacji

Zasilenie karty i zakup biletu

7. Jak używać karty ŚKUP w pojeździe

8. Kodowanie ulg

Na spersonalizowanej karcie ŚKUP może zostać zakodowana przysługująca ulga. Dzięki temu osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego podczas kontroli nie muszą pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku płacenia za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej, jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego (w tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję).

9. Czytniki kart

10. Usługi parkowania

11. Usługi ŚKUP

12. Inne usługi

13. Finansowanie projektu

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego lata 2007-2013.
Koszty budowy i utrzymania systemu to:
  • 149,3 mln zł - koszt wdrożenia systemu objęty dofinansowaniem unijnym,
  • 82,5 mln zł - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
  • 190 mln zł - całkowity koszt projektu (wdrożenie + utrzymanie przez 65 miesięcy).