Obsługa pasażerów w dobie koronawirusa [Aktualizacja: 13 XI]

Publication date: 30.04.2020

W trosce o podróżnych oraz pracowników organizatora transportu, wprowadziliśmy wiele zmian w zakresie obsługi pasażerów. Wprowadzamy godziny dla seniorów, aby zapewnić maksymalny komfort obsługi. Zmiany dotyczą również liczby połączeń, ponieważ od 17 października pasażerowie mogą zajmować tylko 30 % wszystkich miejsc w pojeździe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obsługi pasażerów, m.in. w zakresie kupna i zwrotu biletów w czasie stanu epidemii.

1. Zakup biletów i Punkty Obsługi

Kancelaria Zarządu Transportu Metropolitalnego nie przyjmuje interesantów. Dokumenty należy składać do wystawionej przy portierni skrzynki.

Bilety można kupić w automatach biletowych, przez internet (Portal Klienta), w Punktach Obsługi Klienta i Punktach Obsługi Pasażera, w sklepach Ruch i Kolporter oraz przez aplikacje mobilne: SkyCash, mPay, moBilet, jakdojade. Do odwołania zawieszona została sprzedaż biletów przez kierujących pojazdami.

Ze względów bezpieczeństwa zachęcamy do zakupu biletów drogą elektroniczną i w automatach biletowych, w których za bilety i doładowania można płacić kartą zbliżeniowo. Lokalizacja automatów biletowych została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Bilety.

POP

20 kwietnia ponownie otwarte zostały Punkty Obsługi Pasażera. Ich otwarcie stało się możliwe, gdyż w ostatnich dniach zakończyliśmy dostosowywanie ich pod względem bezpieczeństwa do obecnej sytuacji. Lista lokalizacji Punktów Obsługi Pasażera znajduje się zakładce Kontakt - Punkty obsługi.

UWAGA! Od 19 października, z uwagi na zmiany zasad obsługi w sklepach, aptekach, drogeriach i placówkach pocztowych, również ZTM wprowadził godziny dla seniorów. Będą one obowiązywały w każdy dzień otwarcia POP od 10:00 do 12:00. Pasażerów poniżej 60. roku życia również obsłużymy, ale przede wszystkim zapraszamy w pozostałych godzinach.

POK

Czynne są Punkty Obsługi Klienta, o czym pisaliśmy w innym artykule.

Ich lokalizacja została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Kontakt - Punkty Obsługi.

2. Zwrot biletu

Pasażer może ubiegać się o zwrot aktywnego biletu jedynie w Punktach Obsługi Pasażera. Ich lokalizacja została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Punkty Obsługi.

3. Reklamacje, skargi

Skargi i reklamacje można zgłaszać:

W związku z zagrożeniem związanym z zakażeniem koronawirusem okres rozpatrywania wyżej wymienionych spraw może zostać wydłużony. Przepraszamy za te niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

4. Odbiór kart ŚKUP

Około 40 Punktów Obsługi Klienta zostało otwartych. Kartę można zatem już odebrać - w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule "Punkty Obsługi Klienta ponownie otwarte".

Kartę ŚKUP można również zamówić pod wskazany adres. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: "Kartę ŚKUP można już zamówić do domu lub odebrać w 10 dodatkowych punktach ZTM".

5. Wezwanie do zapłaty (mandat) i inne sprawy związane z windykacją

Uprzejmie informujemy, że wpłat z tytułu opłat dodatkowych (mandatów) należy dokonywać na numer konta bankowego Santander Bank Polska 45 1090 1186 0000 0001 3708 1372. W tytule przelewu proszę podać numer opłaty dodatkowej lub imię, nazwisko oraz adres osoby, której sprawa dotyczy.

Można zwracać się z prośbą o rozłożenie długu wobec Zarządu Transportu Metropolitalnego na raty. W związku z powyższym podajemy informację, jakie dane pasażera muszą się znaleźć w podaniu, aby mogło zostać ono rozpatrzone:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • pesel,
 • treść podania (można podać na ile rat i do którego dnia miesiąca będą wpłaty).

W związku z obostrzeniami w ramach ogłoszonego stanu epidemii, zalecanym kontaktem z Wydziałem Windykacji ZTM jest droga e-mailowa (adres: kancelaria@metropoliaztm.pl).

6. Komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa

Zachęcamy Pasażerów do tego, aby na adres kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 30 procent - wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej frekwencji - będzie natomiast rozpatrywana możliwość wprowadzenia ograniczeń.

Od 17 października obowiązuje nowy limit osób w pojeździe - możliwe jest zajęcie 30 % wszystkich miejsc, przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

Informacje na temat wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zamieszczane są na bieżąco w specjalnym komunikacie.

7. Sprawdzanie rozkładów jazdy

W związku ze stanem epidemii oraz wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w komunikacji miejskiej, zachęcamy do tego, aby rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej. W wyniku wdrażania wielu korekt niestety nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach.

8. Wydłużenie ważności dokumentów uprawniających do ulg

W związku z obowiązującymi ograniczeniami, wydłużeniu uległa ważność niektórych dokumentów, uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych:

 • legitymacje studenckie zachowują ważność w czasie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po jego zakończeniu - art. 51b ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://tiny.pl/7rnrw;
 • orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, zachowują ważność do upływu 60. dnia po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, chyba że wydano nowe orzeczenie;
 • orzeczenia o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, książeczki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacje osoby represjonowanej, oraz legitymacje emeryta - rencisty, których ważność upływa w okresie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub w okresie 30 dni po ich zakończeniu, zachowują ważność przez okres 3 miesięcy od upływu terminu ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem ważności aktualnego dokumentu.

9. Obowiązek zakrywania ust i nosa

W pojazdach kursujących na zlecenie ZTM obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby wskazane w poszechnie obowiązujących przepisach prawa.

10. Podsumowanie podjętych przez ZTM działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

 • mycie pojazdów przeprowadzane przez operatorów ze szczególną dokładnością,

 • wzmożona kontrola czystości pojazdów,

 • zalecenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi,

 • zawieszenie sprzedaży biletów w pojazdach,

 • realizacja akcji informacyjnej (plakaty w pojazdach dot. koronawirusa, media społecznościowe),

 • dodatkowe czyszczenie automatów biletowych,

 • tymczasowe zamknięcie POP (punkty już otwarto),

 • regularna obsługa przystanków „na żądanie”,

 • dodatkowe wietrzenie pojazdów (zwłaszcza na przystankach początkowych i końcowych),

 • analiza frekwencji pasażerów na poszczególnych liniach,

 • zmiany w liczbie połączeń na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych,

 • przygotowanie wywieszek na siedzenia w pojazdach, które wskazują, które miejsca siedzące są dostępne,

 • przygotowanie plakatów, które zawisły przy drzwiach pojazdów i które informują, ile osób może jednocześnie przebywać w danym pojeździe,

 • całkowite wyłączenie mechanicznych układów wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji, pobierających powietrze w obiegu zamkniętym (18.06. odwołane zostało zalecenie dot. całkowitego wyłączenia układów klimatyzacji, chłodzenia i wentylacji),

 • odblokowanie okien w przestrzeni pasażerskiej.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Są one niezależne od ZTM, a wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Prosimy o wyrozumiałość.

News
Zmiany w kursowaniu komunikacji w dobie koronawirusa [Aktualizacja 30 X, g. 13:40]
Zmiany w kursowaniu komunikacji w dobie koronawirusa [Aktualizacja 30 X, g. 13:40]

Od 17 października obowiązują zaostrzone przepisy rządu dot. epidemii. W całej Polsce, niezależnie od strefy, w komunikacji miejskiej może podróżować tylu pasażerów, ile wynosi 30 % wszystkich miejsc w pojeździe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. zmian w kursowaniu linii autobusowych, tramwajowych oraz trolejbusowych.

Mobilność w Metropolii. Czym jest i jakie są plany od przyszłego roku?
Mobilność w Metropolii. Czym jest i jakie są plany od przyszłego roku?

Na początku przyszłego roku Metropolia przedstawi podsumowanie dotychczasowych prac nad „Planem zrównoważonej mobilności miejskiej”. Dokument ten powstaje przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Będzie receptą na to, co zrobić, aby mieszkańcy mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie podróżować po Metropolii. Jednym z elementów zbliżających do jego wypracowania jest „Plan Transportowy”. Dokument właśnie został opublikowany i oddany pod konsultacje społeczne, które potrwają do 11 grudnia.