Obsługa pasażerów w dobie koronawirusa [Aktualizacja: 24 III]

Data publikacji: 16.03.2020

W trosce o podróżnych oraz pracowników organizatora transportu, wprowadziliśmy wiele zmian w zakresie obsługi pasażerów. Między innymi dotyczą one liczby realizowanych połączeń. Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta będzie zwiększana. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obsługi pasażerów, m.in. w zakresie kupna i zwrotu biletów w czasie stanu epidemii.

1.     Zakup biletów i punkty obsługi

Bilety można kupić w automatach biletowych, przez internet (Portal Klienta) oraz przez aplikacje mobilne: SkyCash, mPay, moBilet, jakdojade. 12 marca do odwołania zawieszona została sprzedaż biletów przez kierujących pojazdami.


Billetów nie można kupić w Punktach Obsługi Pasażera, gdyż zostały one zamknięte. W związku z tym rozpatrywanie niektórych spraw może ulec wydłużeniu. Przepraszamy za te niedogodności i prosimy o wyrozumiałość. Ponownie czynne są natomiast Punkty Obsługi Klienta, o czym pisaliśmy w innym artykule.

2.     Zwrot biletu

 Pasażer może ubiegać się o zwrot biletu:

 Ubiegając się o zwrot biletu należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Oczekiwanie
 • Numer konta bankowego
 • Numer karty ŚKUP

W związku z zagrożeniem związanym z zakażeniem koronawirusem okres rozpatrywania wyżej wymienionych spraw może zostać wydłużony. Przepraszamy za te niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

3.     Reklamacje, skargi

 Skargi i reklamacje można zgłaszać:

W związku z zagrożeniem związanym z zakażeniem koronawirusem okres rozpatrywania wyżej wymienionych spraw może zostać wydłużony. Przepraszamy za te niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

 4.     Odbiór kart ŚKUP

Około 40 Punktów Obsługi Klienta zostało otwartych. Kartę można zatem już odebrać - w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule "Punkty Obsługi Klienta ponownie otwarte".

 5.     Wezwanie do zapłaty (mandat)

Pasażer może wnieść opłatę z tytułu opłat dodatkowych dokonując przelewu na konto:

Santander Bank Polska 45 1090 1186 0000 0001 3708 1372. W tytule przelewu należy wpisać nr protokołu opłaty dodatkowej – w przypadku, gdy numer ten nie jest znany należy wpisać imię, nazwisko oraz adres osoby, której dotyczy mandat.

6.     Komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa

Od połowy marca odnotowujemy spadek liczby pasażerów w komunikacji miejskiej. Między innymi z tego właśnie powodu dostosowujemy ofertę do rzeczywistych i aktualnych potrzeb.

Zachęcamy Pasażerów do tego, aby na adres kancelaria@metropoliaztm.pl zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 50 procent - wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej frekwencji - będzie natomiast rozpatrywana możliwość wprowadzenia ograniczeń.

Informacje na temat wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zamieszczane są na bieżąco w specjalnym komunikacie.

7.     Sprawdzanie rozkładów jazdy

W związku ze stanem epidemii oraz wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w komunikacji miejskiej, zachęcamy do tego, aby rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej. W wyniku wdrażania wielu korekt niestety nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach autobusowych.

8.     Podsumowanie podjętych przez ZTM działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

 • mycie pojazdów przeprowadzane przez operatorów ze szczególną dokładnością,

 • wzmożona kontrola czystości pojazdów,

 • zalecenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi,

 • zawieszenie sprzedaży biletów w pojazdach,

 • realizacja akcji informacyjnej (plakaty w pojazdach, media społecznościowe),

 • dodatkowe czyszczenie automatów biletowych,

 • zamknięcie POP,

 • regularna obsługa przystanków „na żądanie”,

 • dodatkowe wietrzenie pojazdów,

 • zmiany w liczbie połączeń na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych.

###

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Są one niezależne od ZTM, a wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Prosimy o wyrozumiałość.

Najnowsze informacje
Nowe zalecenia dotyczące korzystania z komunikacji miejskiej
Nowe zalecenia dotyczące korzystania z komunikacji miejskiej

W autobusach, tramwajach i trolejbusach może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących – to decyzja Rządu RP, która będzie obowiązywać w całej Polsce od 25 marca do 11 kwietnia.

Zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej [Aktualizacja 2 IV, g. 19:50]
Zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej [Aktualizacja 2 IV, g. 19:50]

Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. zmian w kursowaniu linii autobusowych, tramwajowych oraz trolejbusowych.