Kup bilet i doładuj ŚKUP

Data publikacji: 29.02.2020

1. ŚKUP / Punkty Obsługi

Szczegóły znajdziesz tutaj:

 

śląska Karta Usług Publicznych

2. Kup bilet przez telefon

Szczegóły dotyczące zakupu biletów poprzez aplikacje mobilne znajdziesz tutaj:

 

aplikacje mobilne

3. Bilety jednorazowe

Bilety jednorazowe (krótkookresowe) dostępne są w wersji strefowo-czasowej (płaci się za strefy ­ – przy czym jedna strefa to jedno miasto – lub za czas) lub w taryfie odległościowej, w formie elektronicznej i papierowej (w taryfie odległościowej wyłącznie w wersji elektronicznej). Bilety można zakupić:

– w wersji elektronicznej: na spersonalizowaną i niespersonalizowaną kartę ŚKUP (we wszystkich punktach stacjonarnych, automatach biletowych, przez Internet na Portalu Klienta) oraz przez telefon komórkowy lub inne dopuszczone przez ZTM urządzenie mobilne,

– z użyciem zbliżeniowej karty płatniczej: w pojazdach na terenie Tychów i okolic,

– w wersji papierowej: w punktach sprzedaży, w POP, automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem* (wyłącznie bilet Sieć/90min).

* Z powodu trwającej pandemii sprzedaż biletów u kierujących pojazdem jest zawieszona do odwołania.

4. Bilety średniookresowe dzienne i 24-godzinne

W ramach biletów średniookresowych pasażerowie mogą korzystać z biletów dziennych i 24-godzinych.

5. Bilety długookresowe

W ramach biletów długookresowych pasażerowie mogą korzystać z następujących biletów:

  • 7-dniowy, Miasto 30, Miasto 90, Sieć 30, Sieć 90, Sieć 120, Sieć 30 Okaziciel (nie uprawniają do przejazdów ekspresowymi liniami lotniskowymi),
  • Lotnisko 30 i Lotnisko 90 (umożliwiają przejazd ekspresowymi liniami lotniskowymi).

6. Wieloprzejazdowe

Bilety uprawniają do określonej liczby przejazdów (dwadzieścia, czterdzieści, osiemdziesiąt – w zależności czy pasażer wybrał bilet kolejno „W-20”, „W-40” czy „W-80”) bez możliwości przesiadek, wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi ZTM, z wyjątkiem ekspresowych linii na lotnisko. Bilety są ważne przez 180 dni od daty wskazanej podczas zakupu. Bilety te są dostępne wyłącznie w formie elektronicznej na spersonalizowanej karcie ŚKUP.

7. Grupowe dla 5 osób

Bilet upoważnia do jednorazowego przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób na terenie trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania. Bilety te są dostępne w formie elektronicznej i papierowej. Można je zakupić:

– w wersji elektronicznej – na spersonalizowaną i niespersonalizowaną kartę ŚKUP (we wszystkich punktach stacjonarnych, automatach biletowych oraz przez internet na Portalu Klienta) oraz przez telefon komórkowy lub inne dopuszczone przez ZTM urządzenia,

– w wersji papierowej – w automatach biletowych.

8. Lotniskowe

Do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko uprawniają bilety: Lotnisko 30, Lotnisko 90 oraz 24h + Lotnisko.

9. Oferta dla uczestników imprez kulturalnych, naukowych, oświatowych, sportowych i masowych

Oferta jest kierowana do jednostek organizacyjnych gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz dla pozostałych organizatorów wydarzeń. Bilety uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, w tym dodatkowo liniami ekspresowymi na lotnisko. Dedykowane są uczestnikom imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób. Oferta zawierana jest na podstawie zawartej umowy z ZTM, która określa również zasadę i formę dystrybucji biletów. Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 osoby. Szczegółowe informacje dotyczące tej oferty zawarte są w „Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego”.

