Obsługa pasażerów w dobie koronawirusa [Aktualizacja: 1 II]

Publication date: 30.04.2020

W trosce o podróżnych oraz pracowników organizatora transportu, wprowadziliśmy wiele zmian w zakresie obsługi pasażerów. Zmiany dotyczą między innymi liczby połączeń, ponieważ od 17 października pasażerowie mogą zajmować tylko 30 % wszystkich miejsc w pojeździe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obsługi pasażerów, m.in. w zakresie kupna i zwrotu biletów w czasie stanu epidemii.

1. Zakup biletów i Punkty Obsługi

Kancelaria Zarządu Transportu Metropolitalnego nie przyjmuje interesantów. Dokumenty należy składać do wystawionej przy portierni skrzynki.

Bilety można kupić w automatach biletowych, przez internet (Portal Klienta), w Punktach Obsługi Klienta i Punktach Obsługi Pasażera, w sklepach Ruch i Kolporter oraz przez aplikacje mobilne: SkyCash, mPay, moBilet, jakdojade. Do odwołania zawieszona została sprzedaż biletów przez kierujących pojazdami.

Ze względów bezpieczeństwa zachęcamy do zakupu biletów drogą elektroniczną i w automatach biletowych, w których za bilety i doładowania można płacić kartą zbliżeniowo. Lokalizacja automatów biletowych została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Bilety.

POP

Punkty Obsługi Pasażera funkcjonują bez zmian. Jest możliwe dzięki szeregowi działań podjętych w trosce o bezpieczeństwo pasażerów. Lista lokalizacji Punktów Obsługi Pasażera znajduje się w zakładce Kontakt-Punkty obsługi.

Co ważne w Punktach Obsługi Pasażera nie obowiązują już godziny dla seniorów. Wszyscy pasażerowie są obsługiwani w godzinach otwarcia POP-ów. 

POK

Czynne są Punkty Obsługi Klienta, o czym pisaliśmy w innym artykule.

Ich lokalizacja została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Kontakt - Punkty Obsługi.

2. Zwrot biletu

Pasażer może ubiegać się o zwrot aktywnego biletu jedynie w Punktach Obsługi Pasażera. Ich lokalizacja została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Punkty Obsługi.

3. Reklamacje, skargi

Skargi i reklamacje można zgłaszać:

W związku z zagrożeniem związanym z zakażeniem koronawirusem okres rozpatrywania wyżej wymienionych spraw może zostać wydłużony. Przepraszamy za te niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

4. Odbiór kart ŚKUP

Około 40 Punktów Obsługi Klienta zostało otwartych. Kartę można zatem już odebrać - w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule "Punkty Obsługi Klienta ponownie otwarte".

Kartę ŚKUP można również zamówić pod wskazany adres. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: "Kartę ŚKUP można już zamówić do domu lub odebrać w 10 dodatkowych punktach ZTM".

5. Wezwanie do zapłaty (mandat) i inne sprawy związane z windykacją

Uprzejmie informujemy, że wpłat z tytułu opłat dodatkowych (mandatów) należy dokonywać na numer konta bankowego Santander Bank Polska 45 1090 1186 0000 0001 3708 1372. W tytule przelewu proszę podać numer opłaty dodatkowej lub imię, nazwisko oraz adres osoby, której sprawa dotyczy.

Można zwracać się z prośbą o rozłożenie długu wobec Zarządu Transportu Metropolitalnego na raty. W związku z powyższym podajemy informację, jakie dane pasażera muszą się znaleźć w podaniu, aby mogło zostać ono rozpatrzone:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • pesel,
 • treść podania (można podać na ile rat i do którego dnia miesiąca będą wpłaty).

W związku z obostrzeniami w ramach ogłoszonego stanu epidemii, zalecanym kontaktem z Wydziałem Windykacji ZTM jest droga e-mailowa (adres: kancelaria@metropoliaztm.pl).

6. Komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa

Zachęcamy Pasażerów do tego, aby na adres kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 30 procent - wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej frekwencji - będzie natomiast rozpatrywana możliwość wprowadzenia ograniczeń.

