Obsługa pasażerów w dobie koronawirusa [Aktualizacja: 1 X]

Data publikacji: 30.04.2020

W trosce o podróżnych oraz pracowników organizatora transportu, wprowadziliśmy wiele zmian w zakresie obsługi pasażerów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obsługi pasażerów, m.in. w zakresie kupna i zwrotu biletów w czasie stanu epidemii.

1. Zakup biletów i Punkty Obsługi

Kancelaria Zarządu Transportu Metropolitalnego przyjmuje interesantów, jednak dokumenty można składać do wystawionej przy portierni skrzynki.
Bilety można kupić w automatach biletowych, przez internet (Portal Klienta), w Punktach Obsługi Pasażera, Punktach Sprzedaży, przez aplikacje mobilne: SkyCash, mPay, moBilet, jakdojade oraz Mobilny ŚKUP.
Zachęcamy do zakupu biletów drogą elektroniczną i w automatach biletowych, w których za bilety i doładowania można płacić kartą zbliżeniowo. Lokalizacja automatów biletowych dostępna jest tutaj.

POP
Punkty Obsługi Pasażera funkcjonują bez zmian. Jest możliwe dzięki szeregowi działań podjętych w trosce o bezpieczeństwo pasażerów. Lista lokalizacji Punktów Obsługi Pasażera znajduje się tutaj.
Zachęcamy do korzystania z uruchomionej platformy e-POP dostępnej na naszej stronie internetowej https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/e-pop. Dzięki niej można sprawniej korzystać z naszych usług. Dodatkowo internetowy POP to rozwiązanie odpowiadające na nowe potrzeby związane z bezpieczeństwem pasażerów w czasie pandemii.

2. Zwrot biletu

Pasażer może ubiegać się o zwrot aktywnego biletu jedynie w Punktach Obsługi Pasażera. Ich lokalizacja została wskazana na stronie internetowej ZTM w zakładce Punkty Obsługi.

3. Reklamacje, skargi

Skargi i reklamacje można zgłaszać:

4. Odbiór kart ŚKUP

Karty ŚKUP można odbierać w Punktach Obsługi Pasażera. Można je również zamówiać przez Portal Klienta pod wskazany adres. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: "Kartę ŚKUP można już zamówić do domu lub odebrać w 10 dodatkowych punktach ZTM".

5. Wezwanie do zapłaty (mandat) i inne sprawy związane z windykacją

Uprzejmie informujemy, że wpłat z tytułu opłat dodatkowych (mandatów) należy dokonywać na numer konta bankowego Santander Bank Polska 45 1090 1186 0000 0001 3708 1372. W tytule przelewu proszę podać numer opłaty dodatkowej lub imię, nazwisko oraz adres osoby, której sprawa dotyczy.

Można zwracać się z prośbą o rozłożenie długu wobec Zarządu Transportu Metropolitalnego na raty. W związku z powyższym podajemy informację, jakie dane pasażera muszą się znaleźć w podaniu, aby mogło zostać ono rozpatrzone:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • pesel,
 • treść podania (można podać na ile rat i do którego dnia miesiąca będą wpłaty).

Zalecanym kontaktem z Wydziałem Windykacji ZTM jest droga e-mailowa (adres: kancelaria@metropoliaztm.pl).

6. Komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa

W pojazdach komunikacji miejskiej może być zajmowane 100% wszystkich miejsc siedzących i stojących. Zgodnie z rządowymi wytycznymi w autobusach, tramwajach i trolejbusach obowiązuje noszenie maseczek.

Informacje na temat wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zamieszczane są na bieżąco na naszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" - "Komunikaty".

7. Sprawdzanie rozkładów jazdy

W związku ze stanem epidemii oraz wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w komunikacji miejskiej, zachęcamy do tego, aby rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej. W wyniku wdrażania wielu korekt niestety nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach.

8. Ważność dokumentów uprawniających do ulg

W związku z obowiązującymi ograniczeniami, wydłużeniu uległa ważność niektórych dokumentów, uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych:

 • legitymacje studenckie zachowują ważność w czasie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po jego zakończeniu - art. 51b ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://tiny.pl/7rnrw; (czasowo zawieszona została możliwość kodowania ulgi studenckiej na karcie ŚKUP)
 • orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, zachowują ważność do upływu 60. dnia po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, chyba że wydano nowe orzeczenie;
 • orzeczenia o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, książeczki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacje osoby represjonowanej, oraz legitymacje emeryta - rencisty, których ważność upływa w okresie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub w okresie 30 dni po ich zakończeniu, zachowują ważność przez okres 3 miesięcy od upływu terminu ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem ważności aktualnego dokumentu.

9. Obowiązek zakrywania ust i nosa

W pojazdach kursujących na zlecenie ZTM obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby wskazane w poszechnie obowiązujących przepisach prawa.

10. Podsumowanie podjętych przez ZTM działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

 • mycie pojazdów przeprowadzane przez operatorów ze szczególną dokładnością,

 • wzmożona kontrola czystości pojazdów,

 • zalecenie automatycznego otwierania wszystkich drzwi (już przywrócone zostały działania tzw. ciepłych guzików),

 • okresowe zawieszenie sprzedaży biletów przez kierujących w pojazdach,

 • realizacja akcji informacyjnej (plakaty w pojazdach dot. koronawirusa, media społecznościowe),

 • dodatkowe czyszczenie automatów biletowych,

 • tymczasowe zamknięcie POP (punkty już otwarto),

 • regularna obsługa przystanków „na żądanie” (przystanki te już są obsługiwane przy użyciu tzw. ciepłych guzików),

 • dodatkowe wietrzenie pojazdów (zwłaszcza na przystankach początkowych i końcowych),

 • analiza frekwencji pasażerów na poszczególnych liniach,

 • zmiany w liczbie połączeń na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych,

 • przygotowanie w ramach akcji edukacyjnej (została już zakończona) wywieszek na siedzenia w pojazdach, które wskazywały, jak zajmować miejsca,

 • przygotowanie plakatów, które zawisły przy drzwiach pojazdów i które informują, ile osób może jednocześnie przebywać w danym pojeździe,

 • całkowite wyłączenie mechanicznych układów wentylacji, ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji, pobierających powietrze w obiegu zamkniętym (18 czerwca 2020 r. odwołane zostało zalecenie dot. całkowitego wyłączenia układów klimatyzacji, chłodzenia i wentylacji),

 • odblokowanie okien w przestrzeni pasażerskiej.

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Są one niezależne od ZTM, a wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Prosimy o wyrozumiałość.

 
 
 
 
 
 
Najnowsze informacje
Tymczasowa awaria Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
Tymczasowa awaria Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

W związku z niezależnymi od ZTM pracami serwisowymi niektóre funkcjonalności Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej są tymczasowo niedostępne.

Konkurs "katarzynkowy" Tramwajów Śląskich
Konkurs "katarzynkowy" Tramwajów Śląskich

W ramach obchodów "Katarzynki", czyli święta tramwajarzy zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Tramwaje Śląskie. Wystarczy poprawnie i szybko odpowiedzieć na 5 pytań, by przeżyć wycieczkę historycznym wagonem.