10. Taryfa przewozowa

11. Ulga metropolitalna dla dzieci i młodzieży

Od początku 2018 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia mieszkające na terenie miast należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą korzystać z komunikacji bezpłatnie. Z uprawnienia można korzystać wyłącznie na podstawie ulgi zakodowanej na karcie ŚKUP. Oprócz wyżej wymienionej ulgi, do przejazdów bezpłatnych i ulgowych uprawnione są podmioty, o których mowa w § 9 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

12. METROBILET

Metrobilet to oferta dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej ZTM oraz pociągów Kolei Śląskich. Na jednym bilecie można podróżować wszystkimi środkami transportu na terenie Metropolii.

Więcej informacji na stronie https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/metrobilet

Pasażerowie posiadający Metrobilet Pomarańczowy mogą do 12 h bezpłatnie korzystać z parkingów Park&Ride na terenie Tychów.

13. Biletomaty

Pasażerowie mogą korzystać z dwóch rodzajów automatów biletowych. Podstawowym automatem biletowym jest Stacjonarny Automat Doładowania Kart - automat systemu ŚKUP, natomiast dodatkowo zostały oddane do użytku automaty zasilane energią słoneczną - tzw. automaty solarne, które nie obsługują karty ŚKUP, lecz są przeznaczone do sprzedaży wybranych biletów papierowych.

I Zarząd Transportu Metropolitalnego obsługuje ponad 120 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart – tzw. automatów ŚKUP. Ich podstawowe funkcje to:

1. Sprzedaż papierowych biletów jednorazowych (krótkookresowych) i średniookresowych, z możliwością zakupu w jednej transakcji kilku różnych biletów (tzw. funkcjonalność koszyka).

2. Sprzedaż elektronicznych biletów jednorazowych (krótkookresowych) i okresowych na kartę ŚKUP.

3. Obsługa karty ŚKUP:

· Wydawanie karty niespersonalizowanej.

· Zmiana kodu PIN karty.

· Zasilenie stanu konta karty – tzw. elektronicznej portmonetki.

· Sprawdzanie stanu karty – np. rodzaju i okresu ważności zakodowanych biletów, stanu środków na koncie, rodzaju przypisanej ulgi.

· Wyświetlanie listy ostatnio wykonanych operacji z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki.

4. Przyjmowanie płatności za sprzedawane bilety i usługi z wykorzystaniem jednego z 3 kanałów płatności:

· Gotówka – przyjmowanie i wydawanie monet w walucie PLN (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł) oraz przyjmowanie banknotów w walucie PLN (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł).

· Karta płatnicza – obsługa kart debetowych i kredytowych VISA i MasterCard, w tym również kart typu VISA payWave i MASTERCARD payPass, służących do płatności zbliżeniowych.

· Karta ŚKUP – obsługa kart spersonalizowanych i niespersonalizowanych.

5. Prezentowanie informacji o rozkładach jazdy, komunikatach ZTM oraz cenniku biletów i usług.

6. Obsługa sprzedaży w 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

II Pasażerowie mogą również korzystać z automatów solarnych. Można w nich w szybki sposób kupić bilety papierowe 1m/20min, 2m/40min, Sieć/90min, Dzienny i 24h+Lotnisko. Istotny jest fakt, że w tego rodzaju urządzeniach można płacić zarówno gotówką, jak i kartą.  Dużym udogodnieniem dla pasażerów jest także system wydawania reszty, co jest niespotykane w przypadku automatów solarnych. Menu tych biletomatów dostępne jest w 4 językach - polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. Co ważne, automaty te nie obsługują systemu ŚKUP.

14. Zwroty biletów

Pasażerowi, który posiada bilet długookresowy lub wieloprzejazdowy zapisany na karcie ŚKUP, przysługuje prawo zwrotu tego biletu bez potrącania dodatkowych opłat, przed rozpoczęciem okresu obowiązywania biletu.

W przypadku zwrotu biletu długookresowego lub wieloprzejazdowego, którego ważność już się rozpoczęła, kwotę do zwrotu ustala się po potrąceniu kwoty odpowiadającej okresowi wykorzystania biletu adekwatnie do ceny biletu określonego w Taryfie.

Warto pamiętać, że zwrotów możemy dokonywać w Punktach Obsługi Pasażera. Szczegóły zostały określone w niżej wymienionych dokumentach: