Obsługa pasażerów w dobie koronawirusa [Aktualizacja: 1 VII]

Data publikacji: 30.04.2020

W trosce o podróżnych oraz pracowników organizatora transportu, wprowadziliśmy wiele zmian w zakresie obsługi pasażerów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obsługi pasażerów, m.in. w zakresie kupna i zwrotu biletów w czasie stanu epidemii.

1. Zakup biletów i Punkty Obsługi

Kancelaria Zarządu Transportu Metropolitalnego nie przyjmuje interesantów. Dokumenty należy składać do wystawionej przy portierni skrzynki.

Bilety można kupić w automatach biletowych, przez internet (Portal Klienta), w Punktach Obsługi Pasażera, w sklepach Ruch i Kolporter oraz przez aplikacje mobilne: SkyCash, mPay, moBilet, jakdojade oraz Mobilny ŚKUP. Szczególnie zachęcamy do korzystania z tej ostatniej, gdyż z początkiem roku została zwiększona jej funkcjonalność. W efekcie tego w aplikacji Mobilny ŚKUP można kupić nie tylko bilety jednorazowe, ale również okresowe.

Zachęcamy do zakupu biletów drogą elektroniczną i w automatach biletowych, w których za bilety i doładowania można płacić kartą zbliżeniowo. Lokalizacja automatów biletowych dostępna jest tutaj.

POP

Punkty Obsługi Pasażera funkcjonują bez zmian. Jest możliwe dzięki szeregowi działań podjętych w trosce o bezpieczeństwo pasażerów. Lista lokalizacji Punktów Obsługi Pasażera znajduje się tutaj.

Zachęcamy do korzystania z uruchomionej platformy e-POP dostępnej na naszej stronie internetowej www.metropoliaztm.pl w zakładce „Kontakt“ – „Punkty Obsługi“. Dzięki niej można sprawniej korzystać z naszych usług. Dodatkowo internetowy POP to rozwiązanie odpowiadające na nowe potrzeby związane z bezpieczeństwem pasażerów w czasie pandemii.

POK

Od 22 marca Punkty Obsługi Klienta przeniosły się do internetu.

2. Zwrot biletu

Pasażer może ubiegać się o zwrot aktywnego biletu jedynie w Punktach Obsługi Pasażera. Ich lokalizacja została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Punkty Obsługi.

3. Reklamacje, skargi

Skargi i reklamacje można zgłaszać:

4. Odbiór kart ŚKUP

Karty ŚKUP można odbierać w Punktach Obsługi Pasażera. Można je również zamówiać przez Portal Klienta pod wskazany adres. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: "Kartę ŚKUP można już zamówić do domu lub odebrać w 10 dodatkowych punktach ZTM".

5. Wezwanie do zapłaty (mandat) i inne sprawy związane z windykacją

Uprzejmie informujemy, że wpłat z tytułu opłat dodatkowych (mandatów) należy dokonywać na numer konta bankowego Santander Bank Polska 45 1090 1186 0000 0001 3708 1372. W tytule przelewu proszę podać numer opłaty dodatkowej lub imię, nazwisko oraz adres osoby, której sprawa dotyczy.

Można zwracać się z prośbą o rozłożenie długu wobec Zarządu Transportu Metropolitalnego na raty. W związku z powyższym podajemy informację, jakie dane pasażera muszą się znaleźć w podaniu, aby mogło zostać ono rozpatrzone:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • pesel,
 • treść podania (można podać na ile rat i do którego dnia miesiąca będą wpłaty).

Zalecanym kontaktem z Wydziałem Windykacji ZTM jest droga e-mailowa (adres: kancelaria@metropoliaztm.pl).

6. Komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa

W pojazdach komunikacji miejskiej może być zajmowane 100% wszystkich miejsc siedzących i stojących. Zgodnie z rządowymi wytycznymi w autobusach, tramwajach i trolejbusach obowiązuje noszenie maseczek.

Informacje na temat wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zamieszczane są na bieżąco w specjalnym komunikacie.

