ŚKUP

Data publikacji: 16.12.2018

1. Logowanie ŚKUP

2. Co to jest ŚKUP

Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt gmin aglomeracji katowickiej. Karta ŚKUP spełnia wiele funkcji. Jest używana jako bilet komunikacji miejskiej. Kartą ŚKUP można zapłacić również za parkowanie, może być używana w bibliotekach, instytucjach sportu i kultury oraz urzędach miast i gmin. ŚKUP może być także nośnikiem podpisu elektronicznego.

3. Jak wybrać i zamówić kartę

4. Punkty obsługi

5. Karta ŚKUP w komunikacji

Zasilenie karty i zakup biletu

6. Jak używać karty ŚKUP w pojeździe

7. Kodowanie ulg

Na spersonalizowanej karcie ŚKUP może zostać zakodowana przysługująca ulga. Dzięki temu osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego podczas kontroli nie muszą pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku płacenia za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej, jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego (w tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję).

8. Czytniki kart

9. Usługi parkowania

10. Usługi ŚKUP

11. Inne usługi