Zarząd Transportu Metropolitalnego doceniony przez Fundację im. Stefana Batorego

Data publikacji: 23.02.2023

Od kilkunastu lat, w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Fundacja im. Stefana Batorego docenia współpracę pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzami samorządowymi. Laureatami tegorocznego, prestiżowego konkursu został Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz Fundacja Transgresja. Zwycięzcy, reprezentujący Śląsk i Zagłębie, odebrali nagrodę w kategorii Super Samorząd.

Zarządowi Transportu Metropolitalnego przyznano nagrodę za gotowość do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz za wprowadzenie w komunikacji miejskiej szeregu rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. W ostatnich kilkunastu miesiącach wdrożonych zostało wiele udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. Za przykład może posłużyć ustandaryzowanie głośności sygnałów akustycznych wewnątrz pojazdów, wprowadzenie do umów przewozowych zapisu, że kierowcy autobusów nie mogą ściszać komunikatów głosowych, dodatkowa zapowiedź głosowa w tramwajach: "uwaga – wysiadanie na jezdnię", czy też wymóg kontrastowych oznaczeń progów w wejściach do autobusów i na przystankach. – Na szczególną uwagę zasługuje jednak autorskie rozwiązanie.  Są to wypukłe naklejki, które umieszczane są na tablicach rozkładowych. Znajdują się na nich nazwy przystanków zapisane w alfabecie Braille’a oraz kody QR, które prowadzą do stron internetowych z rozkładami jazdy.

Większość rozwiązań poświęconych osobom z niepełnosprawnościami ZTM wprowadzał z własnej inicjatywy. Jak podkreślają przedstawiciele organizatora transportu, systematyczne wdrażanie tych udogodnień to duża zasługa gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To właśnie dzięki przychylności oraz formalno-finansowemu wsparciu jednostek samorządu terytorialnego możliwe było urzeczywistnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dużą rolę w procesie dostosowywania komunikacji miejskiej do potrzeb wszystkich grup pasażerów odegrały również organizacje pozarządowe – przede wszystkim te, które wokół siebie skupiają osoby z niepełnosprawnościami. W przypadku ZTM były to przede wszystkim fundacje Transgresja oraz Ważni Ludzie. To właśnie fakt współpracy organizatora transportu z trzecim sektorem został dostrzeżony i docenione przez jury konkursu.

Uroczysta gala konkursu odbyła się wczoraj w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jury przyznało 5 nagród Super Samorząd 2022. Zarząd Transportu Metropolitalnego był jedynym organizatorem komunikacji miejskiej w Polsce, który został wyróżniony w ten sposób. W imieniu ZTM statuetkę odebrali zastępca dyrektora ZTM ds. kontrolingu Adam Sujkowski oraz przewodnicząca zespołu ds. dostępności w ZTM Katarzyna Ziomek. 

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu oraz Fundacji im. S. Batorego można znaleźć na stronie inicjatywy „Masz Głos”.

Najnowsze informacje
Grafika: Nocne prace serwisowe systemów SDIP i reklamacji [Aktualizacja: 28.06.2024 r., godz. 11]
Nocne prace serwisowe systemów SDIP i reklamacji [Aktualizacja: 28.06.2024 r., godz. 11]

W noc z 1 na 2 oraz 2 i 3 lipca 2024 r. przeprowadzane będą serwisowe prace. Pierwsze z nich będą dotyczyć Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, a drugie systemu reklamacji. W tym czasie niektóre funkcjonalności tych rozwiązań będą niedostępne.

Grafika: Ikarusami bezpłatnie przez cały lipiec
Ikarusami bezpłatnie przez cały lipiec

29 czerwca uruchomiona zostanie pierwsza bezpłatna linia obsługiwana taborem historycznym. Kolejne połączenia zostały zaplanowane na następne, lipcowe weekendy. Wszystko w ramach imprezy pn. "Kierunek GZM".