Od 19 kwietnia zmiany cen biletów. Nowe bilety i możliwość oszczędzania w aplikacji mobilnej

Publication date: 08.04.2021

19 kwietnia zacznie obowiązywać nowa taryfa. Oprócz zmian w cenniku wprowadzone zostaną nowości dla pasażerów, m.in. specjalny bilet na czas pandemii oraz nowe bilety długookresowe.

Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w Polsce, zwiększenie częstotliwości dezynfekcji pojazdów, konieczność zapewnienia dodatkowych kursów na kluczowych trasach oraz zmniejszenie liczby pasażerów spowodowały znaczny spadek wpływów wszystkich organizatorów transportu publicznego w Polsce. Nie inaczej jest w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie komunikacja zbiorowa organizowana przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, bardzo mocno odczuwa skutki pandemii. W poprzednim roku spadek wpływów ze sprzedaży biletów wyniósł ok. 100 mln zł. W związku z ograniczeniami z powodów pandemicznych, pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji metropolitalnej spadło już do blisko 20 procent, co oznacza, że do każdego biletu jednorazowego za 3,60 zł, samorządy dopłacają dodatkowe 8 zł. Ponadto wzrastają wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej - przede wszystkim rosnące ceny paliw, poziom inflacji, czy ceny energii elektrycznej. Dlatego też, koniecznością stała się zmiana cen biletów, która przy nieznacznym wzroście dla pasażerów pozwoli zachować dotychczasowy zasięg linii na terenie metropolii, a także zaoferować nowe rozwiązania dla osób często korzystających z usług ZTM i zniżki za korzystanie z biletów elektronicznych.

Koszt funkcjonowania transportu zbiorowego na przykładzie biletu jednorazowego. 

 

Nowości i oferty specjalne

Jednorazowe bilety elektroniczne nadal pozostaną tańsze od papierowych o ok. 10-13%. Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych, przede wszystkim z aplikacji „Mobilny ŚKUP”, której funkcjonalność wraz z początkiem roku została rozszerzona o sprzedaż biletów okresowych.

W nowej ofercie wprowadzone zostaną dwa nowe bilety długookresowe pozwalające podróżować na terenie dwóch wybranych miast: „2 Miasta 30” oraz „2 Miasta 90”.

Istotna jest również zmiana związana z biletem Dziennym. Pasażerowie korzystający z tego rodzaju biletu w soboty, niedziele oraz w święta będą mogli zabrać w podróż komunikacją zbiorową ZTM jedną dodatkową osobę.

Ceny Metrobiletów, uprawniających do korzystania z pociągów Kolei Śląskich oraz komunikacji zbiorowej ZTM (6-godzinny, cała Metropolia, Strefa Katowice i pozostałe strefy) pozostają na niezmienionym poziomie.

W nowej taryfie uproszczone zostało również podróżowanie na lotnisko. Przejazd „liniami lotniskowymi” możliwy będzie na podstawie wszystkich biletów ZTM. Dla korzystających z tych linii oznacza to oszczędności. Przykładowo przejazd z Katowic na lotnisko kosztować będzie 5,40 zł lub 6 zł, zamiast dotychczasowych 14 zł.

Specjalnie dla osób najczęściej korzystających z naszych usług przygotowany został półroczny bilet „Sieć 180” w cenie 550 zł. Oznacza to, że miesięczny koszt takiego biletu wyniesie niecałe 92 zł.

 

Stare bilety - do kiedy będą ważne?

Do 3 maja można korzystać z biletów papierowych i elektronicznych jednorazowych/krótkookresowych oraz z biletów “Grupowych dla 5 osób”. Po 3 maja z biletów papierowych nadal można korzystać, jednak konieczne będzie dopłata, tak by cena zgadzała się z obowiązującym cennikiem, np. aby po 3 maja skorzystać ze starego biletu normalnego za 3,40 zł należy dopłacić 60 gr.

Z biletów długookresowych i wieloprzejazdowych ze starej taryfy można korzystać, o ile zostały aktywowane do 3 maja. Bilety z okresem obowiązywania rozpoczynającym się po 3 maja będzie można zwrócić.

Do 19 maja można skasować/aktywować posiadany bilet średniookresowy papierowy i elektroniczny oraz wykorzystać go zgodnie z jego okresem obowiązywania. Po tym terminie niewykorzystane bilety będzie można zwrócić.

Do 19 maja można również skasować/aktywować bilety lotniskowe “24h+lotnisko”. Po tym terminie możliwe będzie ich zwrócenie.

 

Szczegółowe informacje

Treść nowej taryfy, cennik oraz szczegóły zmian można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Kup bilet lub ŚKUP - Taryfa przewozu (od 19 kwietnia 2021) i Cennik (od 19 kwietnia 2021). Zestawienie najważniejszych informacji zostało także przedstawione na poniższej grafice. Ponadto przypominamy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 800 16 30 30 oraz pod adresem e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl.