Kup bilet, doładuj Metrokartę

Data publikacji: 31.08.2021

1. System Transport GZM - aplikacja i Metrokarta

2. Kup bilet przez telefon

Aplikacja mobilna umożliwiająca zakup biletów ZTM poprzez telefon komórkowy to Transport GZM oraz aplikacje zewnętrzne: SkyCash, mPay, moBiLET, zBiletem oraz jakdojade.

3. Bilety jednorazowe

Bilety jednorazowe (krótkookresowe) dostępne są w wersji czasowej lub w opcji "Podróż Start/Stop" (wyłącznie w wersji elektronicznej). Bilety można zakupić:

– w wersji elektronicznej: w aplikacji Transport GZM lub na Metrokartę (przez system Transport GZM, we wszystkich punktach stacjonarnych, automatach biletowych) oraz przez telefon komórkowy, w pojazdach na terenie Tychów i okolic (z użyciem zbliżeniowej karty płatniczej),

– w wersji papierowej: w punktach sprzedaży, w POP, w automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem (wyłącznie bilety "90 min").

 

4. Bilety średniookresowe

W ramach biletów średniookresowych pasażerowie mogą korzystać z biletów dziennych i 24-godzinych (24h+Kolej).

5. Bilety długookresowe

W ramach biletów długookresowych pasażerowie mogą korzystać z następujących biletów:

  • Sieć, 7, Miasto 30, 2 Miasta 30, Miasto 90, 2 Miasta 90, Sieć 30, Sieć 90 oraz Sieć 180. Dostępne są również bilety na okaziciela: Sieć 7 Okaziciel i Sieć 30 Okaziciel. 

6. Bilety pakietowe imienne

Bilety uprawniają do określonej liczby przejazdów (dwadzieścia, czterdzieści, osiemdziesiąt – w zależności czy pasażer wybrał bilet kolejno „Pakiet 20”, „Pakiet 40” czy „Pakiet 80”) bez możliwości przesiadek, wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz trolejbusowymi ZTM. Bilety są ważne przez 180 dni od daty wskazanej podczas zakupu, a dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej na Metrokarcie i w aplikacji Transport GZM. 

7. Bilety grupowe dla 5 osób

Bilety upoważniają do jednorazowego przejazdu grupy maksymalnie pięciorga osób przez 90 minut od momentu skasowania, z możliwością przesiadek. Bilety te są dostępne w formie elektronicznej i papierowej. Można je zakupić:

– w wersji elektronicznej: na Metrokartę (we wszystkich punktach stacjonarnych, automatach biletowych) oraz w aplikacji Transport GZM. 

– w wersji papierowej: w automatach biletowych.

8. Metrobilet

Metrobilety (oraz bilety "24h+Kolej") to specjalna oferta dedykowana dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej ZTM (tramwajów, trolejbusów, autobusów), pociągów Kolei Śląskich na terenie GZM oraz pociągów POLREGIO na odcinku Katowice – Sławków. Metrobilety to bilety miesięczne, dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej – w aplikacji Transport GZM lub na Metrokarcie. Pasażerowie mają do wyboru siedem wariantów tego biletu: strefę Katowice, pięć stref kolorowych oraz bilet na całą Metropolię.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/metrobilet.

9. "Lotniskowe"

Podróż liniami lotniskowymi możliwa jest na podstawie każdego biletu ZTM.

10. Oferta dla uczestników imprez kulturalnych, naukowych, oświatowych, sportowych i masowych

Oferta jest kierowana do jednostek organizacyjnych gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz dla pozostałych organizatorów wydarzeń. Bilety uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM. Dedykowane są uczestnikom imprez, w których udział bierze co najmniej 50 osób. Oferta zawierana jest na podstawie zawartej umowy z ZTM, która określa również zasadę i formę dystrybucji biletów. Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 osoby. Szczegółowe informacje dotyczące tej oferty zawarte są w „Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Transport GZM'. 

11. Taryfa przewozowa

12. Cennik

13. Ulga metropolitalna dla dzieci i młodzieży

Od początku 2018 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia mieszkające na terenie miast należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą korzystać z komunikacji bezpłatnie. Z uprawnienia można korzystać wyłącznie na podstawie zakodowanej ulgi. 

14. Biletomaty

Pasażerowie mogą korzystać z dwóch rodzajów automatów biletowych. Podstawowym automatem biletowym jest Stacjonarny Automat Doładowania Kart. Dodatkowo do użytku są automaty zasilane energią słoneczną - tzw. automaty solarne, które nie obsługują systemu Transport GZM, lecz są przeznaczone do sprzedaży wybranych biletów papierowych.

I. Zarząd Transportu Metropolitalnego obsługuje ponad 120 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart. Ich podstawowe funkcje to:

1. Sprzedaż papierowych biletów jednorazowych (krótkookresowych) i średniookresowych, z możliwością zakupu w jednej transakcji kilku różnych biletów (tzw. funkcjonalność koszyka).

2. Sprzedaż elektronicznych biletów jednorazowych (krótkookresowych) i okresowych.

3. Obsługa Metrokarty.

4. Przyjmowanie płatności za sprzedawane bilety i usługi z wykorzystaniem jednego z 3 kanałów płatności:

  • Gotówka – przyjmowanie i wydawanie monet w walucie PLN (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł) oraz przyjmowanie banknotów w walucie PLN (10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł),
  • Karta płatnicza – obsługa kart debetowych i kredytowych VISA i MasterCard, w tym również kart typu VISA payWave i MASTERCARD payPass, służących do płatności zbliżeniowych,

5. Prezentowanie informacji o rozkładach jazdy, komunikatach ZTM oraz cenniku biletów i usług.

6. Obsługa sprzedaży w 4 językach: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.

II. Pasażerowie mogą również korzystać z automatów solarnych. Można w nich w szybki sposób kupić bilety papierowe. W tego rodzaju urządzeniach można płacić zarówno gotówką, jak i kartą. Dużym udogodnieniem dla pasażerów jest także system wydawania reszty, co jest niespotykane w przypadku automatów solarnych. Menu tych biletomatów dostępne jest w 4 językach - polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.

15. Zwroty biletów

Pasażer może ubiegać się o zwrot aktywnego biletu w Punktach Obsługi Pasażera. Ich lokalizacja została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Punkty Obsługi.