Kup bilet lub doładuj ŚKUP

Data publikacji: 31.08.2021

1. Załóż lub doładuj ŚKUP

2. Kup bilet przez telefon

Aplikacje mobilne umożliwiające zakup biletów ZTM poprzez telefon komórkowy to: SkyCash, mPay, moBiLET, zBiletem oraz jakdojade. Dostępna jest również autorska aplikacja pn. Mobilny ŚKUP, która umożliwia zarządzanie kartą metropolitalną (ŚKUP) za pośrednictwem smartfona.

3. Bilety jednorazowe

Bilety jednorazowe (krótkookresowe) dostępne są w wersji czasowej lub w taryfie odległościowej (wyłącznie w wersji elektronicznej). Bilety można zakupić:

– w wersji elektronicznej: na spersonalizowaną i niespersonalizowaną kartę ŚKUP (we wszystkich punktach stacjonarnych, automatach biletowych, przez Internet na Portalu Klienta) oraz przez telefon komórkowy, w pojazdach na terenie Tychów i okolic (z użyciem zbliżeniowej karty płatniczej),

– w wersji papierowej: w punktach sprzedaży, w POP, w automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem (wyłącznie bilety "90 min").

 

4. Bilety średniookresowe

W ramach biletów średniookresowych pasażerowie mogą korzystać z biletów dziennych i 24-godzinych (24h+Kolej).

5. Bilety długookresowe

W ramach biletów długookresowych pasażerowie mogą korzystać z następujących biletów:

  • 7-dniowy, Miasto 30, 2 Miasta 30, Miasto 90, 2 Miasta 90, Sieć 30, Sieć 90 oraz Sieć 180. Dostępny jest również bilet Sieć 30 Okaziciel.

6. Bilety wieloprzejazdowe

Bilety uprawniają do określonej liczby przejazdów (dwadzieścia, czterdzieści, osiemdziesiąt – w zależności czy pasażer wybrał bilet kolejno „W-20”, „W-40” czy „W-80”) bez możliwości przesiadek, wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi ZTM. Bilety są ważne przez 180 dni od daty wskazanej podczas zakupu, a dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej na spersonalizowanej karcie ŚKUP.

7. Bilety grupowe dla 5 osób

Bilety upoważniają do jednorazowego przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób na terenie trzech i więcej miast/gmin lub przez 90 minut od momentu skasowania, z możliwością przesiadek. Bilety te są dostępne w formie elektronicznej i papierowej. Można je zakupić:

– w wersji elektronicznej: na spersonalizowaną i niespersonalizowaną kartę ŚKUP (we wszystkich punktach stacjonarnych, automatach biletowych oraz przez internet na Portalu Klienta) oraz przez telefon komórkowy lub inne dopuszczone przez ZTM urządzenia,

– w wersji papierowej: w automatach biletowych.

8. Metrobilet

Metrobilety (oraz bilety "24h+Kolej") to specjalna oferta dedykowana dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej ZTM (tramwajów, trolejbusów, autobusów), pociągów Kolei Śląskich na terenie GZM oraz pociągów POLREGIO na odcinku Katowice – Sławków. Metrobilety to bilety miesięczne, dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej – są kodowane na spersonalizowanej karcie ŚKUP. Pasażerowie mają do wyboru siedem wariantów tego biletu: strefę Katowice, pięć stref kolorowych oraz bilet na całą Metropolię. W sumie pasażerowie mogą wybierać spośród siedmiu różnych biletów miesięcznych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/metrobilet.

9. "Lotniskowe"

Podróż liniami lotniskowymi możliwa jest na podstawie każdego biletu ZTM.

10. Oferta dla uczestników imprez kulturalnych, naukowych, oświatowych, sportowych i masowych

Oferta jest kierowana do jednostek organizacyjnych gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz dla pozostałych organizatorów wydarzeń. Bilety uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM. Dedykowane są uczestnikom imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób. Oferta zawierana jest na podstawie zawartej umowy z ZTM, która określa również zasadę i formę dystrybucji biletów. Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 osoby. Szczegółowe informacje dotyczące tej oferty zawarte są w „Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego”.

11. Taryfa przewozowa

12. Cennik

13. Ulga metropolitalna dla dzieci i młodzieży

Od początku 2018 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia mieszkające na terenie miast należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą korzystać z komunikacji bezpłatnie. Z uprawnienia można korzystać wyłącznie na podstawie ulgi zakodowanej na karcie ŚKUP. Oprócz wyżej wymienionej ulgi, do przejazdów bezpłatnych i ulgowych uprawnione są podmioty, o których mowa w § 9 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

14. Biletomaty

Pasażerowie mogą korzystać z dwóch rodzajów automatów biletowych. Podstawowym automatem biletowym jest Stacjonarny Automat Doładowania Kart (automat systemu ŚKUP). Dodatkowo do użytku są automaty zasilane energią słoneczną - tzw. automaty solarne, które nie obsługują karty ŚKUP, lecz są przeznaczone do sprzedaży wybranych biletów papierowych.

I. Zarząd Transportu Metropolitalnego obsługuje ponad 120 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart – tzw. automatów ŚKUP. Ich podstawowe funkcje to:

1. Sprzedaż papierowych biletów jednorazowych (krótkookresowych) i średniookresowych, z możliwością zakupu w jednej transakcji kilku różnych biletów (tzw. funkcjonalność koszyka).

2. Sprzedaż elektronicznych biletów jednorazowych (krótkookresowych) i okresowych na kartę ŚKUP.

3. Obsługa karty ŚKUP:

  • Wydawanie karty niespersonalizowanej,
  • Zmiana kodu PIN karty,
  • Zasilenie stanu konta karty – tzw. elektronicznej portmonetki.
  • Sprawdzanie stanu karty – np. rodzaju i okresu ważności zakodowanych biletów, stanu środków na koncie, rodzaju przypisanej ulgi,
  • Wyświetlanie listy ostatnio wykonanych operacji z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki.

4. Przyjmowanie płatności za sprzedawane bilety i usługi z wykorzystaniem jednego z 3 kanałów płatności:

  • Gotówka – przyjmowanie i wydawanie monet w walucie PLN (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł) oraz przyjmowanie banknotów w walucie PLN (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł),
  • Karta płatnicza – obsługa kart debetowych i kredytowych VISA i MasterCard, w tym również kart typu VISA payWave i MASTERCARD payPass, służących do płatności zbliżeniowych,
  • Karta ŚKUP – obsługa kart spersonalizowanych i niespersonalizowanych.

5. Prezentowanie informacji o rozkładach jazdy, komunikatach ZTM oraz cenniku biletów i usług.

6. Obsługa sprzedaży w 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.

II. Pasażerowie mogą również korzystać z automatów solarnych. Można w nich w szybki sposób kupić bilety papierowe. W tego rodzaju urządzeniach można płacić zarówno gotówką, jak i kartą. Dużym udogodnieniem dla pasażerów jest także system wydawania reszty, co jest niespotykane w przypadku automatów solarnych. Menu tych biletomatów dostępne jest w 4 językach - polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim. Co ważne, automaty te nie obsługują systemu ŚKUP.

15. Zwroty biletów

Pasażer może ubiegać się o zwrot aktywnego biletu w Punktach Obsługi Pasażera. Ich lokalizacja została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Punkty Obsługi.