7. Sprawdzanie rozkładów jazdy

W związku ze stanem epidemii oraz wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w komunikacji miejskiej, zachęcamy do tego, aby rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej. W wyniku wdrażania wielu korekt niestety nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach.

8. Wydłużenie ważności dokumentów uprawniających do ulg

W związku z obowiązującymi ograniczeniami, wydłużeniu uległa ważność niektórych dokumentów, uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych:

 • legitymacje studenckie zachowują ważność w czasie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po jego zakończeniu - art. 51b ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://tiny.pl/7rnrw; (czasowo zawieszona została możliwość kodowania ulgi studenckiej na karcie ŚKUP)
 • orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, zachowują ważność do upływu 60. dnia po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, chyba że wydano nowe orzeczenie;
 • orzeczenia o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, książeczki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacje osoby represjonowanej, oraz legitymacje emeryta - rencisty, których ważność upływa w okresie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub w okresie 30 dni po ich zakończeniu, zachowują ważność przez okres 3 miesięcy od upływu terminu ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem ważności aktualnego dokumentu.

9. Obowiązek zakrywania ust i nosa

W pojazdach kursujących na zlecenie ZTM obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby wskazane w poszechnie obowiązujących przepisach prawa.

10. Podsumowanie podjętych przez ZTM działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

 • mycie pojazdów przeprowadzane przez operatorów ze szczególną dokładnością,

 • wzmożona kontrola czystości pojazdów,

 • zalecenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi (już przywrócone zostały działania tzw. ciepłych guzików),

 • okresowe zawieszenie sprzedaży biletów przez kierujących w pojazdach,

 • realizacja akcji informacyjnej (plakaty w pojazdach dot. koronawirusa, media społecznościowe),

 • dodatkowe czyszczenie automatów biletowych,

 • tymczasowe zamknięcie POP (punkty już otwarto),

 • regularna obsługa przystanków „na żądanie” (przystanki te już są obsługiwane przy użyciu tzw. ciepłych guzików),

 • dodatkowe wietrzenie pojazdów (zwłaszcza na przystankach początkowych i końcowych),

 • analiza frekwencji pasażerów na poszczególnych liniach,

 • zmiany w liczbie połączeń na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych,

 • przygotowanie w ramach akcji edukacyjnej (została już zakończona) wywieszek na siedzenia w pojazdach, które wskazywały, jak zajmować miejsca,

 • przygotowanie plakatów, które zawisły przy drzwiach pojazdów i które informują, ile osób może jednocześnie przebywać w danym pojeździe,

 • całkowite wyłączenie mechanicznych układów wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji, pobierających powietrze w obiegu zamkniętym (18 czerwca 2020 r. odwołane zostało zalecenie dot. całkowitego wyłączenia układów klimatyzacji, chłodzenia i wentylacji),

 • odblokowanie okien w przestrzeni pasażerskiej.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Są one niezależne od ZTM, a wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Prosimy o wyrozumiałość.

 
 
 
 
 
 
Najnowsze informacje
Dbamy o środowisko i jakość życia mieszkańców oraz zachęcamy do budowania lepszego miejsca do życia – publikacja pierwszego raportu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Dbamy o środowisko i jakość życia mieszkańców oraz zachęcamy do budowania lepszego miejsca do życia – publikacja pierwszego raportu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

„Raport społecznej odpowiedzialności Zarządu Transportu Metropolitalnego za rok 2020“ to pierwszy tego typu dokument, przygotowany według międzynarodowych wytycznych. Prezentuje on wizję budowania lepszego miejsca do życia dzięki odpowiedniemu zarządzaniu komunikacją miejską.

„Otwieramy szeroko drzwi na powrót normalności“ – aktywnie zachęcamy do komunikacji miejskiej
„Otwieramy szeroko drzwi na powrót normalności“ – aktywnie zachęcamy do komunikacji miejskiej

Ruszyła nasza kampania zachęcająca do powrotu do komunikacji miejskiej, w której aktywnie przypominamy, dlaczego warto korzystać z transportu zbiorowego. Kampania objęła przede wszystkim media społecznościowe, w dalszej kolejności wsparta zostanie mediami tradycyjnymi.