Od 17 października obowiązuje nowy limit osób w pojeździe - możliwe jest zajęcie 30 % wszystkich miejsc, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

Na większości linii w dni powszednie obowiązują rozkłady jazdy na dni robocze nieszkolne. Informacje na temat wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zamieszczane są na bieżąco w specjalnym komunikacie.

7. Sprawdzanie rozkładów jazdy

W związku ze stanem epidemii oraz wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w komunikacji miejskiej, zachęcamy do tego, aby rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej. W wyniku wdrażania wielu korekt niestety nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach.

8. Wydłużenie ważności dokumentów uprawniających do ulg

W związku z obowiązującymi ograniczeniami, wydłużeniu uległa ważność niektórych dokumentów, uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych:

 • legitymacje studenckie zachowują ważność w czasie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po jego zakończeniu - art. 51b ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://tiny.pl/7rnrw; (czasowo zawieszona została możliwość kodowania ulgi studenckiej na karcie ŚKUP)
 • orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, zachowują ważność do upływu 60. dnia po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, chyba że wydano nowe orzeczenie;
 • orzeczenia o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, książeczki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacje osoby represjonowanej, oraz legitymacje emeryta - rencisty, których ważność upływa w okresie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub w okresie 30 dni po ich zakończeniu, zachowują ważność przez okres 3 miesięcy od upływu terminu ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem ważności aktualnego dokumentu.

9. Obowiązek zakrywania ust i nosa

W pojazdach kursujących na zlecenie ZTM obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby wskazane w poszechnie obowiązujących przepisach prawa.

10. Podsumowanie podjętych przez ZTM działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

 • mycie pojazdów przeprowadzane przez operatorów ze szczególną dokładnością,

 • wzmożona kontrola czystości pojazdów,

 • zalecenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi,

 • zawieszenie sprzedaży biletów w pojazdach,

 • realizacja akcji informacyjnej (plakaty w pojazdach dot. koronawirusa, media społecznościowe),

 • dodatkowe czyszczenie automatów biletowych,

 • tymczasowe zamknięcie POP (punkty już otwarto),

 • regularna obsługa przystanków „na żądanie”,

 • dodatkowe wietrzenie pojazdów (zwłaszcza na przystankach początkowych i końcowych),

 • analiza frekwencji pasażerów na poszczególnych liniach,

 • zmiany w liczbie połączeń na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych,

 • przygotowanie wywieszek na siedzenia w pojazdach, które wskazują, które miejsca siedzące są dostępne,

 • przygotowanie plakatów, które zawisły przy drzwiach pojazdów i które informują, ile osób może jednocześnie przebywać w danym pojeździe,

 • całkowite wyłączenie mechanicznych układów wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji, pobierających powietrze w obiegu zamkniętym (18.06. odwołane zostało zalecenie dot. całkowitego wyłączenia układów klimatyzacji, chłodzenia i wentylacji),

 • odblokowanie okien w przestrzeni pasażerskiej.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Są one niezależne od ZTM, a wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Prosimy o wyrozumiałość.

 
 
 
 
 
 
News
Powstaną autobusowe linie metropolitalne. Usprawnią podróżowanie po GZM
Powstaną autobusowe linie metropolitalne. Usprawnią podróżowanie po GZM

System 30 połączeń autobusowych ZTM, dzięki którym będzie można łatwiej przemieszczać się między gminami i miastami – to autobusowe linie metropolitalne, które mają być uruchamiane już od kwietnia. Metropolia przedstawiła uzgodniony przebieg połączeń.

ZTM podsumowuje ubiegły rok. Publikacja Raportu 2020
ZTM podsumowuje ubiegły rok. Publikacja Raportu 2020

Jak pandemia wpłynęła na działania Zarządu Transportu Metropolitalnego? Jakie zmiany wprowadził oraz jakie cele zrealizował największy organizator komunikacji miejskiej w kraju? Na te i na wiele innych pytań odpowiada właśnie opublikowany „Raport 2020".